Verlag
Dashöfer centar za obrazovanje i izdavačku djelatnost

Tim autora i predavača

Temelj kvalitetnog sadržaja naših proizvoda i seminara tim je stručnih autora i predavača. Isti se sastoji od renomiranih stručnjaka u svom području. Već dugi niz godina zajedno odgovaramo na aktualna pitanja i kontinuirano raspravljamo o temama koje Vas zanimaju.

Bazu autora i predavača s kojima surađujemo pogledajte ovdje! Za detaljnije informacije dovoljan je jedan klik na autorovo ime.

Porezi, računovodstvo, obračun plaća

dipl.oec. Ksenija Kramar ovlašteni revizor i porezni savjetnik

Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine. Radno iskustvo stjecala je radom u Ljubljanskoj banci d.d. Zagreb u kojoj je radila od 1981.-1990. godine na poslovima analize razvoja i poslovanja pojedinih poduzeća za pripremu odluka bančinih tijela o investicijskom i dugoročnom kreditiranju kao voditelj odjela dugoročnog kreditiranja. Od 1990. do 1993. godine kao direktorica sektora za kreditiranje privrede, sudjeluje u utemeljenju kunskog i deviznog poslovanja Zadružno privatne banke, koja mijenja ime u Ilirija banka d.d.Zagreb. Zajedno sa suosnivačima razvila je neovisnu tvrtku za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje Krako – Revizija d.o.o. Zagreb gdje danas radi na radnom a mjestu člana uprave društva zadužena za područje revizije i poreznog savjetovanja. Osnivač je društva Kramar Porezno Savjetovanje j.t.d. Zagreb specijaliziranog za usluge poreznog savjetovanja s Odobrenjem za rad ministra financija Republike Hrvatske Klasa: UP/I-131-01/01-01/18, Ur.broj: 513-07-21/07-04-8 od 7. srpnja 2004. godine. Posjeduje zvanja i certifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora, te ovlaštenog računovođe. Asistent je na Visokoj politehničkoj školi u Zagrebu - kolegij "Računovodstvo i financije".Predavačica je na brojnim edukacijama iz područja poreza, računovodstva i financija namijenjenim računovođama, poreznim savjetnicima te visokom i srednjem menadžmentu.

Mira Ognjan mag.oec.

 

Stalni je sudski vještak za računovodstvo i financije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Bila je dugogodišnji  profesor knjigovodstva u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu. Dugi niz godina bavi se računovodstvenim consultingom. Bila je predavač na nekoliko Međunarodnih konferencija iz područja računovodstva. Predavačica je redovita suradnica "On line knjižnice za računovođe " gdje je napisala preko stotinu stručnih računovodstvenih članaka   i odgovorila na ogroman broj pitanja klijenata. Vanjska je suradnica "Verlag Dashofer" d.o.o. te je za tu tvrtku odradila velik broj poslovnih edukacija različitih tema te nekoliko "in house" savjetovanja gdje  predavačica dolazi u tvrtku i individualnim pristupom rješava računovodstvene probleme klijenta.

Završio je Ekonomski fakultet u Zagrebu. Radno iskustvo stjecao je u privatnom poduzeću koje se bavi računovodstvom i revizijom. Nakon rada na računovodstvenim poslovima i stečenog praktičnog znanja položio je stručni ispit pri Hrvatskoj revizorkoj komori, te ga kao ovlaštenog revizora odlikuje višegodišnje iskustvo. Vanjski je suradnik nakladničke kuće Verlag Dashöfer d.o.o.
Vesna Varšava, bacc.oec.
Rođena 1977.godine u Zagrebu, nakon završene opće gimnazije 1995.godine radila je 13 godina u privatnom sektoru gdje je stekla neprocjenjivo iskustvo u praksi kao voditelj komercijale, referent nabave, administrator, pomoćni računovođa. 2008.godine upisuje stručni studij Računovodstva i Financija pri Sveučilištu u Splitu koji završava 2011.godine čime stječe naziv stručna baccalaurea ekonomije.

2013.godine osniva društvo Solventa j.d.o.o. za računovodstvo i usluge te teorijska i praktična znanja iz područja računovodstva, financija i poreza izravno primjenjuje u svakodnevnom radu.

