Seminar:
Novi Zakon o zaštiti potrošača

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-16:00

Tema

Brojne novosti kojima će se pokušati jače štititi potrošačka prava uglavnom su posljedica naše obveze da u nacionalnu legislativu implementiramo odredbe Direktiva EU. Usklađivanje s pravnim aktima Europske unije donosi se novi Zakon o zaštiti potrošača kojim će se urediti zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda na tržištu, i to:

 1. pravo na zaštitu ekonomskih interesa potrošača
 2. pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu
 3. pravo na pravnu zaštitu potrošača
 4. pravo na informiranje i izobrazbu potrošača
 5. pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa
 6. pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača u radu tijela koja rješavaju pitanja od njihova interesa.

Namjena webinara

Razvojem slobodnog tržišta neminovno dolazi i do razvoja instituta prava zaštite potrošača. U početku je ta zaštita bila nedovoljna, ali ulaskom Republike Hrvatske u EU i preuzimanjem europskih rješenja i pravnih postignuća iz područja zaštite potrošača, situacija se razvijala i dalje se razvija u korist potrošača.

Novi Zakon o zaštiti potrošača 
ima za cilj, zajedno s ostalim propisima u ovome području, unaprijediti sustav zaštite potrošača do razine kakva postoji u ostalim državama članicama EU. Zaštita potrošača zanimljiva je tema izuzetno širokom krugu ljudi, jer smo svi mi potrošači i svakoga dana može doći do povrede naših zakonom propisanih prava.

Poduzetnicima – trgovcima  je ova tema zanimljiva jer obrađuje prava koja oni u odnosu na potrošače svojih proizvoda i/ili usluga moraju poštivati. Nepoštivanje potrošačkih prava može biti skupa poslovna odluka ili propust. Zbog toga je i poduzetnicima i potrošačima najbolje upoznati se s pravnim okvirom zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj. Nepoštivanje tih pravila može imati teške posljedice na poslovanje. Sadašnji sustav propisa mogao bi postati trajniji okvir cjelokupnog sustava zaštite potrošača, jer je usklađen s propisima Europske unije, pa bi i to mogao biti dodatni poticaj svima da se detaljnije s njime upoznaju.Upravo o tome sustavu zaštite potrošača bit će riječ na ovome webinaru.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 15.12.2021
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Novi Zakon o zaštiti potrošača

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Brojne novosti kojima će se pokušati jače štititi potrošačka prava uglavnom su posljedica naše obveze da u nacionalnu legislativu implementiramo odredbe Direktiva EU. Usklađivanje s pravnim aktima Europske unije donosi se novi Zakon o zaštiti potrošača kojim će se urediti zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda na tržištu, i to:

 1. pravo na zaštitu ekonomskih interesa potrošača
 2. pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu
 3. pravo na pravnu zaštitu potrošača
 4. pravo na informiranje i izobrazbu potrošača
 5. pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa
 6. pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača u radu tijela koja rješavaju pitanja od njihova interesa.

Namjena webinara

Razvojem slobodnog tržišta neminovno dolazi i do razvoja instituta prava zaštite potrošača. U početku je ta zaštita bila nedovoljna, ali ulaskom Republike Hrvatske u EU i preuzimanjem europskih rješenja i pravnih postignuća iz područja zaštite potrošača, situacija se razvijala i dalje se razvija u korist potrošača.

Novi Zakon o zaštiti potrošača 
ima za cilj, zajedno s ostalim propisima u ovome području, unaprijediti sustav zaštite potrošača do razine kakva postoji u ostalim državama članicama EU. Zaštita potrošača zanimljiva je tema izuzetno širokom krugu ljudi, jer smo svi mi potrošači i svakoga dana može doći do povrede naših zakonom propisanih prava.

Poduzetnicima – trgovcima  je ova tema zanimljiva jer obrađuje prava koja oni u odnosu na potrošače svojih proizvoda i/ili usluga moraju poštivati. Nepoštivanje potrošačkih prava može biti skupa poslovna odluka ili propust. Zbog toga je i poduzetnicima i potrošačima najbolje upoznati se s pravnim okvirom zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj. Nepoštivanje tih pravila može imati teške posljedice na poslovanje. Sadašnji sustav propisa mogao bi postati trajniji okvir cjelokupnog sustava zaštite potrošača, jer je usklađen s propisima Europske unije, pa bi i to mogao biti dodatni poticaj svima da se detaljnije s njime upoznaju.Upravo o tome sustavu zaštite potrošača bit će riječ na ovome webinaru.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Novi Zakon o zaštiti potrošača

Radionica je namijenjena svima, no preporučuje se poduzetnicima, posebice članovima uprava (direktorima) društava, trgovcima, servisima, voditeljima odjela ili drugih organizacijskih oblika poslodavaca koji u svome svakodnevnom radu imaju priliku odlučivati o pravima potrošača odnosno na bilo koji način dolaze u doticaj s problematikom zaštite prava potrošača. 

Ključne riječi - Novi Zakon o zaštiti potrošača

pravo, potrošači, propisi, usklađenja, sankcije

Predavač/Predavačica - Novi Zakon o zaštiti potrošača

Kristian Plazonić dipl.iur.

Kristian Plazonić dipl.iur.

Autor je mnogobrojnih stručnih radova iz područja radnog, socijalnog, građanskog postupovnog, trgovačkog i ovršnog prava u pravnim i ekonomskim časopisima. Stručne radove objavio je u časopisima: „Pravo u gospodarstvu“, „Radno pravo“, „Hrvatska pravna revija“, „Pravo i porezi“, „Financije, pravo i porezi“, „Tim4pin magazin“ i dr. Osim stručnih radova, 2007. objavljena mu je knjiga „Radno vrijeme, odmori i dopusti s oglednim primjercima i sudskom praksom.“ U 2014. godini autor je priručnika „Novi Zakon o radu - Praktična pojašnjenja Zakona i stručne upute u priručniku te primjeri dokumenata na CD-u: za trgovačka društva, samostalne poduzetnike i ustanove“, Zagreb. Krajem 2015. godine urednik i koautor je priručnika „Zaštita osobnih podataka - Zakonita uporaba tehnologije u svrhu obrade osobnih podataka tijekom radnog odnosa s primjerima na CD-u, Zagreb.

Uvjeti i prijava - Novi Zakon o zaštiti potrošača

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 15.12.2021
 • Kristian Plazonić dipl.iur.
 • 1199 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.