Seminar:
Održivo gospodarenje otpadom - obveze prema novim propisima

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur / 1280.87 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

Neke od novina koje je donio novi Zakon o gospodarenju otpadom:
- propisuje se nadležnost županijskog upravnog tijela za vođenje Očevidnika sakupljača i oporabitelja
- propisuje se da Ministarstvo izdaje dozvole za gospodarenje otpadom za opasni otpad i za neopasni otpad
- propisuje se nadležnost županijskih upravnih tijela za vođenje evidencija i očevidnika za djelatnosti gospodarenja otpadom, a očevidnik o ukidanju statusa otpada vodi Ministarstvo
- propisuje se javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada
- propisuju se centri za ponovnu uporabu
- propisuje se postupak vođenja očevidnika o nastanku i tijeku otpada te obveznici vođenja tog očevidnika
- propisuje se da su obveznici izrade plana gospodarenja otpadom Republika Hrvatska i županije
- određuju se posebne kategorije otpada za koje se propisuju posebni uvjeti gospodarenja i/ili plaćanje posebnih naknada
- propisuju se ekonomski instrumenti gospodarenja otpadom
- određuje se sadržaj i nadležnost za informacijski sustav gospodarenja otpadom
- propisuje se inspekcijski i upravni nadzor nad primjenom zakona te prekršajne odredbe

Namjena webinara je dodatno obrazovati polaznike i pomoći  ispunjavanju obveza prema novom Zakonu. Na webinaru će se polaznike upoznati za propisima i prekršajnim odredbama iz područja gospodarenja otpadom. Usvojen je Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša, stupio je na snagu 18.01.2022, veliki broj obrazaca i članaka se moraju uskladiti te stupaju na snagu 01.01.2023. Koje su obveze proizvođača otpada, nadležnost i postupci, kategorizacija? Sve novosti i nedoumice saznajte na webinaru!

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 20.6.2023
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Održivo gospodarenje otpadom - obveze prema novim propisima

Predviđeno trajanje webinara od 9 do 13 sati.

Iz rasporeda izdvajamo:

Zakonodavni okvir u RH

 • novi Zakon o gospodarenju otpadom
 • nadležnost i obveze u gospodarenju otpadom
 • obavljane djelatnosti gospodarenja otpadom
 • posebne kategorije otpada
 • postupci gospodarenja otpadom,
 • kategorizacija otpada, određivanje nusproizvoda, ukidanje statusa otpada
 • ispunjavanje obveze proizvođača proizvoda
 • obveze Operatera u sustavu gospodarenja otpadom
 • Plan gospodarenja otpadom
 • Očevidnik o nastanku i tijeku otpada
 • Prateći list
 • djelatnost gospodarenja otpadom (dozvole, očevidnici, evidencije)

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Neke od novina koje je donio novi Zakon o gospodarenju otpadom:
- propisuje se nadležnost županijskog upravnog tijela za vođenje Očevidnika sakupljača i oporabitelja
- propisuje se da Ministarstvo izdaje dozvole za gospodarenje otpadom za opasni otpad i za neopasni otpad
- propisuje se nadležnost županijskih upravnih tijela za vođenje evidencija i očevidnika za djelatnosti gospodarenja otpadom, a očevidnik o ukidanju statusa otpada vodi Ministarstvo
- propisuje se javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada
- propisuju se centri za ponovnu uporabu
- propisuje se postupak vođenja očevidnika o nastanku i tijeku otpada te obveznici vođenja tog očevidnika
- propisuje se da su obveznici izrade plana gospodarenja otpadom Republika Hrvatska i županije
- određuju se posebne kategorije otpada za koje se propisuju posebni uvjeti gospodarenja i/ili plaćanje posebnih naknada
- propisuju se ekonomski instrumenti gospodarenja otpadom
- određuje se sadržaj i nadležnost za informacijski sustav gospodarenja otpadom
- propisuje se inspekcijski i upravni nadzor nad primjenom zakona te prekršajne odredbe

Namjena webinara je dodatno obrazovati polaznike i pomoći  ispunjavanju obveza prema novom Zakonu. Na webinaru će se polaznike upoznati za propisima i prekršajnim odredbama iz područja gospodarenja otpadom. Usvojen je Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša, stupio je na snagu 18.01.2022, veliki broj obrazaca i članaka se moraju uskladiti te stupaju na snagu 01.01.2023. Koje su obveze proizvođača otpada, nadležnost i postupci, kategorizacija? Sve novosti i nedoumice saznajte na webinaru!

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Održivo gospodarenje otpadom - obveze prema novim propisima

Webinar je namijenjen svim proizvođačima, posjednicima otpada, odgovornim osobama za gospodarenje otpadom, ovlaštenim osobama za gospodarenje otpadom, povjerenicima ili odgovornim osobama za gospodarenje otpadom uprave te javnim poduzećima. 

Ključne riječi - Održivo gospodarenje otpadom - obveze prema novim propisima

seminar, obveze, inspekcija, zaštita, okoliš, održivo gospodarenje otpadom, novi zakonski akti i procedure, novi izazovi, povjerenici, odgovorne osobe, javna poduzeća

Predavač/Predavačica - Održivo gospodarenje otpadom - obveze prema novim propisima

Ksenija Papa dipl.ing.

Ksenija Papa dipl.ing.

Po struci diplomirani inženjer kemije, svoje 16-godišnje iskustvo je stekla radom u industriji na poslovima zaštite okoliša i sustavima upravljanja (ISO 9001; ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001) te radom kao lead auditor prema ISO 14001 za akreditiranu certifikacijsku kuću. Kroz svoj posao sudjelovala je u procesu donošenja propisa s područja zaštite okoliša kao predstavnik industrije ali isto tako je uspostavljala primjenu tih propisa u praksi. S obzirom na prirodu djelatnosti tvrtki zaposlenja glavno iskustvo u zaštiti okoliša veže uz gospodarenje otpadom te utjecajima na zrak s naglaskom na emisije stakleničkih plinova. U ovom području ima veliko iskustvo u samoj primjeni propisanog zakonodavstva. Kroz posao se upoznaje sa obvezama različitih proizvodnih i uslužnih grana po pitanju okoliša i sustava upravljanja kao i s različitim pristupima i rješenjima u zaštiti okoliša.

Uvjeti i prijava - Održivo gospodarenje otpadom - obveze prema novim propisima

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 20.6.2023
 • Ksenija Papa dipl.ing.
 • 170 Eur / 1280.87 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.