Autor je brojnih članaka iz područja računovodstva, te kao stručni suradnik Verlag Dashofera odgovara na pitanja korisnika.
Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci 2012. godine u znanstvenom polju Ekonomija, znanstvene grane Računovodstvo. Ima preko 25 godina radnog iskustva na prodručju računovodstva, revizije, plana i analize i menadžmenta. Osnivačica je i direktorica trgovačkog društva TOTAL BALANCE d.o.o. za reviziju i računovodstvo. Osnovala je i društvo VLASTA ROŠKA POREZNO SAVJETOVANJE j.t.d. Posjeduje zvanja i cerifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora i ovlaštenog računovođe. Radi kao vanjski suradnik na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu u zvanju profesora visoke škole...
Rođena 1972. godine u Zagrebu. Diplomirala 1994. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na studiju Ekonomije, smjer Analiza. Radno iskustvo stjecala je radeći za domaće i inozemne poduzetnike različitih privrednih sektora na poslovima računovodstva. Godine 2011. stekla je certifikat ovlaštenog računovođe, a 2013. godine završila specijalistički studij Porezni specijalist, pri Poslovnom učilištu Experta u Zagrebu....
Diplomirala je ekonomiju 2008. godine na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Od 2012. godine posjeduje licencu za ovlaštenog revizora. Značajno iskustvo stekla je u periodu od 2009. do 2012. godine na poslovima eksterne revizije, uz koju je radila na poslovima due dilligence-a, revizijama statusnih promjena, revizijama projekata financiranih iz EU fondova. Od 2012. godine zaposlena je u društvu Forenzika Prima d.o.o., prvom društvu na tržištu specijaliziranom za poslove forenzične revizije, gdje je zaposlena na mjestu voditelja angažmana forenzične revizije. Glavni zadaci i odgovornosti koje u društvu obavlja su planiranje forenzične revizije, obavljanje analitičkih postupaka forenzične revizije te nadzor i izrada izvješća/nalaza forenzične revizije. Uz obavljanje poslova iz primarne djelatnosti društva, radi i poslove due dilligence-a, revizije, poslovnog savjetovanja, procjene vrijednosti društava i sudskih vještačenja...
Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na smjeru financije. Trenutno pohađa program za ovlaštenog revizora -ACCA (Associationof Chartered andCertifiedAccountants). Ivana je viši savjetnik u poreznom odjelu u Deloitte-u Hrvatska sa više od 6 godina iskustva u području poreznog savjetovanja, uključujući porez na dodanu vrijednost, porez na dobit, te ostala područja iz hrvatske i međunarodne porezne prakse. Također, Ivana predaje na internim Deloitte-ovim seminarima te piše članke iz porezne tematike.

Rođen sam 15.6.1952. u Velikom Grđevcu. U Zagreb dolazim u ljetu 1958. godine. Osnovnu školu, gimnaziju i Visoku školu za vanjsku trgovinu završio sam u Zagrebu. U ljetu 1976. zapošljavam se u Službi društvenog knjigovodstva Zagreb (današnja FINA). U Službi društvenog knjigovodstva Zagreb radio sam kao inspektor, viši inspektor te rukovoditelj poslovnica u Samoboru i Zagrebu (Šoštarićeva 2 i Vukovarska 70). U proljeće 1994. prelazim raditi u RRIF – Plus d.o.o. Zagreb, na radno mjesto savjetnika za računovodstvo i poreze, gdje radim do ljeta 1998. U ljetu 1998. prelazim raditi u Samoborsku banku d.d. Samobor, na radno mjesto izvršnog direktora za kreditiranje gospodarstva, gdje radim do petog mjeseca 2004. godine.

U petom mjesecu 2004. godine prelazim raditi u TEB – Poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb, na radno mjesto savjetnika za računovodstvo i poreze, gdje radim do odlaska u mirovinu.

Tijekom rada u RRIF – u i TEB – u, bio sam predavač na mnogobrojnim seminarima iz područja računovodstva i poreza. Koautor sam u preko 20 stručnih priručnika iz područja računovodstva i poreza te autor preko 200 stručnih članaka iz područja računovodstva i poreza. Uža specijalnost mi je oporezivanje i računovodstvo obrtnika te računovodstvo udruga i drugih neprofitnih organizacija.

