Seminar:
Elektronički potpis i elektroničko arhiviranje računovodstvene dokumentacije

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: kn / 0 EUR bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Kroz predavanje sudionici će steći saznanje koju računovodstvenu poreznu i/ili poslovnu dokumentaciju i evidencije se trebaju voditi određeno vrijeme, a koja mora biti trajno evidentirana zbog računovodstvene i porezne kontrole.

Da bi arhivirala računovodstvenu i poreznu dokumentaciju, prilikom procjene kako i koliko dugo će čuvati dokumente, tvrtka mora odrediti interna pravila i uvažiti zakonodavstvo u pojedinim područjima. Koji su trenutni zakonodavni propisi vezani uz arhiviranje dokumenata i elektronički potpis? Kada i kako pravilno koristiti elektronički potpis? Koje su vrste potpisa, kada ih koristiti, koji su njihovi uvjeti i koja je njihova valjanost?

Odgovore na ova pitanja saznajte na webinaru!

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Elektronički potpis i elektroničko arhiviranje računovodstvene dokumentacije

Predviđeno trajanje webinara od 09:00 do 12:00 sati.

Iz programa izdvajamo:

 • Što spada u računovodstvenu i poreznu dokumentaciju i evidencije koje se moraju arhivirati?
 • Koliko dugo i kako treba voditi računovodstvenu i poreznu dokumentaciju i evidenciju?
 • Je li elektronički oblik arhiviranja računovodstvene dokumentacije sada obvezan izdavanjem E-računa?
 • Što uopće znači elektronički oblik arhiviranja?
 • Je li format PDF i JPG odgovarajući format elektroničkog arhiviranja?
 • Što porezni i računovodstveni propisi kažu o elektroničkom arhiviranju?
 • Koje su prednosti i nedostaci elektroničkog arhiviranja?
 • Što bi interni akti o elektroničkom arhiviranju računovodstvene dokumentacije trebali sadržavati?
 • Za koju je računovodstvenu poreznu dokumentaciju obvezno elektroničko arhiviranje?
 • Ispravna uporaba elektroničkog potpisa -  kada i kako pravilno koristiti elektronički potpis, elektronički pečat, vremenski žig, njihova ispravna upotreba za valjanost pravnih akata
 • Elektronički potpis - o kojim se vrstama potpisa radi, kada ih koristiti, koji su njihovi uvjeti i koja je njihova valjanost
 • Potpisivanje na daljinu u papirnatom obliku - kako osigurati potpisivanje papirnatog dokumenta "na daljinu", valjanost i učinkovitost takvog potpisivanja

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Kroz predavanje sudionici će steći saznanje koju računovodstvenu poreznu i/ili poslovnu dokumentaciju i evidencije se trebaju voditi određeno vrijeme, a koja mora biti trajno evidentirana zbog računovodstvene i porezne kontrole.

Da bi arhivirala računovodstvenu i poreznu dokumentaciju, prilikom procjene kako i koliko dugo će čuvati dokumente, tvrtka mora odrediti interna pravila i uvažiti zakonodavstvo u pojedinim područjima. Koji su trenutni zakonodavni propisi vezani uz arhiviranje dokumenata i elektronički potpis? Kada i kako pravilno koristiti elektronički potpis? Koje su vrste potpisa, kada ih koristiti, koji su njihovi uvjeti i koja je njihova valjanost?

Odgovore na ova pitanja saznajte na webinaru!

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - Elektronički potpis i elektroničko arhiviranje računovodstvene dokumentacije

Irena Bratec mag.oec.

Irena Bratec mag.oec.

Nakon završenog Ekonomskog fakutleta u Zagrebu zapošljava se kao samostalni računovođa. Svoje dugogodišnje iskustvo u odjelu računovodstva, financija i kontrolinga započela je prije 15-ak godina u računovodstvu od pozicije studenta do voditelja računovodstva. Trenutno je zaposlena kao voditeljica računovodstva i financija u IT sektoru, organizaciji koja razvija, implementira i integrira  poslovne informacijske sustave i rješenja. 

Uvjeti i prijava - Elektronički potpis i elektroničko arhiviranje računovodstvene dokumentacije

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.