Komentar Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Web: http://onblexgo.dashofer.hr/


Online knjiga Komentar Zakona o održivom gospodarenju otpadom, nudi rješenja problema i pojašnjenja osjetljivih situacija vezanih za gospodarenje otpadom, kako unutar Hrvatske tako i unutar Europske unije, te u odnosu Hrvatske prema trećim zemljama.

Input:

Godišnja pretplata na: Komentar Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(1050 kn bez PDV-a)

Sadržaj

 • Načela gospodarenja otpadom
 • Red prvenstva gospodarenja otpadom
 • Način gospodarenja otpadom
 • Javni interes sakupljanja, prijevoza i obrade otpada
 • Kategorizaciju otpada
 • Gospodarenje otpadom u morskom okolišu
 • Obveze jedinice lokalne samouprave
 • Uklanjanje odbačenog otpada
 • Sanaciju lokacije onečišćene otpadom
 • Naknadu zbog blizine neusklađenog odlagališta
 • Obveze proizvođača proizvoda
 • Obveze proizvođača otpada i posjednika otpada
 • Skladištenje vlastitog proizvedenog otpada
 • Posebne kategorije otpada
 • Obveze pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu
 • Građevni otpad
 • Trgovanje otpadom
 • Informacijski sustav gospodarenja otpadom
 • Inspekcijski nadzor
 • Prekršajne odredbe

Autori

 • Anja Biondić, mag. ing.
 • Marko Komin, bacc. ing.
 • Marijana Matić, dipl. ing.

Seminar

newsletter