Obračun plaća u praksi

Web: http://obracunplaca.dashofer.hr/


Obračun plaća u praksi je stručni portal namijenjen svim osobama koje su u poduzeću zadužene za područje obračuna plaća i drugog dohotka. Portal sadržava mnoštvo stručnih tekstova i komentar cijelog Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o mirovinskom osiguranju te  odgovore na pitanja naših korisnika. Sadržaj portala se svakodnevno aktualizira i nadograđuje.

Upišite traženi pojam u tražilicu i jednostavno pronađite profesionalni odgovor i rješenje za Vaš problem.

Input:

Godišnja pretplata na modul Obračun plaća u praksi
(2304 kn bez PDV-a)

Godišnja pretplata na modul Obračun plaća u praksi PROFI PLUS
(2880 kn bez PDV-a)

Sadržaj

Ovo je izvrstan  vodič kroz obračun plaća, troškove rada i radno pravo u praksi.  Portal sadržava mnoštvo stručnih tekstova i komentar cijelog  Zakona o zdravstvenom osiguranju,  Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakona o radu te odgovore na pitanja naših korisnika. Sadržaj portala se svakodnevno aktualizira i nadograđuje.  Teme koje se obrađuju na portalu su obračun plaća, obračun drugog dohotka, obračun plaće za vrijeme bolovanja, izvješćivanje, popunjavanje JOPPD obrasca, ispravci JOPPD obrasca, primjeri ugovora o radu, otpremnine te sve teme  koje se tiču plaća i zaposlenika.

Autori

 • mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovlašteni revizor,
 • Vesna Dejanović, dipl. oec.
 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović
 • Morana Krušarovski, dipl. iur. 
 • Mira Ognjan, mag. oec.
 • Ksenija Kramar, dipl. oec. ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor
 • Vesna Varšava, bacc. oec.
 • mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor
 • Darko Graf, dipl. iur.
 • Vedran Bradara, ovlašteni revizor
 • Lidija Graho mag. oec., revizor
 • Daniel Sever, mag. iur.
 • Renata Turčinov dipl. iur.

Seminar

termin

Broj dostupnih seminara : 1
Najraniji termin: 8.2.2022
Mjesto: ONLINE

newsletter