Odlaskom u mirovinu i dalje sam se nastavio baviti stručnim radom, pišem stručne članke uglavnom iz područja oporezivanja i računovodstva obrtnika te računovodstva udruga i drugih neprofitnih organizacija, koji se objavljuju u zainteresiranim stručnim časopisima.

 

Zaposlen kao rukovoditelj računovodstva trgovačkog društva s međunarodnim okruženjem, prije čega je bio savjetnik u poreznom odjelu kompanije Crowe Horwath Hrvatska.  Porezno znanje stjecao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, studiju specijaliziranom za poreze, a osim toga stekao je i certifikat za knjigovođu. Stručni je suradnik izdavačkoj kući Verlag Dashofer od 2014. godine, te je autor brojnih članaka iz stručnog područja djelovanja, ali i koautor znanstvenog rada iz područja prevencije pranja novca.  Svakodnevno se služi engleskim jezikom, a živi i radi u Zagrebu.

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.

Tea Vrbka, mag.oec

Magistrirala je Računovodstvo i reviziju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2011. godine. Radno iskustvo stječe tijekom  i nakon školovanja na poslovima računovodstva, financija i revizije za privatne i međunarodne poduzetnike. Trenutno pohađa Poslijediplomski doktorski studij pravnih znanosti pri Pravnom Fakultetu u Zagrebu usmjeravajući se na Fiskalnu politiku i fiskalni sustav. Kontinuirano se usavršava na području računovodstva, financija i revizije. Stručni je suradnik izdavačke kuće Verlag Dashӧfer.

Pravo

Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu, položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, osniva i započinje rad u vlastitom odvjetničkom društvu Alija Hrastinski & Graf, j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem i trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se najčešće susreće s pitanjima i problematikom radnog, ovršnog i građanskog prava.
Završila Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, međunarodni studij  „Leadership and Management of Health Services“ te Stručni poslijediplomski studij „Management u zdravstvu“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1995. godine zaposlena u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Od toga, dio radnog staža kao pravna savjetnica u Službi za obvezno zdravstveno osiguranje Direkcije HZZO-a, dio staža kao rukovoditeljica Službe za odnose s javnošću te trenutno kao pravna savjetnica u Službi za međunarodnu suradnju Direkcije. Stalni je autor članaka u više domaćih stručnih publikacija te suradnik Verlag Dashofera.
Diplomirao 2003. godine na Pravnom Fakultetu u Zagrebu. Od 2003. godine radi u Odvjetničkom društvu Anić i partneri iz Zagreba te se od 2010. godine pa do danas nastavlja baviti odvjetništvom u svojem odvjetničkom uredu u Zagrebu. Tijekom odvjetničke prakse bavi se zastupanjem kako poslodavaca tako i radnika u okviru svih pravnih područja koja se mogu dotaknuti primjene zakona koji je tema ovog seminara, odnosno uređenja internih akata poslodavaca u svrhu postupanja vezano uz primjenu zakona, odgovornost za štetu poslodavca, postupanja radnika u smislu ostvarenja svojih prava, prekršajne odgovornosti i sl...
Svoje je radno iskustvo započeo u trgovačkom društvu Leitner + Leitner GmbH & Co KEG iz Linza (Austrija) 2004. godine, a 2008. godine nastavlja svoj rad u Leitner + Leitner Consulting d.o.o. iz Zagreba. Od 2010. godine posluje kao samostalni poduzetnik putem trgovačkog društva Savjetovanje d.o.o. Bojan Huzanić specijalizirao se za porezno i carinsko pravo, a obavlja i druge oblike poslovnog i pravnog savjetovanja. Autor je stručnih članaka s područja nacionalnog i međunarodnog oporezivanja i gost predavač savjetodavnih kuća....
Diplomirana pravnica sa preko 12 godina radnog iskustva u struci. Kao odvjetnica pretežno radi na području građanskog, radnog, ovršnog i stečajnog prava. Autorica brojnih stručnih radova, uglavnom s područja radnog prava. Održava seminare, suautorica je nekoliko knjiga....
Direktor u tvrtki KRUTAK d.o.o., je nakon diplome profesora na PMF u Zagrebu i po povratku iz Londona gdje je usavršavala znanje engleskog jezika, radila kao voditelj i manager IPA projekta prekogranične suradnje sa Slovenijom te je prošla sve faze projektnog ciklusa, od pripreme projektnog prijedloga do vođenja projektnih aktivnosti te administrativnog i tehničkog upravljanja troškovima.
Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu, položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, osniva i započinje rad u vlastitom odvjetničkom društvu Alija Hrastinski & Graf, j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem i trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se najčešće susreće s pitanjima i problematikom radnog, ovršnog i građanskog prava.

