Seminar:
Incoterms 2020.

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

Incoterms termini su međunarodna pravila kojima se tumače trgovinski termini, a donosi ih Međunarodna trgovinska komora (ICC – Internacional Chamber of Commerce, N/A). Incoterms predstavlja skup trgovačkih pravila koji određuju mjesto isporuke robe te podjelu troškova između prodavatelja i kupca. Definiraju se mjesto i trenutak prijelaza rizika vezanih za robu koja je predmet kupoprodaje. Cilj je ujednačiti postupanja u vezi s isporukom robe da se izbjegnu nesporazumi i sporovi kupaca i prodavatelja.

Namjena webinara je upoznati polaznike sa Incoterms pravilima, tumačenju, dogovornosti te ostalim karakteristikama Incoterms 2020. 

termin

Broj dostupnih seminara: 2
Najraniji termin: 18.6.2021
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Incoterms 2020.

Predviđeno trajanje webinara od 9 do 13 sati.

Raspored predavanja:

Incoterms pravila

 • Što su Incoterms klauzule?
 • Zašto je poznavanje Incoterms klauzule važno za PDV?
 • Kako utvrditi kojoj državi pripada PDV?
 • Pregled svih Incoterms klauzula (obveze prodavatelja i kupca).

 Incoterms® 2020

 • Karakteristike pravila Incoterms® 2020
 • Tumačenje pojedinih klauzula o isporuci prema pravilima  Incoterms® 2020
 • Pregled odgovornosti prodavatelja i kupca na temelju  pravila Incoterms® 2020
 • Utjecaj upotrebe pojedinačnih klauzula o isporuci na obveze prodavatelja i kupca u carinskim pregovorima o robi
 • Praktični primjeri
 • Rasprava, pitanja i odgovori

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Incoterms termini su međunarodna pravila kojima se tumače trgovinski termini, a donosi ih Međunarodna trgovinska komora (ICC – Internacional Chamber of Commerce, N/A). Incoterms predstavlja skup trgovačkih pravila koji određuju mjesto isporuke robe te podjelu troškova između prodavatelja i kupca. Definiraju se mjesto i trenutak prijelaza rizika vezanih za robu koja je predmet kupoprodaje. Cilj je ujednačiti postupanja u vezi s isporukom robe da se izbjegnu nesporazumi i sporovi kupaca i prodavatelja.

Namjena webinara je upoznati polaznike sa Incoterms pravilima, tumačenju, dogovornosti te ostalim karakteristikama Incoterms 2020. 

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Incoterms 2020.

Predavač/Predavačica - Incoterms 2020.

Dijana Ivanković bacc.oec.

Dijana Ivanković bacc.oec.

Radi u računovodstvima privatnih tvrtki. Posljednjih 17 godina radi samostalno u vlastitom knjigovodstvenom servisu.
Dugogodišnji je stručnjak iz prakse, čije iskustvo potvrđuje veliki broj zadovoljnih klijenata (trgovačka društva, obrti, udruge). Osim računovodstvene ekspertize, poseban naglasak na njezin rad obuhvaća razumijevanje i ispravna primjena poreznih propisa. Sudjelovala u brojnim postupcima nadzora PDV-a poreznih obveznika.

Uvjeti i prijava - Incoterms 2020.

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 18.6.2021
 • Dijana Ivanković bacc.oec.
 • 1199 kn + PDV
Input:
 • ONLINE
 • 10.8.2021
 • Dijana Ivanković bacc.oec.
 • 1199 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.