ONLINE UČILIŠTE

Web: https://www.onlineuciliste.hr/

Najveći i jedini portal stručnih videoseminara u Hrvatskoj. Videoseminari pokrivaju širok spektar tema iz područja računovodstva i poreza, obračuna plaća, radnog prava pa sve do menadžerskih i informatičkih vještina. Ovo je najsuvremeniji oblik edukacije koji omogućava da iz svog ureda slušate predavanje i stječete nova znanja, a pritom štedite vrijeme i novac. 


VDU – videoseminari za stručnu i osobnu edukaciju

VDU je najveći portal videoseminara na hrvatskom tržištu koji pokriva područje poreza i računovodstva, plaća i radnog prava te informatičkih i menadžerskih vještina.

VDU jamči:

 • aktualnost svih videoseminara,
 • nove videoseminare svaki mjesec,
 • pravovremene odgovore na aktualna pitanja.

VDU donosi:

 • više od 200 videoseminara,
 • više od 200 sati aktualnih informacija u udobnosti Vašeg ureda,

Videoseminari u prosjeku traju 30 ili 60 minuta

 • sadrže primjere na svaku temu,
 • imate mogućnost postavljanja pitanja predavaču na svaku temu,
 • popratne materijale možete preuzeti na svoje računalo.
Input:

Godišnja pretplata na modul VDU Gold
(426 Eur bez PDV-a)

Sadržaj

 • Računovodstvo
 • Primjeri knjiženja
 • Fiskalizacija
 • Porezno priznati i nepriznati troškovi
 • Računovodstveni standardi
 • PDV
 • Porez na dobit
 • Porez na dohodak
 • Porezni nadzor i prekršaji
 • Porezni sustav i porezni zakon
 • Računovodstveni standardi (HSFI, MSFI)
 • Obračun plaća u praksi
 • Radno pravo 

Autori

 • Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor
 • Ana Zorić, dipl. iur., ravnateljica Uprave za gospodarstvo i financijski sustav
 • Ksenija Papa, dipl. ing. kem.
 • Darko Graf, dipl. iur.
 • Ivan Vidas, struč. spec. oec.
 • Gordana Hruševar, dipl. oec.
 • dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije
 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašten revizor i interni revizor
 • Renata Turčinov, dipl. iur. 
 • Ksenija Cipek, dipl. oec., međunarodni porezni stručnjak
 • Ana Zorić, dipl. iur., ravnateljica Uprave za gospodarstvo i financijski sustav Ministarstva financija
 • Danijela Merša, dipl. oec.
 • Mladen Puškarić, dipl. iur., voditelj Hrvatske zajednice općina 

Seminar

newsletter