Viši stručni referent u Odjelu za tehničku podršku Službe za Intrastat. Zaposlena u Carinskoj upravi od 1994. do 1996. na poslovima carinjenja, a potom od 2004. do danas u Službi za međunarodnu suradnju i europske integracije, Službi za protokol, odnose s javnošću i koordinaciju aktivnosti Carinske uprave te u Službi za Intrastat. Sudjelovala u izradi„Uputa za izvještajne jedinice 2015“, radi i na poslovima pružanja stručnih metodoloških odgovora korisnicima Intrastata.

završila je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave i posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave.

Radi kao direktorica Sektora za pravne i opće poslove u Agenciji za ugljikovodike, a javnom nabavom bavi se dugi niz godina. Radila je na uvođenu središnje javne nabave za Grad Veliku Goricu i njegove proračunske korisnike.

Stalni je predavač na specijalističkom programu izobrazbe, seminarima te radionicama iz područja javne nabave.

Dugogodišnji je ovlašteni revizor kao i član Association of Certified Fraud Examiners te je u postupku stjecanja certifikata Certified Fraud Examiner. Trenutno je na poziciji Senior Consultant u Ernst & Young Odjelu za istragu prijevara i rješavanje sporova gdje intenzivno radi na istragama prijevara u velikim inozemnim i domaćim kompanijama, business intelligence projektima te forenzičnoj analizi podataka. Prethodno iskustvo u forenzičnoj reviziji stjecala je u hrvatskoj tvrtki specijaliziranoj za forenzičnu reviziju gdje je bila voditelj angažmana. Ostalo značajno iskustvo stekla je u periodu od 2009. do 2012. godine na poslovima eksterne revizije, uz koju je radila na poslovima due dilligence-a, revizijama statusnih promjena, revizijama projekata financiranih iz EU fondova. Osim navedenog bavi se održavanjem eksternih predavanja te sudjeluje u izradi stručnih publikacija iz područja forenzične revizije.

Daniel Sever mag. iur.

Nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu i kraćeg razdoblja rada u komercijalnim rentnim osiguranjima, od 2002. godine radi u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, na Odjelu primjene međunarodnih ugovora, HZMO Zagreb. Nakon položenog pravosudnog ispita 2006. godine radi u Odjelu za pravne poslove kao koordinator na poslovima pravnog zastupanja Zavoda u svim građanskim i trgovačkim sporovima koje Zavod vodi. U tom smislu radi i na zastupanju Zavoda u postupcima naknade štete u vezi ozljede osiguranika na radu ili izvan rada, te profesionalne bolesti.

Uz uspješno vođenje tijekom godina nekoliko tisuća najsloženijih parničnih sporova za Zavod pred različitim sudovima, kako iz područja radnog i socijalnog prava, tako i iz područja trgovačkog  i odštetnog prava,tijekom2013. je završio i verificirani dodatni program izobrazbe Pravnog fakulteta u Zagrebu za zastupanje javnopravnih tijela. Od 2013. je viši koordinator za poslove pravnog zastupanja u HZMO Zagreb, a od početka 2014. radi kao načelnik Odjela za pravne i kadrovske poslove HZMO Zagreb, te vodi sve pravne i kadrovske poslove iz nadležnosti  Područne službe u Zagrebu. Kroz navedeno dugogodišnje razdoblje rada u HZMO-u, objavljeno mu je više stotina stručnih članaka iz područja radnog prava, mirovinskog osiguranja, te prava osiguranja,  u različitim stručnim časopisima i pravnim portalima: Informator, Iusinfo, Računovodstvo i porezi u praksi, Radni odnosi u praksi, časopis Poslovni savjetnik, časopis Udruga  i drugi izdavači, te su mu objavljene i  dvije knjige propisa sa autorskim komentarima:  Zbirka propisa iz mirovinskog osiguranja, izdanje Novi Informator, 2005. i Mirovinsko osiguranje u RH, izdanje Novi Informator, 2009.

