Seminar:
LIFE PROGRAM EU

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: Eur bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Osnovne informacije

Program LIFE najveći je financijski instrument Europske unije za područje okolišnih i klimatskih aktivnosti. Daje podršku EU Zelenom planu u vrijednosti od 611 milijuna EUR za široki krug potencijalnih prijavitelja.

Potencijalni prijavitelj je svaka pravna osoba na području EU. Prijavitelji mogu biti tijela državne i javne uprave, privatna trgovačka društva ili organizacije, privatna ne-trgovačka društva ili organizacije, uključujući nevladine organizacije, odnosno stručne i znanstvene institucije, dionici regionalne i lokalne samouprave, razna strukovna udruženja, kao i organizacije koje se bave razvojem i istraživanjem okolišno i klimatski prihvatljivih usluga i proizvoda.

U području Okoliš pod-programi su Priroda i bioraznolikost te Kružno gospodarstvo i kvaliteta života. U području Klima pod-programi su Ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama te Prijelaz na čistu energiju.

Natječaji će biti objavljeni u svibnju 2023.

Rok za prijavu projekata je 6. rujna 2023.

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - LIFE PROGRAM EU

Predviđeno trajanje webinara od 9-13 sati

O Programu LIFE 

  • opće informacije o područjima i pod-programima
  • kriteriji prijave i ocjenjivanja projekata, nacionalno sufinanciranje, indikativno trajanje i vrijednost projekata

Predstavljanje Poziva za ponude 

  • tipovi aktivnosti, ciljevi, prioriteti i očekivani rezultati projekata (sva 4 pod-programa)
  • raspoloživi proračun i vremenski okviri (sva 4 pod-programa)
  • specifične informacije po temama

Predaja prijava za projekte 

  • elektronički portal za financiranje i natječaje (sustav za podnošenje prijave)
  • koraci u podnošenju prijave
  • pravni i financijski okvir ugovora

 

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Osnovne informacije

Program LIFE najveći je financijski instrument Europske unije za područje okolišnih i klimatskih aktivnosti. Daje podršku EU Zelenom planu u vrijednosti od 611 milijuna EUR za široki krug potencijalnih prijavitelja.

Potencijalni prijavitelj je svaka pravna osoba na području EU. Prijavitelji mogu biti tijela državne i javne uprave, privatna trgovačka društva ili organizacije, privatna ne-trgovačka društva ili organizacije, uključujući nevladine organizacije, odnosno stručne i znanstvene institucije, dionici regionalne i lokalne samouprave, razna strukovna udruženja, kao i organizacije koje se bave razvojem i istraživanjem okolišno i klimatski prihvatljivih usluga i proizvoda.

U području Okoliš pod-programi su Priroda i bioraznolikost te Kružno gospodarstvo i kvaliteta života. U području Klima pod-programi su Ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama te Prijelaz na čistu energiju.

Natječaji će biti objavljeni u svibnju 2023.

Rok za prijavu projekata je 6. rujna 2023.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - LIFE PROGRAM EU

dr. sc. Mira Zovko

dr. sc. Mira Zovko

Mira Zovko ima 20 godina iskustva u području zdravstvene ekologije i zaštite okoliša, s osvrtom na praćenje i izvješćivanje i prikaz podataka javnosti pokazateljima okoliša te na sustave upravljanja okolišem. Posljednjih 10 godina radi u Agenciji za zaštitu okoliša (od 2015. Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode) kao voditeljica Odjela za dokumente zaštite okoliša. Najveći dio vremena posvećena je poslovima obrade podataka i izradi procjena stanja za razna područja okoliša, a osobito područja integriranih tema kao što su Turizam i okoliš, Okoliš i zdravlje, Kružno gospodarstvo i dr. Izvršna je urednica Izvješća o stanju okoliša u RH koje Vladi RH i Hrvatskome saboru te široj javnosti daju uvid u trendove okoliša u državi. Također surađuje s Europskom agencijom za okoliš i Ujedinjenim narodima na europskom, odnosno globalnom izvješću o stanju okoliša. Rukovodi uspostavom i nadogradnjom dijela Informacijskog sustava zaštite okoliša RH u području tzv. općih tema zaštite okoliša, s naglaskom na dokumente zaštite okoliša (strategije, planovi, programi i izvješća), sustav upravljanja okolišem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) i dr.  Članica je radnih skupina i povjerenstava pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i drugim ministarstava za izradu strateško-planskih dokumenata te zakonskih i podzakonskih akata za opće područje okoliša. Također je članica EIONET-a (europskog sustava razmjene podataka) i Odbora za EMAS pri Europskoj komisiji. Od 2007. godine aktivna je u Tehničkom odboru 207 – Upravljanje okolišem Hrvatskog zavoda za norme te ima praksu u uvođenju sustava upravljanja okolišem u organizacije, s posebnim osvrtom na sustav EMAS. Autorica je oko tridesetak znanstvenih i stručnih radova, članica nekoliko udruženja i projektnih timova iz područja okoliša, biologije i biotehnologije.

Uvjeti i prijava - LIFE PROGRAM EU

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.