Seminar:
Izrada analize financijskih izvještaja uz primjenu financijskih pokazatelja i agregatnih modela performansi

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 450 Eur bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 4-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

Financijski izvještaji predstavljaju brojčani iskaz financijskog stanja i uspješnosti poslovanja. Analiza tih izvještaja važna je samom društvu (vlasnicima, zaposlenima i menadžmentu), ali i eksternim korisnicima (državne institucije, investitori, banke). Kvalitetne analize financijskih izvještaja vrlo su važne za uspješno upravljanje trgovačkim društvom. Rezultati tih analiza predstavljaju važan dio procesa poslovne dijagnostike, na temelju koje se donose odluke, mjere, utvrđuju aktivnosti (korektivne mjere, poboljšanja) te izrađuju planovi, procjene i prognoze. Zato se moraju poznavati tehnike, metode, postupci i instrumenti financijskih analiza i mjerenja performansi.

Na dvodnevnoj radionici sudionici će, kroz konkretne slučajeve (case study), raditi na praktičnim vježbama s bilancom i pojedinim podbilancama, izvještajem o sveobuhvatnoj dobiti i pojedinačnim izvještajima po segmentima računa dobiti i gubitka, te izvještajem o novčanim tokovima.

Pri tome će se služiti osnovnim tehnikama financijske analize, mjerenja performansi uz primjenu ključnih jediničnih i skupnih financijskih pokazatelja, modela predviđanja poslovnog neuspjeha (bankrota), ekonomske i tržišne ocjene poslovanja. Uz to sudionici će se upoznati s poslovnim i financijskim rizicima.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 12.3.2024 - 15.3.2024
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Izrada analize financijskih izvještaja uz primjenu financijskih pokazatelja i agregatnih modela performansi

1. dan: 12.3.2024. od 09:00 do 13:00 sati

Standardi

 • Standard temeljnih financijskih elemenata,
 • Standard bilance i podbilanci,
 • Standard iskaza sveobuhvatne dobiti,
 • Standard iskaza promjena u kapitalu,
 • Standard iskaza novčanih tokova,
 • Standard iskaza pokazatelja,
 • Model akcijskog plana (Control tower),
 • Modeli analiza odstupanja - Bridge modeli,
 • Matrica financijskih elemenata,
 • Standardni postupci anamneze, dijagnostike, terapije i monitoringa. 

Menadžerski izvještaji s analizama

 • Uvodni dio (nema uspjeha bez upravljanja),
 • Upravljanje izradom menadžerskih izvještaja,
 • Ključni financijski momenti (Key info).

Izvještaj o financijskom stanju (bilanca), s posebnim analizama ostvarenja za ključne pozicije bilance

 • Dugotrajna imovina (Capex, nematerijalna imovina),
 • Financijska imovina,
 • Odgođena porezna imovina,
 • Rezerviranja,
 • Zalihe,
 • Potraživanja od kupaca,
 • Obveze prema dobavljačima,
 • Kreditna zaduženost,
 • Vremenska razgraničenja,
 • Devizna podbilanca.

Završna diskusija i rasprava

      

2. dan: 15.3.2024. od 09:00 do 13:00 sati

 • Ponavljanje gradiva od 1. dana predavanja

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Ostvarenje Računa dobiti i gubitka uz primjere analiza svih ključnih pozicija RDG uz primjenu modela funkcijskih prihoda i rashoda čije su osnovne kategorije:

 • Varijabilne bruto marže (MRS koristi termin bruto dobiti),
 • Operativnu dobit - EBT (MRS koristi termin Dobit prije poreza),
 • Neto rezultat od razvoja,
 • EBIT.

Ostvarenje ostale sveobuhvatne dobiti

Bonsai model menadžerskih izvještaja s analitičkim prikazima

 • Model prikaza ključnih financijskih izvještaja i analiza za menadžere (dashboard),
 • Savladat će se struktura i način izrade tih izvještaja. 

Novčani tokovi

 • Izvještaji o novčanim tokovima uz primjenu,
 • Indirektne metode (MSFI - svjetska praksa najvećih revizorskih tvrtki, te po “aktualnoj” G(T)FI metodologiji),
 • Direktne metode korištenjem bruto bilance kao izvještaja i baze podataka (svi prometi žiro računa s klasifikacijom),
 • Menadžerski izvještaj o novčanim tokovima,
 • Upravljanje novčanim tokovima s primjerima,
 • Financijski pokazatelji uz primjere.

