Obračun plaća u praksi

Web: http://obracunplaca.dashofer.hr/


Obračun plaća u praksi je stručni portal namijenjen svim osobama koje su u poduzeću zadužene za područje obračuna plaća i drugog dohotka. Portal sadržava mnoštvo stručnih tekstova i komentar cijelog Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o mirovinskom osiguranju te odgovore na pitanja naših korisnika. Sadržaj portala se svakodnevno aktualizira i nadograđuje.

Upišite traženi pojam u tražilicu i jednostavno pronađite profesionalni odgovor i rješenje za Vaš problem.

Input:

Godišnja pretplata na modul Obračun plaća u praksi
(2496 kn / 331.28 EUR bez PDV-a)

Godišnja pretplata na modul Obračun plaća u praksi PROFI PLUS
(3060 kn / 406.13 EUR bez PDV-a)

Sadržaj

Ovo je izvrstan vodič kroz obračun plaća, troškove rada i radno pravo u praksi. Portal sadržava mnoštvo stručnih tekstova i komentar cijelog  Zakona o zdravstvenom osiguranju,  Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakona o radu te odgovore na pitanja naših korisnika. Sadržaj portala se svakodnevno aktualizira i nadograđuje. Teme koje se obrađuju na portalu su obračun plaća, obračun drugog dohotka, obračun plaće za vrijeme bolovanja, izvješćivanje, popunjavanje JOPPD obrasca, ispravci JOPPD obrasca, primjeri ugovora o radu, otpremnine te sve što se tiče plaća i zaposlenika.

Autori

 • mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec., ovlašteni revizor
 • Vesna Dejanović, dipl. oec.
 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović
 • Morana Krušarovski, dipl. iur. 
 • Mira Ognjan, mag. oec.
 • Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor
 • Vesna Varšava, bacc. oec.
 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor
 • Darko Graf, dipl. iur.
 • Vedran Bradara, dipl. oec., ovlašteni revizor
 • Lidija Graho, mag. oec., revizor
 • Daniel Sever, mag. iur.
 • Renata Turčinov, dipl. iur.
 • Ivan Vidas, struč. spec. oec.
 • mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.
 • Mirta Škaljac, dipl. oec. 
 • Kristian Plazonić, dipl. iur.
 • Dijana Ivanković, mag. oec., voditelj računovodstva
 • Tomislava Furčić, dipl. iur.
 • Bernard Iljazović, dipl. iur. 
 • Ksenija Cipek, dipl. oec., međunarodni porezni stručnjak

Seminar

termin

Broj dostupnih seminara : 1
Najraniji termin: 30.11.2022
Mjesto: ONLINE

newsletter