Seminar:
Kako zakonito otkazati ugovor o radu?

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Rijetko koji poslodavac, bez obzira na njegovu veličinu, neće moći izbjeći otkazivanje ugovora o radu. Razlog zašto poslodavac otkazuje radniku ugovor o radu u praksi su različiti. Od skrivljenog ponašanja, zbog otkazivanja u kojem nema krivnje radnika (kada se radi o osobnom uvjetovanom otkazu) i poslovnih poteškoća, koje često nameće ne samo otkazivanje jednom radniku, nego i za više njih, a što u svakodnevnom govoru zovemo kolektivnim otkazivanjem. Neovisno o vrsti otkazivanja, svako otkazivanje je potrebno odraditi zakonito i to u svim etapama otkazivanja. U svakodnevnoj komunikaciji, poglavito među poslodavcima i profesionalcima posla često se čuje rečenica „treba znati otkazati“. Dakako osim te rečenice, postoji i druga „treba znati poništiti otkaz“.

Nezakonito odnosno neosnovano otkazivanje ugovora o radu uvijek ima za posljedicu značajnu štetu po poslodavca, a koje se manifestira plaćanjem svih plaća ili razlika plaće, koje često premašuju iznose, ovisno o duljini trajanja radnog spora i više od pola milijuna kuna i nadalje. Da se izbjegne nezakonito otkazivanje odnosno da se isto provede bez štetnih posljedica po poslodavca ovim seminarom ukazat ćemo kako zakonito otkazati ugovor o radu neovisno o vrsti otkazivanja.

Namjena seminara je upoznati polaznike s osnovama radnog prava, poglavito u domeni prestanka ugovora o radu, odnosno, njihovo upoznavanje sa zakonskim modalitetima i načinima prestanka ugovora o radu kao praktično najosjetljivijim pitanjima radnog prava, sve u svrhu izbjegavanja dvojbenih ili nezakonitih situacija i/ili nepotrebnih sudskih postupaka u svezi s otkazivanjem.

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Kako zakonito otkazati ugovor o radu?

08:45 - 09:00

Prijem i registracija sudionika

09:00 - 11:00

Radna etika

 • Položaj poslodavca kod otkazivanja ugovora,
 • Analiza svih segmenata prije davanja otkaza,
 • Obavljanje razgovora s radnikom prije pokretanja postupka otkazivanja,
 • Savjetovanje s radničkim vijećem odnosno sindikalnim povjerenikom kao supstitutom,
 • Primjeri iz prakse.

11:00 - 11:30

Pauza za kavu

11:30 - 13:00

Redovito otkazivanje

 • Poslovno uvjetovani otkaz (otkaz većem broju radnika – kolektivno otkazivanje),
 • Osobno uvjetovani otkaz (izostanak krivnje - ukazivanje na trajnije osobine i sposobnosti),
 • Otkaz zbog skrivljenog ponašanja (vrijeđanje poslodavca, odbijanje naloga, utjecaj alkohola, zlouporaba bolovanja),
 • Posebnost otkazivanja malog poslodavca,
 • Otkazivanje ugovora na određeno vrijeme (pozornost na odredbe ugovora o radu).

Izvanredno otkazivanje

 • Teška povreda obveza iz radnog odnosa,
 • Osobito važna činjenica,
 • Primjeri iz prakse.

13:00 - 14:00

Pauza za ručak

14:00 - 16:00

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

 • Promijena bitnog uglavka ugovora o radu (smanjenje plaće, naziva rada, mjesta rada),
 • Pozornost na zaštićene kategorije radnika,
 • Pitanje otkaznog roka i otpremnine,
 • Primjeri iz prakse.

Završna diskusija i rasprava

Lokacija održavanja seminara:
Verlag Dashöfer 
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Rijetko koji poslodavac, bez obzira na njegovu veličinu, neće moći izbjeći otkazivanje ugovora o radu. Razlog zašto poslodavac otkazuje radniku ugovor o radu u praksi su različiti. Od skrivljenog ponašanja, zbog otkazivanja u kojem nema krivnje radnika (kada se radi o osobnom uvjetovanom otkazu) i poslovnih poteškoća, koje često nameće ne samo otkazivanje jednom radniku, nego i za više njih, a što u svakodnevnom govoru zovemo kolektivnim otkazivanjem. Neovisno o vrsti otkazivanja, svako otkazivanje je potrebno odraditi zakonito i to u svim etapama otkazivanja. U svakodnevnoj komunikaciji, poglavito među poslodavcima i profesionalcima posla često se čuje rečenica „treba znati otkazati“. Dakako osim te rečenice, postoji i druga „treba znati poništiti otkaz“.

Nezakonito odnosno neosnovano otkazivanje ugovora o radu uvijek ima za posljedicu značajnu štetu po poslodavca, a koje se manifestira plaćanjem svih plaća ili razlika plaće, koje često premašuju iznose, ovisno o duljini trajanja radnog spora i više od pola milijuna kuna i nadalje. Da se izbjegne nezakonito otkazivanje odnosno da se isto provede bez štetnih posljedica po poslodavca ovim seminarom ukazat ćemo kako zakonito otkazati ugovor o radu neovisno o vrsti otkazivanja.

Namjena seminara je upoznati polaznike s osnovama radnog prava, poglavito u domeni prestanka ugovora o radu, odnosno, njihovo upoznavanje sa zakonskim modalitetima i načinima prestanka ugovora o radu kao praktično najosjetljivijim pitanjima radnog prava, sve u svrhu izbjegavanja dvojbenih ili nezakonitih situacija i/ili nepotrebnih sudskih postupaka u svezi s otkazivanjem.

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Kako zakonito otkazati ugovor o radu?

Seminar je namijenjen menadžerima, direktorima trgovačkih društava, ravnateljima ustanova i uprava, većim obrtnicima, voditeljima ljudskih resursa, voditeljima pravnih službi u tvrtkama, a koji se u obavljanju svog posla susreću s pitanjima otkazivanja ugovora o radu.

Ključne riječi - Kako zakonito otkazati ugovor o radu?

zakon, otkaz , sporovi, poslodavac, radnik, zapošljavanje, seminar

Predavač/Predavačica - Kako zakonito otkazati ugovor o radu?

Kristian Plazonić dipl.iur.

Kristian Plazonić dipl.iur.

Autor je mnogobrojnih stručnih radova iz područja radnog, socijalnog, građanskog postupovnog, trgo­vačkog i ovršnog prava u pravnim i ekonomskim časopisima. Stručne radove objavio je u časopisima: „Pravo u gospodarstvu“, „Radno pravo“, „Hrvatska pravna revija“, „Pravo i porezi“, „Financije, pravo i porezi“, „Tim4pin magazin“ i dr. Osim stručnih radova, 2007. objavljena mu je knjiga „Radno vri­jeme, odmori i dopusti s oglednim primjercima i sudskom praksom.“ U 2014. godini autor je pri­ručnika „Novi Zakon o radu - Praktična pojašnje­nja Zakona i stručne upute u priručniku te primjeri dokumenata na CD-u: za trgovačka društva, samo­stalne poduzetnike i ustanove“, Zagreb. Krajem 2015. godine urednik i koautor je pri­ručnika „Zaštita osobnih podataka  - Zakonita uporaba tehnologije u svrhu obrade osobnih podataka tijekom radnog odnosa s primjerima na CD-u, Zagreb.

Uvjeti i prijava - Kako zakonito otkazati ugovor o radu?

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.