Analiza performansi uz primjenu pokazatelja financijske analize

Uz pregled bogate baze podataka financijskih i nefinancijskih pokazatelja, skupnih (agregatnih) pokazatelja, modela predviđanja neuspjeha dat će se neki primjeri ključnih performansi:

 • Performanse sigurnosti i stabilnosti poslovanja,
 • Pokazatelji likvidnosti,
 • Pokazatelji solventnosti,
 • Pokazatelji aktivnosti,
 • Performanse uspješnosti,
 • Pokazatelji efikasnosti,
 • Pokazatelji profitabilnosti,
 • Pokazatelji investiranja,
 • Pokazatelji nove vrijednosti,
 • Pokazatelji analize izvještaja o novčanim tokovima,
 • Novčani pokazatelji likvidnosti i solventnosti,
 • Novčani pokazatelji kvalitete dobiti,
 • Novčani pokazatelji povrata novčanog toka,
 • Novčani pokazatelji investiranja (kapitalnih izdataka).

 Završna diskusija i rasprava

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Financijski izvještaji predstavljaju brojčani iskaz financijskog stanja i uspješnosti poslovanja. Analiza tih izvještaja važna je samom društvu (vlasnicima, zaposlenima i menadžmentu), ali i eksternim korisnicima (državne institucije, investitori, banke). Kvalitetne analize financijskih izvještaja vrlo su važne za uspješno upravljanje trgovačkim društvom. Rezultati tih analiza predstavljaju važan dio procesa poslovne dijagnostike, na temelju koje se donose odluke, mjere, utvrđuju aktivnosti (korektivne mjere, poboljšanja) te izrađuju planovi, procjene i prognoze. Zato se moraju poznavati tehnike, metode, postupci i instrumenti financijskih analiza i mjerenja performansi.

Na dvodnevnoj radionici sudionici će, kroz konkretne slučajeve (case study), raditi na praktičnim vježbama s bilancom i pojedinim podbilancama, izvještajem o sveobuhvatnoj dobiti i pojedinačnim izvještajima po segmentima računa dobiti i gubitka, te izvještajem o novčanim tokovima.

Pri tome će se služiti osnovnim tehnikama financijske analize, mjerenja performansi uz primjenu ključnih jediničnih i skupnih financijskih pokazatelja, modela predviđanja poslovnog neuspjeha (bankrota), ekonomske i tržišne ocjene poslovanja. Uz to sudionici će se upoznati s poslovnim i financijskim rizicima.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Izrada analize financijskih izvještaja uz primjenu financijskih pokazatelja i agregatnih modela performansi

Seminar je namijenjen vlasnicima, menadžerima, financijskim analitičarima, kontrolorima, financijerima, računovođama, internim revizorima u svim djelatnostima.

Ključne riječi - Izrada analize financijskih izvještaja uz primjenu financijskih pokazatelja i agregatnih modela performansi

analiza, financije, izvještaji, primjeri, agregatni modeli, performanse

Predavač/Predavačica - Izrada analize financijskih izvještaja uz primjenu financijskih pokazatelja i agregatnih modela performansi

Frane Galzina, dipl. oec.

Frane Galzina, dipl. oec.

Frane Galzina  ima dugogodišnje iskustvo na razvoju, implementaciji te upravljanju sustava i modela kontrolinga, upravljanja rizicima, financija (riznicom), financijskog i menadžerskog računovodstva, te razvoja procesa i organizacije u gospodarstvu (industrija, građevinarstvo, ICTi) i bankarstvu. Objavljuje radove u stručnim časopisima te predaje na stručnim skupovima, seminarima i posebnim temama na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Kao privatni konzultant  bavi se projektima razvoja i uvođenja kontrolinga i menadžerskog računovodstva u poduzećima i javnoj upravi, te edukacijom iz tih i srodnih područja. Promotor modernog kontrolinga i računovodstva na području Splita, Dalmacije i bliže subregije.

Uvjeti i prijava - Izrada analize financijskih izvještaja uz primjenu financijskih pokazatelja i agregatnih modela performansi

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 12.3.2024 - 15.3.2024
 • Frane Galzina, dipl. oec.
 • 450 Eur + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.