ONLINE UČILIŠTE

Web: https://www.onlineuciliste.hr/


VDU – videoseminari za stručnu i osobnu edukaciju

VDU je najveći portal videoseminara na hrvatskom tržištu koji pokriva područje poreza i računovodstva, plaća i radnog prava te informatičkih i menadžerskih vještina.

VDU jamči:

 • aktualnost svih videoseminara,
 • nove videoseminare svaki mjesec,
 • pravovremene odgovore na aktualna pitanja.

VDU donosi:

 • više od 200 videoseminara,
 • više od 200 sati aktualnih informacija u udobnosti Vašeg ureda,

Videoseminari u prosjeku traju 30 ili 60 minuta

 • sadrže primjere na svaku temu,
 • imate mogućnost postavljanja pitanja predavaču na svaku temu,
 • popratne materijale možete preuzeti na svoje računalo.
Input:

Godišnja pretplata na modul VDU Gold
(3000 kn / 398.17 EUR bez PDV-a)

Sadržaj

 • Računovodstvo
 • Primjeri knjiženja
 • Fiskalizacija
 • Porezno priznati i nepriznati troškovi
 • Računovodstveni standardi
 • PDV
 • Porez na dobit
 • Porez na dohodak
 • Porezni nadzor i prekršaji
 • Porezni sustav i porezni zakon
 • Računovodstveni standardi (HSFI, MSFI)
 • Obračun plaća u praksi
 • Radno pravo 

Autori

 • Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor
 • dr. sc. Vlasta Roška
 • Kristina Alija Hrastinski, dipl. iur.
 • Darko Graf, dipl. iur.
 • Gordana Hruševar, dipl. oec.
 • Zorica Šimić, dipl. oec.
 • Ivana Vitovski, dipl. oec.
 • mr. sc. Andreja Švigir, ovlašteni revizor
 • Ivan Reljić, mag. educ. inf. et. arh.
 • dr. sc. Jasminka Samardžija
 • mr. sc. Željko Marinac, porezni savjetnik u mirovini
 • Mira Ognjan, mag. oec.
 • Martina Grgec, dipl. iur.
 • Tea Kranjec, prof.
 • Antonio Prtenjača, prist. porezne struke, knjigovođa
 • Renata Turčinov, dipl. iur. 
 • mr. sc. Ramiza Vidović, dipl. ing. sig.
 • Jakša Lucarić, mag. iur.
 • Bojan Huzanić, LL.M, ovlašteni porezni savjetnik
 • Sanja Mjertan, mag. iur.
 • Tanja Rukavina, M.Sc.

Seminar

termin

Broj dostupnih seminara : 1
Najraniji termin: 30.11.2022
Mjesto: ONLINE

newsletter