Obračun plaća u javnom sektoru

Web: http://onbmuropo.dashofer.hr/


Zbog iznimno složene regulative, raznolikosti javnih službi i brojnosti propisa koji se često mijenjaju, u ovoj online fokus je na temi obračuna plaća. U nastavku teksta nastojat će se prezentirati specifičnosti radnih odnosa državnih i javnih službenika i namještenika, te uređenje njihovih plaća i materijalnih prava.

Input:

Godišnja pretplata na online knjigu: Obračun plaća u javnom sektoru
(780 kn bez PDV-a)

Sadržaj

 • Uvod
 • Državni službenici i namještenici
 • Javni službenici i namještenici
 • Zasnivanje i prestanak radnog odnosa u državnoj i javnoj službi
 • Klasifikacija radnih mjesta u državnoj službi
 • Način obračuna plaća zaposlenih u državnim i javnim službama
 • Obračun plaća državnim službenicima i namještenicima
 • Obračun plaća javnim službenicima i namještenicima
 • Neka materijalna prava zaposlenih u javnim službama
 • Otpremnine
 • Jubilarna nagrada

Autori

Mr.sc. Mislava Meter Pavić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Nakon završenog studija radno iskustvo stjecala je u trgovačkim društvima na poslovima iz djelokruga računovodstva, financija i kontrolinga, te izrade investicijskih projekata, gdje je napredovala do voditelja odjela. 2003. godine stekla je zvanje internog revizora za područje gospodarstva.  2005. godine položila je ispit i stekla zvanje ovlaštenog revizora, te od tada radi u revizorskim tvrtkama na poslovima revizije financijskih izvještaja, poslovanja i poreznog savjetovanja. 2012. godine magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na poslijediplomskom znanstvenom studiju Financije poduzeća. Objavila je nekoliko znanstvenih i stručnih radova i izlagala na nekoliko znanstvenih skupova. Područje stručnog i znanstvenog interesa joj je oporezivanje dobiti  trgovačkih društava, međunarodno oporezivanje i oporezivanje dohotka.

struč. spec. oec. Ivan Vidas radno iskustvo krenuo stjecati kao specijalist za obračun plaća i drugog dohotka  u velikim poslovnim sustavima da bi danas karijeru gradio u svijetu financija u međunarodnom okruženju. Kao menadžer kompanije koja se bavi računovodstvom, obračunom plaća i HR -om svakodnevno se bavi pitanjima privlačenja novih zaposlenika, kreiranja financijskih paketa, provođenja intervjua, razvoja djelatnika te sveopćom HR – politikom. Autor je brojnih članaka iz područja financija, HR-a i radnog prava koji su objavljeni u vodećim časopisima koji pokrivaju ta područja. Aktivan je mentor pripravnicima i osobama bez radnog iskustva koje zanima svijet financija i radnog prava. Od strane njemačke certifikacijske kuće dodijeljen mu je certifikat stručnjaka za radno pravo.

Seminar

termin

Broj dostupnih seminara : 1
Najraniji termin: 8.12.2021
Mjesto: ONLINE

newsletter