Konferencija:
Najvažnije zakonodavne izmjene za 2023. godinu

Trajanje konferencije: 1 -dnevna konferencija

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 999 kn / 132.59 EUR bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-14:00

Tema

Ne propustite online konferenciju na kojoj se fokusiranmo na najvažnije zakonske promjene koje će stupiti na snagu 1. siječnja 2023. godine. Tijekom konferencije bit će riječi o svim usvojenim i pripremljenim izmjenama iz područja poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak, poreza na dobit,  izmjenama u računovodstvu zbog uvođenja eura, izmjena u Ovršnom Zakonu kao i dugo očekivanim izmjenama Zakona o radu. Dobit će te sve potrebne informacije na jednom mjestu i u jednom danu!

Pridružite nam se na ovoj jedinstvenoj konferenciji i dočekajte novu 2023. godinu spremni.

termin

Najraniji termin: 8.12.2022

Program konferencije - Najvažnije zakonodavne izmjene za 2023. godinu

08:45 - 09:00 Prijava na online platformu

09:00 - 10:00 Izmjene poreznih Zakona za 2023. godinu 

Predavačica: Mira Ognjan mag.oec.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak od 1.1.2023.

 • Obračun i isplata plaće u eurima,
 • Visina plaće, mirovinska i socijalna davanja,
 • Mjesečna i godišnja porezna osnovica u eurima,
 • Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak .

Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost od 1.1.2023.

 • Izmjene propisa o PDV-u u 2023. godini
 • Kako evidentirati račune za isporuke u 2022. a ispostavu u 2023. godini?
 • Obvezni ispravci i usklađenja PDV-a za 2023.
 • Prva prijava PDV-a u 2023.

Izmjene Zakona o računovodstu

10:00 -10:15 Pauza

10:15 - 11:15 Porez na dobit u 2023.

Predavačica: Dijana Ivanković bacc.oec. 

 • Izmjene propisa o Porezu na dobit za 2023. godinu
 • Utjecaj uvođenja eura na Prijave poreza na dobit za 2022. (izvještavanje u 2023.)

Računovodstvene izmjene koje stupaju na snagu uvođenjem eura

 • Izvještavanje o stavkama u financijskim izvještajima od datuma uvođenja eura
 • Isplata predujmova nakon uvođenja eura
 • Tečajne razlike
 • Procjena troškova
 • Amortizacija dugotrajne materijalne imovine
 • Elektroničke blagajne

 11: 15 - 11:45 Pauza

11: 45 - 12:45  Izmjene Zakona o radu za 2023. godinu

Predavač: Darko Graf dipl.iur.

 • Sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme,
 • Rad na izdvojenom mjestu rada,
 • Rad u nepunom radnom vremenu i dodatni rad,
 • Ustupanje radnika u povezano društvo i upućivanju radnika u inozemstvo,
 • Agencijski rad i prava agencijskih radnika,
 • Prestanak radnog odnosa zbog navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža,
 • Nova definicija pojma „plaće",
 • Plaćeni godišnji odmor,
 • Uspostava potpuno novog pravnog okvira za rad putem internetskih platformi,
 • izmijena odredbi Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

12: 45 -13:00 Pauza

13:00 - 14:00 Izmjene Ovršnog zakona od 1.1.2023.

Predavač: Kristian Plazonić dipl.iur.

 • Ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima ovršenika,
 • Određivanje ovrhe na temelju potrošačkih ugovora koji sadrže ništetne odredbe (npr. CHF i drugi krediti),
 • Ovrha na motornim vozilima,
 • Novčani iznosi se usklađuju s činjenicom uvođenja EUR kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Pravni aspekt uvođenja eura

 • Utjecaj na radnopravne odnose i već sklopljene ugovore o radu,
 • Obveze trgovaca u odnosu prema potrošačima,
 • Automatsko preračunavanje kredita, leasinga, vrijednosnih papira i kamatnih stopa,
 • Nadzor nad primjenom Zakona,
 • Inspekcijski nadzor,
 • Prekršaji.

