ONLINE UČILIŠTE

Web: https://www.onlineuciliste.hr/


VDU – videoseminari za stručnu i osobnu edukaciju

VDU je najveći portal videoseminara na hrvatskom tržištu koji pokriva područje poreza i računovodstva, plaća i radnog prava te informatičkih i menadžerskih vještina.

VDU jamči:

 • aktualnost svih videoseminara,
 • nove videoseminare svaki mjesec,
 • pravovremene odgovore na aktualna pitanja.

VDU donosi:

 • više od 200 videoseminara,
 • više od 200 sati aktualnih informacija u udobnosti Vašeg ureda,
 • u prosjeku svaki videoseminar za samo 32,00 kn!

Videoseminar traje oko 1 sat:

 • pregledno je podijeljen na poglavlja, unutar videoseminara se jednostavno možete prekliknuti na dio koji Vas najviše zanima.
 • sadrži primjere na svaku temu
 • nudi mogućnost postaviti pitanje predavaču na svaku temu
 • popratne materijale možete preuzeti na svoje računalo
Input:

Godišnja pretplata na modul VDU Gold
(2835 kn bez PDV-a)

Sadržaj

 • Računovodstvo
 • Primjeri knjiženja
 • Fiskalizacija
 • Porezno priznati i nepriznati troškovi
 • Računovodstveni standardi
 • PDV
 • Porez na dobit
 • Porez na dohodak
 • Porezni nadzor i prekršaji
 • Porezni sustav i porezni zakon
 • Računovodstveni standardi (HSFI, MSFI)
 • Obračun plaća u praksi
 • Radno pravo 

Autori

 • Ksenija Kramar, dipl. oec. ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor
 • dr. sc. Vlasta Roška
 • Kristina Alija Hrastinski, dipl.iur.
 • Darko Graf, dipl. iur.
 • Gordana Hruševar dipl. oec.
 • Zorica Šimić dipl. oec.
 • Ivana Vitovski dipl. oec., Deloitte d.o.o.
 • Mr. sc. Andreja Švigir ovl.rev.
 • Ivan Reljić mag. educ. inf. / mag. ahv.
 • dr.sc. Jasminka Samardžija
 • porezni savjetnik mr. sc. Željko Marinac, u mirovini
 • Mira Ognjan, mag. oec.
 • Martina Grgec dipl. iur.
 • Tea Kranjec prof.
 • Antonio Prtenjača, prist. porezne struke, knjigovođa
 • dipl. iur. Renata Turčinov
 • mr. Ramiza Vidović, dipl. ing. sig.
 • Jakša Lucarić mag. iur.
 • Bojan Huzanić, LL.M, ovl. por. savj.
 • Sanja Mjertan, mag. iur.
 • Tanja Rukavina MSc.

Seminar

termin

Broj dostupnih seminara : 1
Najraniji termin: 8.2.2022
Mjesto: ONLINE

newsletter