Porezi u praksi

Web: http://porezi.dashofer.hr/

Porezi u praksi je online stručni portal koji objedinjuje sve poreze u RH. Najveća baza stručnih tekstova iz područja poreza. Porezi u praksi se sastoje od stručnih članaka o aktualnim temama, odgovora na pitanja korisnika, obrazaca i praktičnih informacija. Mi se brinemo da sve zakonske izmjene saznate na vrijeme te da Vam razjasnimo nedoumice s kojima se susrećete u poslovanju. 


 • Porezi u praksi su najveća baza podataka o svim vrstama poreza
 • sastoji se od stručnih članaka pisanih od strane naših stručnih suradnika
 • možete pronaći odgovore na pitanja naših dugogodišnjih korisnika u vezi poreza
 • sadržaj se svakodnevno nadopunjava sukladno aktualnim temama
 • portal posjeduje tražilicu pomoću koje u kratkom vremenu možete pronaći baš ono što Vas zanima
 • svaki pronađeni tekst preporučuje još sličnih tekstova što Vam omogućuje da još temeljitije proučite porezne upite i probleme
 • sadrži obavijesti o svim izmjenama zakona iz područja oporezivanja
 • posebna pogodnost pretplate na portal Porezi u praksi je i postavljanje vlastitog pitanja na koje će Vam odgovoriti stručna osoba, a odgovor ćete primiti e-mailom u roku od tjedan dana
 • Porezi u praksi su desna ruka svakom zaposleniku koji se bavi poreznim pitanjima
Input:

Godišnja pretplata na Poreze u praksi
(360 Eur bez PDV-a)

Godišnja pretplata na Poreze u praksi profi plus
(450 Eur bez PDV-a)

Sadržaj

 • Porez na dohodak
 • Komentar Zakona o PDV-u
 • Komentar Zakona o porezu na dobit
 • Trošarine i posebni porezi
 • Porez na nasljedstva i darove
 • Porez na cestovna i motorna vozila
 • Porez na potrošnju
 • Porez na kuće za odmor
 • Porez na promet nekretnina
 • Porez po odbitku za autorsku naknadu
 • Lokalni porezi
 • Porezni sustav i porezni zakon

Autori

 • dr. sc. Mira Ognjan, sudski vještak za financije
 • Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor
 • Ksenija Cipek, dipl. oec., međunarodni porezni stručnjak
 • univ. spec. oec. Ivan Horvatić, dipl. oec., ovlašteni računovođa
 • Iva Uljanić Škreblin, mag. oec., ovlaštena porezna savjetnica
 • Sanja Roginić, dipl. iur., stručnjak za poreze i računovodstvo

Seminar