Tomislava Furčić, dipl.iur. 

Odvjetnica s 16 godina radnog iskustva u praksi; ovlašteni zastupnik za žigove pri Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo, te pri EUIPO (European Union Intellectual Property Office) kao europski zastupnik za žigove i dizajn; certifikat iz područja javne nabave; položen ispit za stručnjaka zaštite na radu; certifikat - Internal Quality Auditor; autorica članaka iz područja prava društava, prava intelektualnog vlasništva i radnog prava na hrvatskom i engleskom jeziku; član Žalbenih vijeća za područje žigova, industrijskog dizajna i oznaka zemljopisnog podrijetla od 2015. godine. Područje interesa: pravo društava, pravo intelektualnog vlasništva, trgovačko pravo, javna nabava, radno pravo.

Savjetnica u Državnom uredu za središnju javnu nabavu gdje obavlja sve poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama iz djelokruga rada ureda. Također je angažirana i na pružanju savjeta, mišljenja i prijedloga, kao i na poslovima vezanima uz EU projekte. U području javne nabave je od 2005. godine, te je redovita članica Državne ispitne komisije u području javne nabave. Posjeduje certifikat u području javne nabave. Intenzivno je angažirana na razvoju elektroničke javne nabave kao i u području primjene ekonomski najpovoljnije ponude. Kroz dodatno usavršavanje pohađala je razne programe izobrazbe. Sudjeluje na stručnim događanjima i konferencijama, kao sudionik ili predavač,  te kao redoviti predavač na različitim programima izobrazbe iz područja javne nabave. Također je autorica i koautorica stručnih članaka iz područja javne nabave.

Autor je mnogobrojnih stručnih radova iz područja radnog, socijalnog, građanskog postupovnog, trgo­vačkog i ovršnog prava u pravnim i ekonomskim časopisima. Stručne radove objavio je u časopisima: „Pravo u gospodarstvu“, „Radno pravo“, „Hrvatska pravna revija“, „Pravo i porezi“, „Financije, pravo i porezi“, „Tim4pin magazin“ i dr. Osim stručnih radova, 2007. objavljena mu je knjiga „Radno vri­jeme, odmori i dopusti s oglednim primjercima i sudskom praksom.“ U 2014. godini autor je pri­ručnika „Novi Zakon o radu - Praktična pojašnje­nja Zakona i stručne upute u priručniku te primjeri dokumenata na CD-u: za trgovačka društva, samo­stalne poduzetnike i ustanove“, Zagreb. Krajem 2015. godine urednik i koautor je pri­ručnika „Zaštita osobnih podataka  - Zakonita uporaba tehnologije u svrhu obrade osobnih podataka tijekom radnog odnosa s primjerima na CD-u, Zagreb.

Nakon završetak pravnog studija u Zagrebu krajem 2012.g.,  zapošljava se u odvjetničkom uredu u kojem  stječe iskustva pretežno u parničnom postupku ovršnim i stečajnim postupcima te u području radnog prava. 

Zaštita na radu i Zaštita okoliša

Međunarodni jednosemestralni poslijediplomski studijski program poslovnog upravljanja Diploma Study in Management, Fakultetu elektrotehnike i računalstva 2000. godine u Zagrebu. Završio Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1989. godine, smjer procesno - energetski, dipl. inž. stroj. Položio stručni ispit za poslove u graditeljstvu (projektiranje, građenje, stručni nadzor) te osposobljavanje iz osnovnih andragoških znanja, ZIRS d.d. Zagreb. Osim položenog stručnog ispita za poslove u graditeljstvu gospodin ivica Orač – Šukelj posjeduje položen državni stručni ispit za inspektora rada u području zaštite na radu pred Državnom ispitnom komisijom pri Središnjem državnom uredu za upravu.
Od 1989. do 2005. rad u gospodarstvu (industrija i graditeljstvo) - poslovi projektiranja, proizvodnje, rukovođenja, poslovi zaštite na radu, a od 2005. do 2009. počinje s Inspekcijskim poslovima – inspektora rada u području zaštite na radu u PJ Zagreb.2009. postaje viši stručni savjetnik u Službi zaštite na radu Ministarstva.

