Seminar:
Gospodarenje građevnim otpadom i dobra praksa u postupanju

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 115 Eur / 866.47 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 10:00-11:00

Tema

Gospodarenje građevnim otpadom predstavlja poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za odvojeno skupljanje, oporabu i zbrinjavanje građevinskog otpada. Tijekom građenja građevine izvođač je dužan gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu te oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja. Upravo Posjednik građevnog otpada dužan je snositi sve troškove gospodarenja građevnim otpadom.

Uz Zakon o gospodarenju otpadom i Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) na webinaru ćemo se osvrnuti na ostale Pravilnike koji sačinjavaju pravni okvir potreban za pravilno gospodarenje građevnim otpadom. Također, biti će prikazani primjeri dobre prakse u gospodarenju otpadom, koji uključuju protokol Europske Unije za gospodarenje građevinskim otpadom do rušenja, normu ISO 20887:2020 te GIS preglednik „Gospodarenje građevnim otpadom“. Namjena webinara je upoznati polaznike s glavnim principima pravilnog gospodarenja otpadom, pravnim okvirom koji je zastupljen te prikazati primjere dobre prakse za daljnju primjenu u poslovanju.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 28.2.2023
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Gospodarenje građevnim otpadom i dobra praksa u postupanju

Predviđeno trajanje webinara od 10:00 - 11:00 sati.

 1. Pregled pravnog okvira
 • Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine (NN 3/2017)
 • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
 • Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)
 • Pravilnik građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)
 1. Primjena dobre prakse
 • Protokol EU-a za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja (2016.)
 • Norma ISO 20887:2020 Održivost u zgradarstvu i niskogradnji — Dizajn za rastavljanje i prilagodljivost — Načela, zahtjevi i smjernice
 • GIS Preglednik „Gospodarenje građevnim otpadom“

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Gospodarenje građevnim otpadom predstavlja poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za odvojeno skupljanje, oporabu i zbrinjavanje građevinskog otpada. Tijekom građenja građevine izvođač je dužan gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu te oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja. Upravo Posjednik građevnog otpada dužan je snositi sve troškove gospodarenja građevnim otpadom.

Uz Zakon o gospodarenju otpadom i Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) na webinaru ćemo se osvrnuti na ostale Pravilnike koji sačinjavaju pravni okvir potreban za pravilno gospodarenje građevnim otpadom. Također, biti će prikazani primjeri dobre prakse u gospodarenju otpadom, koji uključuju protokol Europske Unije za gospodarenje građevinskim otpadom do rušenja, normu ISO 20887:2020 te GIS preglednik „Gospodarenje građevnim otpadom“. Namjena webinara je upoznati polaznike s glavnim principima pravilnog gospodarenja otpadom, pravnim okvirom koji je zastupljen te prikazati primjere dobre prakse za daljnju primjenu u poslovanju.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Gospodarenje građevnim otpadom i dobra praksa u postupanju

Webinar je namijenjen osobama koje su zadužene za gospodarenje otpadom, posjednicima građevinskog otpada, izvođačima radova te svima koji sudjeluju u upravljanju gospodarenju građevnim otpadom.

Predavač/Predavačica - Gospodarenje građevnim otpadom i dobra praksa u postupanju

dr.sc. Mira Zovko

dr.sc. Mira Zovko

Mira Zovko ima 20 godina iskustva u području zdravstvene ekologije i zaštite okoliša, s osvrtom na praćenje i izvješćivanje i prikaz podataka javnosti pokazateljima okoliša te na sustave upravljanja okolišem. Posljednjih 10 godina radi u Agenciji za zaštitu okoliša (od 2015. Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode) kao voditeljica Odjela za dokumente zaštite okoliša. Najveći dio vremena posvećena je poslovima obrade podataka i izradi procjena stanja za razna područja okoliša, a osobito područja integriranih tema kao što su Turizam i okoliš, Okoliš i zdravlje, Kružno gospodarstvo i dr. Izvršna je urednica Izvješća o stanju okoliša u RH koje Vladi RH i Hrvatskome saboru te široj javnosti daju uvid u trendove okoliša u državi. Također surađuje s Europskom agencijom za okoliš i Ujedinjenim narodima na europskom, odnosno globalnom izvješću o stanju okoliša. Rukovodi uspostavom i nadogradnjom dijela Informacijskog sustava zaštite okoliša RH u području tzv. općih tema zaštite okoliša, s naglaskom na dokumente zaštite okoliša (strategije, planovi, programi i izvješća), sustav upravljanja okolišem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) i dr.  Članica je radnih skupina i povjerenstava pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i drugim ministarstava za izradu strateško-planskih dokumenata te zakonskih i podzakonskih akata za opće područje okoliša. Također je članica EIONET-a (europskog sustava razmjene podataka) i Odbora za EMAS pri Europskoj komisiji. Od 2007. godine aktivna je u Tehničkom odboru 207 – Upravljanje okolišem Hrvatskog zavoda za norme te ima praksu u uvođenju sustava upravljanja okolišem u organizacije, s posebnim osvrtom na sustav EMAS. Autorica je oko tridesetak znanstvenih i stručnih radova, članica nekoliko udruženja i projektnih timova iz područja okoliša, biologije i biotehnologije.

Uvjeti i prijava - Gospodarenje građevnim otpadom i dobra praksa u postupanju

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 28.2.2023
 • dr.sc. Mira Zovko
 • 115 Eur / 866.47 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.