Seminar:
Elektronički potpis i elektroničko arhiviranje računovodstvene dokumentacije

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-11:00

Tema

Kroz predavanje polaznici će saznati koje računovodstvene, porezne i/ili poslovne evidencije i dokumentaciju trebaju voditi samo određeno vrijeme, a koja mora biti trajno evidentirana zbog računovodstvene i porezne kontrole.

Da bi arhivirala računovodstvenu i poreznu dokumentaciju, a i prilikom procjene kako i koliko dugo će čuvati dokumente, tvrtka mora odrediti interna pravila i uvažiti zakonodavstvo u pojedinim područjima. Koji su trenutni zakonodavni propisi vezani uz arhiviranje dokumenata i elektronički potpis? Kada i kako pravilno koristiti elektronički potpis? Koje su vrste potpisa, kada ih koristiti, koji su njihovi uvjeti i koja je njihova valjanost?

Odgovore na ova pitanja saznajte na webinaru!

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 23.2.2024
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Elektronički potpis i elektroničko arhiviranje računovodstvene dokumentacije

Predviđeno trajanje webinara: od 09:00 do 11:00 sati.

Iz programa izdvajamo:

 • Što spada u računovodstvenu i poreznu dokumentaciju i evidenciju koja se mora arhivirati?
 • Koliko dugo i na koji način treba voditi računovodstvenu i poreznu dokumentaciju i evidenciju?
 • Je li elektronički oblik arhiviranja računovodstvene dokumentacije sada obvezan izdavanjem e-računa?
 • Što uopće znači elektronički oblik arhiviranja?
 • Jesu li formati PDF i JPG odgovarajući formati elektroničkog arhiviranja?
 • Što porezni i računovodstveni propisi kažu o elektroničkom arhiviranju?
 • Koje su prednosti i nedostaci elektroničkog arhiviranja?
 • Što bi interni akti o elektroničkom arhiviranju računovodstvene dokumentacije trebali sadržavati?
 • Za koju je računovodstvenu i poreznu dokumentaciju obvezno elektroničko arhiviranje?
 • Ispravna uporaba elektroničkog potpisa -  kada i kako pravilno koristiti elektronički potpis, elektronički pečat, vremenski žig, te njihova ispravna upotreba za valjanost pravnih akata
 • Elektronički potpis - o kojim se vrstama potpisa radi, kada ih koristiti, koji su njihovi uvjeti i koja je njihova valjanost
 • Potpisivanje na daljinu u papirnatom obliku - kako osigurati potpisivanje papirnatog dokumenta "na daljinu", valjanost i učinkovitost takvog potpisivanja

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Kroz predavanje polaznici će saznati koje računovodstvene, porezne i/ili poslovne evidencije i dokumentaciju trebaju voditi samo određeno vrijeme, a koja mora biti trajno evidentirana zbog računovodstvene i porezne kontrole.

Da bi arhivirala računovodstvenu i poreznu dokumentaciju, a i prilikom procjene kako i koliko dugo će čuvati dokumente, tvrtka mora odrediti interna pravila i uvažiti zakonodavstvo u pojedinim područjima. Koji su trenutni zakonodavni propisi vezani uz arhiviranje dokumenata i elektronički potpis? Kada i kako pravilno koristiti elektronički potpis? Koje su vrste potpisa, kada ih koristiti, koji su njihovi uvjeti i koja je njihova valjanost?

Odgovore na ova pitanja saznajte na webinaru!

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - Elektronički potpis i elektroničko arhiviranje računovodstvene dokumentacije

Matija Ekart, struč. spec. ing. el.

Matija Ekart, struč. spec. ing. el.

Voditelj sektora eMreže i podrške ključnim korisnicima, posjeduje tehničko znanje u pogledu elektroničkog računa. Radi na poziciiji voditelja eMreže te vodi glavni konzultantski tim za digitalizaciju i u svakodnevnom je kontaktu s velikim i ključnim korisnicima servisa Moj-eRačun. Na trenutnoj radnoj poziciji, bavi se tehničkom pozadinom elektroničkog računa, njegovim PDF i XML oblikom, načinom slanja i zaprimanja istog, a prvenstveno procesom integracije i povezivanja raznih računovodstvenih programa sa servisom Moj-eRačun. Do sada je sudjelovao u više od 200 implementacija servisa Moj-eRačun u razne računovodstvene programe, a uz konzultantske funkcije za bespapirno poslovanje, vodio je ISO 27001 certifikaciju i član je stručnog tima za provedbu GDPR-a u tvrtki Elektronički računi d.o.o. Aktivno je radio na digitalizaciji i implementaciji eRačuna u subjekte poput Grada Zagreba, INA-e d.d. i Gradske Plinare Zagreb-Opskrba, a trenutno se bavi digitalizacijom ostalih dokumenata uz eRačun kako bi se cijeli transakcijski krug digitalizirao te implementaciji aplikacija servisa Moj-eRačun u poslovne procese korisnika. Redovni je predavač na državnim edukacijama servisa, a kao gost je sudjelovao na konferencijama Lidera vezanih za eRačun te Poslovne učinkovitosti za kontroling, financije i menadžment. Prije usavršavanja na području digitalizacije u tvrtki Elektronički računi d.o.o., radio je u telekomunikacijskoj industriji u sektoru mobilnih mreža, naobrazbe Tehničko veleučilište u Zagrebu (TVZ).

Uvjeti i prijava - Elektronički potpis i elektroničko arhiviranje računovodstvene dokumentacije

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 23.2.2024
 • Matija Ekart, struč. spec. ing. el.
 • 170 Eur + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.