Obveze Poslodavca prema Zakonu o zaštiti na radu


Poslodavac je obvezan, s obzirom na djelatnost, procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito s obzirom na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne, kemijske i biološke štetnosti koji se koriste pri radu, uređenje mjesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodinamičke te psihofiziološke napore, rad s nametnutim ritmom, normirani rad u određenom vremenu, noćni rad, psihički napori i druge prisutne rizike kako bi se spriječili, smanjili ili uklonili rizici. 

Zaštitite svoje radnike i svoje poslovanje pomoću ovog priručnika.

Input:

Obveze Poslodavca prema Zakonu o zaštiti na radu:

300 kn bez PDV-a

Sadržaj

Autori

Davor Vugrinec ing.stroj.; dipl.ing.sig.;struč.spec.ing.org.

Seminar

newsletter