Od 1996. do 2003.god. u tvrtki EKOGRAM d.o.o. radila kao vanjski suradnik APO - Agencije za posebni otpad d.o.o. iz Zagreba na nizu projekata vezanih za zaštitu okoliša, izradi elaborata iz područja zaštite okoliša, kao što su: PCB projekt – uspostava baze podataka o PCB uređajima u RH; Projekt prikupljanja otpadnih jestivih ulja u RH; Projekt obnavljanja i recikliranja rashladnih sredstava u RH; Uspostava vođenja baze podataka za Katastar emisija u okoliš u RH itd.  U vlastitoj tvrtki EKO LEX d.o.o. od 2010.god., direktor i osnivač tvrtke, na poslovima iz područja zaštite okoliša, napose područja gospodarenja otpadom – unos podataka u bazu Registra onečišćavanja okoliša, vođenje propisane dokumentacije o otpadu, edukacija na seminarima iz područja gospodarenja otpadom, izrada elaborata gospodarenja otpadom.

Završila je Prometni fakultet u Zagreb te stekla zvanje magistra Telekomunikacija. Završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu, Visoku školu za sigurnost na radu. Također ima položeni stručni ispit , te završeno pedagoško I psihološko obrazovanje. Radno iskustvo stječe kao zaposlenik firme ZIRS d.d. od 1987. godine. kao izvršni direktor prodaje.

Ladislav Barbarić, dipl.ing. strojarstva

diplomirao je na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu 1990.g. na Proizvodnom smjeru sa  temom Upravljanje proizvodnjom. Od prvih pojava sustava osiguranja kvalitetom na ovim prostorima je u kontaktu sa istim, kroz uspostavu i primjenu. Usavršavanje nastavlja kroz školovanje za lead auditora na područjima upravljanja kvalitetom, upravljanja okolišem i upravljanja energijom. Od 2002 se profesionalno bavi  konzultantskom poslovima za sustave upravljanja, a vlasnik je organizacije DTF za poslovno savjetovanje. Radi i kao auditor i predavač - vanjski suradnik za certifikacijsku kuću TUV-Croatia.

Zorana Rubeša diplomirala je unapređenje proizvodnje i projektiranje poduzeća na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu i od prvog zaposlenja pa do danas analizira, dizajnira i implementira upravljanje poslovnim procesima u gospodarskim subjektima, institucijama, tijelima državne i lokalne uprave i samouprave.Proučavala je i primjenjivala različite metodologije (Project Management, Business Systems Planning Method, Systems Development Method, Entity Relationship Method, Object Oriented Method, Business Process Reingeneering, Business Process Management, Risk Management) i IT alate (npr. ARIS, IDS Scheere).Stekla je brojne certifikate iz kojih izvajamo certifikat za Projektanta informacijskih sustava, HIZ, Zagreb, te certfikat EOQ Quality Systems Managera za ISO 9001:2010.Također je nagrađivana za inovativna i originalna rješenja i timski rad (Zlatna plaketa INOVA i Priznanje INE za najuspješniji timski inventivni rad 1986. godine).Bila je vlasnica malopoduzetničkog poduzeća, a još uvijek intenzivno radi na uspostavi sustava upravljanja poslovnim procesima i rizicima.Autorica je brojnih stručnih tekstova, uputa i predložaka, a održala je zavidan broj prezentacija i edukacija za menadžment i zaposlenike tijekom realizacije 40-tak velikih projekata.

