Seminar:
MSFI 16 - modifikacije najma i utjecaj COVID-19 na računovodstvo najmova

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: kn / 0 EUR bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Nakon početnog priznavanja ugovora o najmu, mogu nastupiti određene okolnosti koje utječu na promjenu opsega najma ili najamnine u odnosu na izvorne uvjete ugovora o najmu.  Stoga, kada se naknadno mijenjaju i ugovaraju odredbe ugovora, koje u izvornom ugovoru nisu bile ugovorene, takve promjene potrebno je obračunati kao modifikacija najma, vodeći računa o tome radi li se o najmu koji je zaseban ili najmu koji nije zaseban. Također, pandemija uzrokovana virusom COVID-19 utjecala je na intenzivnije mijenjanje ugovora o najmovima (npr. smanjenje ugovorene naknade, odgoda plaćanja ili se najamnina čak ne obračunava), stoga najmoprimac mora na odgovarajući način računovodstveno evidentirati izmjene ugovora o najmu. Budući da mnogi subjekti imaju značajan broj sklopljenih ugovora o najmu, kako bi se olakšalo obračunavanje izmjene ugovora u uvjetima kada su te izmjene reakcija na posebne okolnosti uzrokovane virusom COVID-19, Odbor za računovodstvene standarde (IASB) izdao je u svibnju 2020. godine izmjene MSFI-a 16.

O okolnostima u kojima dolazi do modifikacije (izmjene) najma te računovodstvenim učincima takvih izmjena, uzimajući u obzir i utjecaj pandemije COVID-19 na najmove, saznajte putem webinara!

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - MSFI 16 - modifikacije najma i utjecaj COVID-19 na računovodstvo najmova

Predviđeno trajanje webinara od 9 do 10:30 sati.

Iz rasporeda izdvajamo:

  • Izmjene MSFI-16,
  • Okolnosti u kojima dolazi do modifikacije (izmjene) najma,
  • Računovodstveni učinci izmjena,
  • Obračunavanje modifikacija,
  • Posebne okolnosti uzrokovane virusom COVID-19,
  • Praktični primjeri.

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Nakon početnog priznavanja ugovora o najmu, mogu nastupiti određene okolnosti koje utječu na promjenu opsega najma ili najamnine u odnosu na izvorne uvjete ugovora o najmu.  Stoga, kada se naknadno mijenjaju i ugovaraju odredbe ugovora, koje u izvornom ugovoru nisu bile ugovorene, takve promjene potrebno je obračunati kao modifikacija najma, vodeći računa o tome radi li se o najmu koji je zaseban ili najmu koji nije zaseban. Također, pandemija uzrokovana virusom COVID-19 utjecala je na intenzivnije mijenjanje ugovora o najmovima (npr. smanjenje ugovorene naknade, odgoda plaćanja ili se najamnina čak ne obračunava), stoga najmoprimac mora na odgovarajući način računovodstveno evidentirati izmjene ugovora o najmu. Budući da mnogi subjekti imaju značajan broj sklopljenih ugovora o najmu, kako bi se olakšalo obračunavanje izmjene ugovora u uvjetima kada su te izmjene reakcija na posebne okolnosti uzrokovane virusom COVID-19, Odbor za računovodstvene standarde (IASB) izdao je u svibnju 2020. godine izmjene MSFI-a 16.

O okolnostima u kojima dolazi do modifikacije (izmjene) najma te računovodstvenim učincima takvih izmjena, uzimajući u obzir i utjecaj pandemije COVID-19 na najmove, saznajte putem webinara!

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - MSFI 16 - modifikacije najma i utjecaj COVID-19 na računovodstvo najmova

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.

Uvjeti i prijava - MSFI 16 - modifikacije najma i utjecaj COVID-19 na računovodstvo najmova

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.