Obra鑥n dnevnica - Naj鑕规a pitanja i odgovori (PDF bro箄ra)


Kretanje ljudi svakodnevna je pojava. Ljudi putuju zbog zabave i u緄tka, ali i vrlo 鑕sto zbog posla. Po鑕v筰 od velikih putovanja poput slanje radnika na gradili箃e u drugu zemlju, poslovnog puta u Ljubljanu ili svakodnevnog putovanja na posao u susjedni grad. Mnogi niti ne pomi筶jaju na proceduru koja stoji iz obra鑥na dnevnica za slu綽eno putovanje ili iznosa putnih tro筴ova na pla鎒. No zaposlenici ra鑥novodstva koji stoje iza svakog broja itekako dobro znaju koliko takvo mno箃vo razli鑙tih situacija mo緀 stvoriti nedoumica.

Iz tog razloga Verlag Dash鰂er pripremio je zbirku naj鑕规e postavljanih pitanja na筰h korisnika koji, vjerujemo, imaju iste dvojbe kao i Vi u nadi olak筧vanja odre餰nih problemati鑞ih situacija.

Input:

Obra鑥n dnevnica - Naj鑕规a pitanja i odgovori:

350 kn bez PDV-a

Sadr綼j

 • Dnevnice za slu綽eno putovanje u inozemstvo
 • ﹊fre u JOPPD obrascu
 • Obra鑥n tro筴ova slu綽enog putovanja 
 • Putni tro筴ovi, loko vo緉ja i JOPPD obrasci 
 • Isplata dnevnice za slu綽eno putovanje i dnevnice za rad na terenu
 • Smanjenje ino dnevnica za 80% (javni sektor)
 • Isplata dnevnica i terenskog dodatka 
 • Neoporeziva dnevnica za sezonski rad
 • Isplata dnevnica za pru綼nje usluga u Italiji
 • Inozemne dnevnice 
 • Izaslani radnici 
 • Obra鑥n putnog naloga Zagreb – Beograd
 • Isplata dnevnica per diem
 • Dnevnica i tro筧k reprezentacije
 • Neoporeziva dnevnica
 • Naknada za prije餰ne kilometre na slu綽enom putu u Indiji
 • Miles&more osobna kartica za potrebe dru箃va
 • Slu綽eni put ili izaslanstvo - radovi instalacije vode u Njema鑛oj 
 • Izaslani radnici u Kanadi 
 • Terenski dodatak 
 • ﹌olovanje radnika u inozemstvu
 • Prilagodba u JOPPD obrascu
 • Obra鑥n pla鎒 izaslanom radniku
 • Akontacija za putne tro筴ove

Autori

Antonio Prtenja鑑, bacc. porezne struke
Ksenija Kramar,dipl. oec., ovla箃eni porezni savjetnik i ovla箃eni
Vedran Bradara dipl. oec., ovla箃eni revizor
Vesna Var筧va bacc. oec.
甧ljko Marinac,mr.sc. porezni savjetnik u mirovini

Seminar

termin

Broj dostupnih seminara : 1
Najraniji termin: 8.12.2021
Mjesto: ONLINE