Mira Zovko ima 20 godina iskustva u području zdravstvene ekologije i zaštite okoliša, s osvrtom na praćenje i izvješćivanje i prikaz podataka javnosti pokazateljima okoliša te na sustave upravljanja okolišem. Posljednjih 10 godina radi u Agenciji za zaštitu okoliša (od 2015. Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode) kao voditeljica Odjela za dokumente zaštite okoliša. Najveći dio vremena posvećena je poslovima obrade podataka i izradi procjena stanja za razna područja okoliša, a osobito područja integriranih tema kao što su Turizam i okoliš, Okoliš i zdravlje, Kružno gospodarstvo i dr. Izvršna je urednica Izvješća o stanju okoliša u RH koje Vladi RH i Hrvatskome saboru te široj javnosti daju uvid u trendove okoliša u državi. Također surađuje s Europskom agencijom za okoliš i Ujedinjenim narodima na europskom, odnosno globalnom izvješću o stanju okoliša. Rukovodi uspostavom i nadogradnjom dijela Informacijskog sustava zaštite okoliša RH u području tzv. općih tema zaštite okoliša, s naglaskom na dokumente zaštite okoliša (strategije, planovi, programi i izvješća), sustav upravljanja okolišem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) i dr.  Članica je radnih skupina i povjerenstava pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i drugim ministarstava za izradu strateško-planskih dokumenata te zakonskih i podzakonskih akata za opće područje okoliša. Također je članica EIONET-a (europskog sustava razmjene podataka) i Odbora za EMAS pri Europskoj komisiji. Od 2007. godine aktivna je u Tehničkom odboru 207 – Upravljanje okolišem Hrvatskog zavoda za norme te ima praksu u uvođenju sustava upravljanja okolišem u organizacije, s posebnim osvrtom na sustav EMAS. Autorica je oko tridesetak znanstvenih i stručnih radova, članica nekoliko udruženja i projektnih timova iz područja okoliša, biologije i biotehnologije.

Završila je Medicinski fakultet u Zagrebu 1989.godine. Specijalistički ispit položila je 2004.godine. Obranila je doktorsku disertaciju 2010.godine iz područja Biomedicine i zdravstva i 2014. stekla je naziv primarijus. Radno iskustvo stekla je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb od 1993 do 2009., Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu od 2009 do 2013.godine, od 2013.godine do danas radi na KBC Zagreb kao voditelj Ureda za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite.

Predavač je na poslijedilplomskoj nastavi na stručnom studiju Medicina rada i sporta i na diplomskom Sestrinskom studiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u dodiplomskoj nastavi na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Organizirala je niz stručnih tečajeva namjenjenih liječnicima, medicinskim sestrama i stručnjacima zaštite na radu, te je autorica brojnih znanstvenih i stručnih radova koji su prezentirani na znanstveno stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Članica je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora i stručnih društava: Hrvatskog društva za medicinu rada , Hrvatskog društva za medicinska vještačenja, Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstve zaštite te međunarodnog društva International Commision on Occupational Health (ICOH).

Menadžerske i informatičke vještine

Srednju školu završio je sa SSS tehničar za računalstvo. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao je na preddiplomskom studiju informacijskih znanosti i stekao zvanje prvostupnika informacijskih znanosti. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao je na diplomskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti gdje je stekao zvanje magistra informatike nastavničkog smjera i magistra arhivistike. Trenutno je student na Poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti. Na Filozofskom fakultetu sudjeluje u nastavi i organizaciji stručnih jednodnevnih radionica. Radi kao predavač informatičkih tečajeva – Microsoft Excel, Word i PowerPoint te Adobe Photoshop. Njegova područja interesa su edukacija i 3D tehnologije....
Diplomirala je i magistrirala makroekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te posjeduje diplomu London School of Economics iz područja Business Valuations. Područje njene specijalnosti su računovodstvo, financije, kontroling i poslovne evaluacije...
Profesorica Mikroekonomije i Makroekonomije na RIT – Croatia, autorica knjige ‘Intervjui sa 100 hrvatskih lidera o životu i razvoju karijere’ i direktorica tvrtke Motivacijski govornik d.o.o. Aktivna je i u domeni neformalne i formalne edukacije. Njezini treninzi uključuju praktična i dinamična predavanja, vježbe i zajedničke debate, što omogućuje svakom polazniku sagledavanje individualne korisnosti sadržaja seminara. Kontinuirano se usavršava u području motivacije, komunikacije i psihologije (Medijacija – nenasilno rješavanje konflikta, RWCT – tečaj FSO-a, CARNET-ov e-learning i Izrada online tečaja), upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2008 lead auditor) i EFQM modela poslovne izvrsnosti. Aktivna je autorica znanstvenih i stručnih članaka, kao i sudionica na interdisciplinarnim hrvatskim i međunarodnim konferencijama. Specijalizirala se za područje leadershipa, procjene i izgradnje prodajnog tima te za razvoj strategije holističkog pristupa razvoju organizacijskih procesa baziranog na samoprocjenjivanju, a životni i poslovni slogan koji voli dijeliti s drugima je: Ti to možeš!

