Komentar Zakona o strancima

Web: http://onblexzs.dashofer.hr/


Novi Zakon o strancima koji je stupio na snagu dana 01. 01. 2021. donosi brojne novosti u pogledu ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja.

Uvodi se, između ostalog, institut dugotrajne vize, novi model reguliranja radno-pravnog statusa stranaca te povoljniji uvjeti za stjecanje stalnog boravka. Naglašena je zaštita socijalnih prava radnika stranaca.

Komentar Zakona o strancima sadrži usporedni prikaz relevantnih odredbi zakonodavstva Europske unije te napomene i primjere.

Namijenjen je svima koji surađuju sa strancima i koji zapošljavaju strance te svima onima koji moraju regulirati ulazak, kretanje i boravak stranaca u Hrvatskoj.

Input:

Godišnja pretplata na online knjigu: Komentar Zakona o strancima
(1050 kn / 139.36 EUR bez PDV-a)

Sadržaj

1. Zakonodavni okvir
1.1. Pojmovi
2. Putne isprave za državljane trećih zemalja
2.1. Vrste
2.2. Izdavanje putnog lista za državljanina treće zemlje
2.3. Posebna putna isprava za državljanina treće zemlje
2.4. Putna isprava za osobe bez državljanstva
2.5. Odbijanje zahtjeva za izdavanje i oduzimanje putne isprave za državljanina treće zemlje
3. Vize
3.1. Viza za kratkotrajni boravak
3.1.1. Vrste viza za kratkotrajni boravak
3.1.2. Suradnja s komercijalnim posrednikom i vanjskim pružateljem usluga
3.1.3. Nadležnost za izdavanje vize za kratkotrajni boravak
3.1.4. Podnošenje zahtjeva za izdavanje vize za kratkotrajni boravak
3.1.5. Unošenje vize
3.1.6. Putno zdravstveno osiguranje
3.1.7. Prikupljanje biometrijskih podataka
3.1.8. Dopuštenost zahtjeva za izdavanje vize za kratkotrajni boravak
3.1.9. Izdavanje kratkotrajne vize na graničnom prijelazu
3.1.10. Produljenje kratkotrajne vize
3.1.11. Odbijanje zahtjeva za izdavanje zrakoplovno-tranzitne i kratkotrajne vize
3.1.12. Poništenje i ukidanje vize za kratkotrajni boravak
3.2. Dugotrajna viza (viza D)
3.2.1. Podnošenje zahtjeva za izdavanje dugotrajne vize
3.2.2. Dopuštenost zahtjeva za izdavanje dugotrajne vize
3.2.3. Izdavanje dugotrajne vize
3.2.4. Odbijanje zahtjeva za izdavanje dugotrajne vize
3.2.5. Poništenje i ukidanje dugotrajne vize
3.2.6. Pravni lijek
4. Ulazak i izlazak državljanina treće zemlje
5. Boravak državljanina treće zemlje
5.1. Vrste boravka
5.2. Kratkotrajni boravak
5.2.1. Otkaz kratkotrajnog boravka
5.3. Privremeni boravak
5.3.1. Podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za privremeni boravak
5.3.2. Uvjeti za odobrenje privremenog boravka
5.3.3. Rok važenja privremenog boravka
5.3.4. Produljenje privremenog boravka
5.3.5. Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji
5.3.6. Privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja
5.3.7. Privremeni boravak u svrhu studiranja
5.3.8. Privremeni boravak u svrhu istraživanja
5.3.9. Privremeni boravak zbog humanitarnih razloga
5.4. Ukidanje odobrenja privremenog boravka
6. Rad državljana trećih zemalja
6.1. Opće odredbe o dozvoli za boravak i rad
6.2. Rad bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada
6.3. Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
6.4. Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad
6.5. Produljenje dozvole za boravak i rad
6.6. Odbijanje izdavanja dozvole za boravak i rad
6.7. Ukidanje dozvole za boravak i rad
6.7.1. Obveze poslodavca i državljanina treće zemlje u slučaju prestanka uvjeta za vrijeme važenja dozvole za boravak i rad
6.8. Dostava dozvole za boravak i rad
6.9. Izdavanje dozvole za boravak i rad na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
6.10. Test tržišta rada
6.11. Dozvola za boravak i rad za sezonske radnike
6.11.1. Odbijanje dozvole za boravak i rad za sezonski rad
6.11.2. Produljenje dozvole za boravak i rad za sezonski rad
6.11.3. Ukidanje dozvole za boravak i rad za sezonski rad
6.11.4. Prava sezonskog radnika
6.12. Izdavanje dozvole za boravak i rad bez testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
6.12.1. Uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad bez testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
6.12.2. Dozvola za boravak i rad za ključno osoblje i državljane trećih zemalja koji se samozapošljavaju
6.12.3. Dozvola za boravak i rad za pružanje usluga
6.12.4. Dozvola za boravak i rad za provođenje strateških investicijskih projekata
6.12.5. Dozvola za boravak i rad za premještaj unutar društva
6.12.6. Dozvola za boravak i rad za volontere i pripravnike
6.12.7. Dozvola boravka i rada »EU plave karte«
6.13. Potvrda o prijavi rada
6.13.1. Potvrda o prijavi rada do 90 dana
6.13.2. Potvrda o prijavi rada do 30 dana
7. Dugotrajno boravište i stalni boravak
7.1. Dugotrajno boravište
7.1.1. Zahtjev i uvjeti za odobrenje dugotrajnog boravišta
7.1.2. Znanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma
7.1.3. Ukidanje dugotrajnog boravišta
7.2. Stalni boravak
7.2.1. Zahtjev i uvjeti za odobrenje stalnog boravka
7.2.2. Ukidanje stalnog boravka
7.3. Prava državljanina treće zemlje na dugotrajnom boravištu i stalnom boravku
8. Boravak i rad državljana trećih država koji imaju odobreno dugotrajno boravište u drugoj državi članici EGP-a i članova njihovih obitelji
9. Isprave državljanina treće zemlje
10. Prijava boravka
10.1. Boravište i prebivalište
10.2. Prijava smještaja državljanina treće zemlje na kratkotrajnom boravku
10.3. Prijava promjene boravišta i prebivališta
11. Mjere za osiguranje povratka
11.1. Vrste mjera za osiguranje povratka
11.2. Zaštita u postupku povratka
11.3. Nezakoniti boravak
11.4. Rješenje o povratku
11.5. Protjerivanje zbog opasnosti za javni poredak, nacionalnu sigurnost i javno zdravlje
11.6. Dragovoljni odlazak
12. Kretanje državljana trećih zemalja u odori
13. Obveze poslodavca prema državljaninu treće zemlje kojeg je nezakonito zapošljavao

Autori

  • Tomislava Furčić, dipl. iur.

Seminar

newsletter