Seminar:
Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

U obračunskom razdoblju za određene stavke imovine i obveza mogu nastati privremene razlike između njihovih knjigovodstvenih iznosa u bilanci, tj. računovodstvene osnovice i porezne osnovice. Učinke spomenutih razlika potrebno je uzeti u obzir prilikom utvrđivanja poreza na dobit. Privremeni karakter ovih razlika proizlazi iz činjenice što razlike nastaju u jednom razdoblju, a ukinut će se u sljedećim razdobljima. Razlikuju se odbitne i oporezive privremene razlike, a njihovi se učinci iskazuju kao odgođena porezna imovina, odnosno odgođene porezne obveze. Odgođena porezna imovina priznaje se za odbitne privremene razlike kod kojih je računovodstvena osnovica imovine manja ili obveze veća od njihove porezne osnovice, u slučajevima prijenosa poreznog gubitka ili neiskorištenih poreznih olakšica. Odgođene porezne obveze priznaju se za sve oporezive privremene razlike kada je računovodstvena osnovica imovine veća ili obveze manja u odnosu na njihovu poreznu osnovicu. S računovodstvenog aspekta, priznavanje i mjerenje odgođenih poreza definirano je HSFI-om 14 – Vremenska razgraničenja te MRS-om 12 – Porezi na dobit.

Pridružite nam se na webinaru te saznajte više o računovodstvenim i poreznim propisima primjenjivim kod utvrđivanja privremenih razlika te njihovom računovodstvenom iskazivanju kao odgođenih poreza.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 15.4.2024
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze

Predviđeno trajanje webinara: od 9 do 13 sati.

Iz programa izdvajamo:

1. Definiranje stalnih i privremenih razlika

2. Računovodstveni aspekt odgođene porezne imovine
- priznavanje i mjerenje
- primjeri knjiženja (vrijednosno usklađenje, nerealizirani gubici, preneseni porezni gubici, itd.)
- iskazivanje u prijavi poreza na dobit


3. Računovodstveni aspekt odgođene porezne obveze
- priznavanje i mjerenje
- primjeri knjiženja (revalorizacija dugotrajne materijalne imovine, fer vrijednost financijske imovine)
- iskazivanje u prijavi poreza na dobit

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

U obračunskom razdoblju za određene stavke imovine i obveza mogu nastati privremene razlike između njihovih knjigovodstvenih iznosa u bilanci, tj. računovodstvene osnovice i porezne osnovice. Učinke spomenutih razlika potrebno je uzeti u obzir prilikom utvrđivanja poreza na dobit. Privremeni karakter ovih razlika proizlazi iz činjenice što razlike nastaju u jednom razdoblju, a ukinut će se u sljedećim razdobljima. Razlikuju se odbitne i oporezive privremene razlike, a njihovi se učinci iskazuju kao odgođena porezna imovina, odnosno odgođene porezne obveze. Odgođena porezna imovina priznaje se za odbitne privremene razlike kod kojih je računovodstvena osnovica imovine manja ili obveze veća od njihove porezne osnovice, u slučajevima prijenosa poreznog gubitka ili neiskorištenih poreznih olakšica. Odgođene porezne obveze priznaju se za sve oporezive privremene razlike kada je računovodstvena osnovica imovine veća ili obveze manja u odnosu na njihovu poreznu osnovicu. S računovodstvenog aspekta, priznavanje i mjerenje odgođenih poreza definirano je HSFI-om 14 – Vremenska razgraničenja te MRS-om 12 – Porezi na dobit.

Pridružite nam se na webinaru te saznajte više o računovodstvenim i poreznim propisima primjenjivim kod utvrđivanja privremenih razlika te njihovom računovodstvenom iskazivanju kao odgođenih poreza.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze

Webinar je namijenjen knjigovođama, računovođama, vlasnicima trgovačkih društava i svima koje zanima porezni status privremenih razlika između stavki u računu dobiti i gubitka i njihovog statusa u porezne svrhe.

Predavač/Predavačica - Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.

Uvjeti i prijava - Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
  • ONLINE
  • 15.4.2024
  • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor
  • 170 Eur + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.