Seminar:
Održivo gospodarenje otpadom i ispunjavanje e-ONTO obrasca

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

EU propisuje stroge propise o gospodarenju otpadom da bi se u što većoj mjeri zaštitio okoliš i zdravlje građana. Kako poslovni i industrijski sektori spadaju među glavne generatore otpada, suočeni su s potrebom izmjene svoje poslovne prakse kako bi poštivali zakonske odredbe koje se odnose na upravljanje otpadom te povećali svijest o zaštiti okoliša.

Gospodarenje otpadom obuhvaća cijeli niz aktivnosti od organizacije odvojenog prikupljanja otpada, obrade otpade do vođenja dokumentacije o otpadu, prijavu gospodarenja otpadom u Registar onečišćivanja okoliša. 

Stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj poslovnoj praksi odnosno svakodnevnim poslovnima aktivnostima uključujući i obveze vođenja dokumentacije o otpadu i prijave podataka o načinu gospodarenja otpadom.

Namjena webinara je dodatno obrazovati polaznike i pomoći polaznicima u ispunjavanju obveza prema zakonskim obvezama o gospodarenju otpadom. Na webinaru će se polaznike upoznati za važnim direktivama, propisima i prekršajnim odredbama iz područja gospodarenja otpadom.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 15.4.2021
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Održivo gospodarenje otpadom i ispunjavanje e-ONTO obrasca

Predviđeno trajanje webinara od 9 do 13 sati.

Raspored predavanja:

Zakonodavni okvir u RH

 • Zakon o gospodarenju otpadom,
 • PGO 2017. - 2022.- stanje gospodarenja otpadom,
 • Nadležnost i obveze u gospodarenju otpadom,
 • Obavljane djelatnosti gospodarenja otpadom,
 • Posebne kategorije otpada,
 • Postupci gospodarenja otpadom.

Gospodarenje otpadom

 • Načela gospodarenja otpadom,
 • Red prvenstva u gospodarenju otpadom,
 • Kategorizacija otpada, određivanje nusproizvoda, ukidanje statusa otpada,
 • Ispunjavanje obveze proizvođača proizvoda,
 • Gospodarenje posebnim kategorijama otpada (vrste, obveze, sustav skupljanja i obrade, naknade, ciljevi, upravljanje),
 • Prekogranični promet otpadom,
 • Djelatnost gospodarenja otpadom,
 • Dozvole za gospodarenje otpadom,
 • Očevidnici za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom.

Obveze operatera u sustavu gospodarenje otpadom

 • Odvojeno sakupljanje otpada,
 • Skladištenje vlastitog proizvodnog otpada,
 • Predaja otpada ovlaštenoj osobi,
 • Evidencija i izvješćivanje o otpadu,
 • Imenovanje povjerenika za otpad,
 • Imenovanje osobe odgovorne za gospodarenje otpadom,
 • Nusproizvod / deklasifikacija otpada / ukidanje statusa otpada,
 • Prekršajne odredbe za proizvođače / posjednike otpada,
 • Očevidnici o nastanku i tijeku otpada.

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

EU propisuje stroge propise o gospodarenju otpadom da bi se u što većoj mjeri zaštitio okoliš i zdravlje građana. Kako poslovni i industrijski sektori spadaju među glavne generatore otpada, suočeni su s potrebom izmjene svoje poslovne prakse kako bi poštivali zakonske odredbe koje se odnose na upravljanje otpadom te povećali svijest o zaštiti okoliša.

Gospodarenje otpadom obuhvaća cijeli niz aktivnosti od organizacije odvojenog prikupljanja otpada, obrade otpade do vođenja dokumentacije o otpadu, prijavu gospodarenja otpadom u Registar onečišćivanja okoliša. 

Stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj poslovnoj praksi odnosno svakodnevnim poslovnima aktivnostima uključujući i obveze vođenja dokumentacije o otpadu i prijave podataka o načinu gospodarenja otpadom.

Namjena webinara je dodatno obrazovati polaznike i pomoći polaznicima u ispunjavanju obveza prema zakonskim obvezama o gospodarenju otpadom. Na webinaru će se polaznike upoznati za važnim direktivama, propisima i prekršajnim odredbama iz područja gospodarenja otpadom.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Održivo gospodarenje otpadom i ispunjavanje e-ONTO obrasca

Webinar je namijenjen svim proizvođačima, posjednicima otpada, povjerenicima otpada, odgovornim osobama za gospodarenje otpadom, ovlaštenim osobama za gospodarenje otpadom, povjerenicima ili odgovornim osobama za gospodarenje otpadom uprave te javnim poduzećima. 

Ključne riječi - Održivo gospodarenje otpadom i ispunjavanje e-ONTO obrasca

seminar, obveze, inspekcija, zaštita, okoliš, održivo gospodarenje otpadom, novi zakonski akti i procedure, novi izazovi, povjerenici, odgovorne osobe, javna poduzeća

Predavač/Predavačica - Održivo gospodarenje otpadom i ispunjavanje e-ONTO obrasca

mr.sc. Sanja Grabar dipl.ing.kem.

mr.sc. Sanja Grabar dipl.ing.kem.

Magistrica znanosti u području kemije, zaštitom okoliša bavi se više od 20 godina. U svojoj karijeri radila je na uspostavi sustava za zbrinjavanje otpada u RH, surađivala je na izradi zakona iz zaštite okoliša u RH, koautor je Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske te je bila član državnih tijela iz područja zaštite okoliša kao što su Nacionalno programsko tijelo za provedbu Montrealskog protokola u RH, ekspertne jedinice RH za plan intervencija u zaštiti okoliša i radnog tima u procesu pregovor RH s EU – Poglavlje okoliš.

Osnovno područje djelovanja i stručne kompetencije su razrada sustava gospodarenja pojedinim kategorijama opasnog otpada, izrada programa i planova za smanjenje otpada, izrada strateških dokumenta na području gospodarenja otpadom i zaštite okoliša, sanacije onečišćenih lokacija, procjena stanja okoliša na lokacijama, suradnja s međunarodnim institucijama na poslovima gospodarenja opasnim otpadom, provedba edukacija za uspostavu učinkovitih sustava gospodarenja otpadom i upravljanja okolišem.

Sudjelovala je u radu međunarodnih organizacija kao što su UNIDO, Regionalni centar u Bratislavi za implementaciju Baselske konvencije i član je niza međunarodnih i domaćih udruženja iz područja zaštite okoliš.

Uvjeti i prijava - Održivo gospodarenje otpadom i ispunjavanje e-ONTO obrasca

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 15.4.2021
 • mr.sc. Sanja Grabar dipl.ing.kem.
 • 1199 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.