Imate li pitanja o ovoj konferenciji?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Mjesto održavanja - Najvažnije zakonodavne izmjene za 2023. godinu

Popis

Ne propustite online konferenciju na kojoj se fokusiranmo na najvažnije zakonske promjene koje će stupiti na snagu 1. siječnja 2023. godine. Tijekom konferencije bit će riječi o svim usvojenim i pripremljenim izmjenama iz područja poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak, poreza na dobit,  izmjenama u računovodstvu zbog uvođenja eura, izmjena u Ovršnom Zakonu kao i dugo očekivanim izmjenama Zakona o radu. Dobit će te sve potrebne informacije na jednom mjestu i u jednom danu!

Pridružite nam se na ovoj jedinstvenoj konferenciji i dočekajte novu 2023. godinu spremni.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Najvažnije zakonodavne izmjene za 2023. godinu

Edukacija je namijenjena šefovima računovodstva i financija, zaposlenicima na svim razinama računovodstava. Konferencija je namijenjena menadžerima, zaposlenicima pravnih odjela i ljudskih resursa. Također, svima koji bi željeli znati više o izmjenama i novinama u koje stupaju na snagu početkom godine.

Lektori - Najvažnije zakonodavne izmjene za 2023. godinu

dr.sc. Mira Ognjan

dr.sc. Mira Ognjan

Stalni je sudski vještak za računovodstvo i financije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Bila je dugogodišnji profesor knjigovodstva u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu. Dugi niz godina bavi se računovodstvenim consultingom. Bila je predavač na nekoliko Međunarodnih konferencija iz područja računovodstva. Predavačica je redovita suradnica "On line knjižnice za računovođe " gdje je napisala preko stotinu stručnih računovodstvenih članaka i odgovorila na ogroman broj pitanja klijenata. Vanjska je suradnica "Verlag Dashöfer" d.o.o. te je za tu tvrtku odradila velik broj poslovnih edukacija različitih tema te nekoliko "in house" savjetovanja gdje predavačica dolazi u tvrtku i individualnim pristupom rješava računovodstvene probleme klijenta.

Darko Graf dipl. iur.

Darko Graf dipl. iur.

 Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu, položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, osniva i započinje rad u vlastitom odvjetničkom društvu Alija Hrastinski & Graf, j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem i trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se najčešće susreće s pitanjima i problematikom radnog, ovršnog i građanskog prava.

Dijana Ivanković bacc.oec.

Dijana Ivanković bacc.oec.

Radi u računovodstvima privatnih tvrtki. Posljednjih 17 godina radi samostalno u vlastitom knjigovodstvenom servisu.
Dugogodišnji je stručnjak iz prakse, čije iskustvo potvrđuje veliki broj zadovoljnih klijenata (trgovačka društva, obrti, udruge). Osim računovodstvene ekspertize, poseban naglasak na njezin rad obuhvaća razumijevanje i ispravna primjena poreznih propisa. Sudjelovala u brojnim postupcima nadzora PDV-a poreznih obveznika.

Kristian Plazonić dipl.iur.

Kristian Plazonić dipl.iur.

Autor je mnogobrojnih stručnih radova iz područja radnog, socijalnog, građanskog postupovnog, trgovačkog i ovršnog prava u pravnim i ekonomskim časopisima. Stručne radove objavio je u časopisima: „Pravo u gospodarstvu“, „Radno pravo“, „Hrvatska pravna revija“, „Pravo i porezi“, „Financije, pravo i porezi“, „Tim4pin magazin“ i dr. Osim stručnih radova, 2007. objavljena mu je knjiga „Radno vrijeme, odmori i dopusti s oglednim primjercima i sudskom praksom.“ U 2014. godini autor je priručnika „Novi Zakon o radu - Praktična pojašnjenja Zakona i stručne upute u priručniku te primjeri dokumenata na CD-u: za trgovačka društva, samostalne poduzetnike i ustanove“, Zagreb. Krajem 2015. godine urednik i koautor je priručnika „Zaštita osobnih podataka - Zakonita uporaba tehnologije u svrhu obrade osobnih podataka tijekom radnog odnosa s primjerima na CD-u, Zagreb.

Uvjeti i prijava - Najvažnije zakonodavne izmjene za 2023. godinu

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 8.12.2022
 • dr.sc. Mira Ognjan, Dijana Ivanković bacc.oec., Darko Graf dipl. iur., Kristian Plazonić dipl.iur.
 • 999 kn / 132.59 EUR + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.