Lina Lena Soukup diplomirala je sociologiju i kroatologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Certificirani je voditelj izrade i provedbe europskih projekata, a završila je i zahtjevni MSP trening (Managing Successful Programmes) za voditelja programa (Programme Manager).

Karijeru je započela u tvrtki Incremedia čija je glavna djelatnost produkcija multimedijskih e-obrazovnih sadržaja u području poslovnih znanja kao koordinator projekata i voditelj produkcije.

Trenutno radi u Ministarstvu branitelja gdje se bavi strateškim planiranjem i provedbom projekata u okviru sredstava iz europskih fondova. Kao članica radnih skupina sudjelovala je u izradi strateških dokumenata za razdoblje 2014. – 2020.: Operativnog programa konkurentnost i kohezija, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali te Partnerskog sporazuma. Održavala je brojne edukacije za organizacije civilnog društva iz područja projektnog ciklusa, te je sudjelovala u pripremi i provedbi natječaja.

Već deset godina djeluje kao trener poslovnih i komunikacijskih vještina. Održala je više od 300 otvorenih i oko 60 inhouse seminara na kojima je ukupno sudjelovalo 5015 polaznika. Sažimajući svoja poslovna znanja i dugogodišnje iskustvo kreirala je dvije vlastite metode učenja: Manageship® i RealityPracticeSituation® Autor je knjige Kôd uspjeha, član je International Assoation of Coaching, SAD. Stalno usavršava svoja znanja u Londonu (najčešće) i u Bruxelles-u. Kroz svoje djelovanje usmjerena je na poticanje cjeloživotnog učenja, osobni razvoj svakog pojedinca, održavanje grupnih, a posebno individualnih treninga te na dijeljenje znanja za koje vjeruje da mora biti dostupno svakom tko se želi razvijati i napredovati.

Dugogdišnju karijeru gradila je dvadeset i dvije godine u PLIVI, najduže u Odnosima s javnošću i Korporativnim komunikacijama gdje je razvila vlastiti "know-how" za rješavanje brojnih poslovnih situacija, djelujući na međunarodnim tržištima Velike Britanije, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Češke, Poljske i Njemačke. 

Aktivan na internetskoj sceni, a posljednjih se pet godina posvetio tehnologijama i alatima za razvoj poslovanja preko društvenih mreža te edukacijama u tom specifičnom segmentu. U duši geek, ali život ga je odnio u nešto novo, u čemu još više uživa, pa je danas partner u digitalnoj agenciji Akcija gdje se brine za razvoj poslovanja i vodi odnose s klijentima i fanovima. Radio je kao community manager za najpoznatiji hrvatski startup ShoutEm gdje je upravljao zajednicom korisnika iz svih krajeva svijeta. Vodio je projekte za klijente kao što su Microsoft Hrvatska, Renault, Bilić Vision, Suzuki, Alpro Soya itd. kao i za veliki broj manjih i srednjih poduzeća u različitim industrijama. Redoviti je predavač na mnogim konferencijama i seminarima u zemlji i inozemstvu, a dobio je i titulu TOP5 predavač na konferencijama Web::Strategija 12, Web::Strategija 15, Weboo2013 i Web::Industrija s predavanjima o društvenim mrežama i content marketingu i to prema anonimnim glasovima publike.

Diplomirao je na kemijsko-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Radno iskustvo stjecao je u INI-DINI gdje je bio na funkciji rukovoditelja zaštite okoliša. Zadnjih 15 godina radi na savjetodavnim poslovima u području zaštite okoliša, zaštite na radu, kvalitete, društvene odgovornosti i energetske učinkovitosti te u području certifikacije proizvoda CE oznake. Vodeći je auditor za normu ISO 14001. Sudjelovao je u Projektu PHARE – Prilagodba inspekcije zaštite okoliša za provedbu novog nacionalnog zakonodavstva u području zaštite okoliša ( 2008-2009) gdje je bio expert za ISO 14001/EMAS i održao niz predavanja za inspektore zaštite okoliša. Sudjelovao je u sedmodnevnom treningu u Oslu za CE označavanje.