Seminar:
Poslovni Excel - Uvod i osnove

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Microsoft alat Excel gotovo se svakodnevno koristi u poslovanju, no većina korisnika rijetko koristi čak 95% funkcija u Excelu ili ukoliko su upoznati s njima ne prepoznaju njihovu praktičnu primjenu na konkretnim primjerima. Sami tvorci Excela nisu niti sanjali koju će primjenu ova aplikacija ostvariti, te se primjerice danas koristi za edukaciju budućih pilota Boeinga za upravljanje avionom.

Microsoft Office alat excel jedan je od poslovnih programa bez kojeg je današnje poslovanje nezamislivo. Iako se koristi gotovo svakodnevno veći broj ljudi ne zna koje sve mogućnosti nudi. Poznavanje Worda, Excela i Power Point danas predstavlja pitanje pismenosti jer onaj koji ga ne koristi ne raspolaže sa svojim vremenom efikasno i efektivno.

Namjena seminara je educirati polaznike za samostalni rad s alatom Microsoft Excel. Polaznicima će se pružiti čvrsta podloga za samostalan rad u Excelu kako bi mogli napredovati bez poteškoća te kao odličan uvod za naprednu razinu seminara.

Sadržaj seminara se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela (zadaci za rješavanje) pri čemu se oni međusobno prožimaju. Pokrivene teme se nadovezuju i tako slažu u smislenu cjelinu.

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • certifikat o prisustvu na seminaru

 

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Poslovni Excel - Uvod i osnove

08:45 - 09:00

Prijem i registracija sudionika

09:00 - 11:00

Osnovne operacije

 • Označavanje ćelija
 • Umetanje i brisanje ćelija
 • Promjena visine i širine ćelija
 • Izrada nizova (brojevi, dani u tjednu i nazivi mjeseca)
 • Kopiranje i izrezivanje ćelija
 • Rad s radnim listovima

11:00 - 11:30

Pauza za kavu i zakusku

11:30 - 13:00

Osnovne formule i funkcije

 • Razlikovanje relativnih i apsolutnih adresa
 • Izrada formula kombiniranim korištenjem relativnih i apsolutnih adresa
 • Korištenje funkcija SUM, AVERAGE, MIN, MAX i COUNT

Oblikovanje ćelija

 • Oblikovanje prikaza različitih vrsta podataka (brojevi, tekst, datumi i sl.)
 • Sortiranje i filtriranje
 • Izrada grafikona - kako napraviti grafikon iz željenih podataka i kako ga prikladno oblikovati ovisno o vrsti tih podataka
 • Pohrana i sigurnost - kako pohraniti radnu knjigu u različitim formatima, postavljanje lozinke na datoteku

Završna diskusija i rasprava

Lokacija održavanja seminara:
Verlag Dashöfer 
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Microsoft alat Excel gotovo se svakodnevno koristi u poslovanju, no većina korisnika rijetko koristi čak 95% funkcija u Excelu ili ukoliko su upoznati s njima ne prepoznaju njihovu praktičnu primjenu na konkretnim primjerima. Sami tvorci Excela nisu niti sanjali koju će primjenu ova aplikacija ostvariti, te se primjerice danas koristi za edukaciju budućih pilota Boeinga za upravljanje avionom.

Microsoft Office alat excel jedan je od poslovnih programa bez kojeg je današnje poslovanje nezamislivo. Iako se koristi gotovo svakodnevno veći broj ljudi ne zna koje sve mogućnosti nudi. Poznavanje Worda, Excela i Power Point danas predstavlja pitanje pismenosti jer onaj koji ga ne koristi ne raspolaže sa svojim vremenom efikasno i efektivno.

Namjena seminara je educirati polaznike za samostalni rad s alatom Microsoft Excel. Polaznicima će se pružiti čvrsta podloga za samostalan rad u Excelu kako bi mogli napredovati bez poteškoća te kao odličan uvod za naprednu razinu seminara.

Sadržaj seminara se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela (zadaci za rješavanje) pri čemu se oni međusobno prožimaju. Pokrivene teme se nadovezuju i tako slažu u smislenu cjelinu.

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • certifikat o prisustvu na seminaru

 

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Poslovni Excel - Uvod i osnove

Seminar je namijenjen svima koji rade u ekonomiji, računovodstvu, organizaciji te općenito svima koji žele naučiti osnovne funkcije programa Microsoft Excel.

Ključne riječi - Poslovni Excel - Uvod i osnove

seminar, ćelije, funkcije, izrada nizova, sortiranje, filtriranje, excel, formule

Predavač/Predavačica - Poslovni Excel - Uvod i osnove

Ivan Reljić mag. educ. inf. / mag. ahv.

Ivan Reljić mag. educ. inf. / mag. ahv.

Srednju školu završio je sa SSS tehničar za računalstvo. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao je na preddiplomskom studiju informacijskih znanosti i stekao zvanje prvostupnika informacijskih znanosti. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao je na diplomskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti gdje je stekao zvanje magistra informatike nastavničkog smjera i magistra arhivistike. Trenutno je student na Poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti. Na Filozofskom fakultetu sudjeluje u nastavi i organizaciji stručnih jednodnevnih radionica. Radi kao predavač informatičkih tečajeva – Microsoft Excel, Word i PowerPoint te Adobe Photoshop. Njegova područja interesa su edukacija i 3D tehnologije.

Uvjeti i prijava - Poslovni Excel - Uvod i osnove

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.