Seminar:
Radni sporovi: Ostvarivanje prava na plaću i naknadu plaće

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur / 1280.87 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

U radnim sporovima postoji značajan broj predmeta koji se odnosi na tužbene zahtjeve za isplatu razlike plaće i naknade plaće. Kako bi se izbjegao radni spor važno je u praksi imati jasnu razradu osnova i mjerila za isplatu plaće i to ponajprije ugovorom o radu, pravilnikom o radu i kolektivnim ugovorom. Cilj webinara je pružiti odgovore na pitanja i dvojbe kada su u pitanju plaća, pravo na povećanu plaću, naknada plaće, utuživanje plaće, zaštita plaće i ovrha na plaći. Svi postupci su prikazani kroz poslovnu praksu na seminaru. 

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 14.7.2023
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Radni sporovi: Ostvarivanje prava na plaću i naknadu plaće

Predviđeno trajanje webinara od 09:00 do 13:00 sati

Program seminara:

 • Pravna osnova određivanja plaće
 • Ostvarivanje prava na plaću: sadržaj obračuna plaće / obračun plaće kao ovršna isprava / posebnost pri provedbi ovrhe radi naplate neisplaćene plaće
 • Pravo na povećanu plaću: prekovremeni rad / noćni rad
 • Naknada plaće
 • Razrada tužbe radi isplate razlike plaće
 • Zaštita plaće: zabrana prijeboja / zaštita plaće pri prisilnom ustegnuću
 • Ovrha na plaći: sudska praksa

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

U radnim sporovima postoji značajan broj predmeta koji se odnosi na tužbene zahtjeve za isplatu razlike plaće i naknade plaće. Kako bi se izbjegao radni spor važno je u praksi imati jasnu razradu osnova i mjerila za isplatu plaće i to ponajprije ugovorom o radu, pravilnikom o radu i kolektivnim ugovorom. Cilj webinara je pružiti odgovore na pitanja i dvojbe kada su u pitanju plaća, pravo na povećanu plaću, naknada plaće, utuživanje plaće, zaštita plaće i ovrha na plaći. Svi postupci su prikazani kroz poslovnu praksu na seminaru. 

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Radni sporovi: Ostvarivanje prava na plaću i naknadu plaće

Webinar je namijenjen menadžerima, direktorima trgovačkih društava, ravnateljima ustanova i uprava, većim obrtnicima, pravnim zastupnicima u tvrtkama, voditeljima ljudskih resursa, pravnim zastupnicima sindikata, tajnicima sindikata, a koji su u obavljanju svog posla dijelom ili pretežito involvirani u područje radnog prava na način da se susreću s pravnim dvojbama kako u radnopravnim odnosima tako i eventualno u radnim sporovima.  

Ključne riječi - Radni sporovi: Ostvarivanje prava na plaću i naknadu plaće

plaća, obračun plaća, prekovremeni rad, prijeboj, sudska praksa

Predavač/Predavačica - Radni sporovi: Ostvarivanje prava na plaću i naknadu plaće

Kristian Plazonić dipl.iur.

Kristian Plazonić dipl.iur.

Autor je mnogobrojnih stručnih radova iz područja radnog, socijalnog, građanskog postupovnog, trgovačkog i ovršnog prava u pravnim i ekonomskim časopisima. Stručne radove objavio je u časopisima: „Pravo u gospodarstvu“, „Radno pravo“, „Hrvatska pravna revija“, „Pravo i porezi“, „Financije, pravo i porezi“, „Tim4pin magazin“ i dr. Osim stručnih radova, 2007. objavljena mu je knjiga „Radno vrijeme, odmori i dopusti s oglednim primjercima i sudskom praksom.“ U 2014. godini autor je priručnika „Novi Zakon o radu - Praktična pojašnjenja Zakona i stručne upute u priručniku te primjeri dokumenata na CD-u: za trgovačka društva, samostalne poduzetnike i ustanove“, Zagreb. Krajem 2015. godine urednik i koautor je priručnika „Zaštita osobnih podataka - Zakonita uporaba tehnologije u svrhu obrade osobnih podataka tijekom radnog odnosa s primjerima na CD-u, Zagreb.

Uvjeti i prijava - Radni sporovi: Ostvarivanje prava na plaću i naknadu plaće

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 14.7.2023
 • Kristian Plazonić dipl.iur.
 • 170 Eur / 1280.87 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.