Online tečaj: Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Web: https://sprjecavanje-pranja-novca.dashofer.hr


Jesu li online edukacije dovoljne za ispunjavanje obveze stručnog osposobljavanja u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma?

Odgovor je DA! 

Zakon propisuje da je obveznik dužan provesti obrazovanje, no prepušta mu način provođenja istog. Tako se stručno osposobljavanje može provesti putem pisanih materijala, stručnih seminara i radionica ili online tečajeva i seminara.

Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17 ) propisuju se mjere, radnje i postupci koje obveznici i nadležna državna tijela poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma te druge preventivne mjere u svrhu sprječavanja korištenja financijskoga sustava za pranje novca i financiranje terorizma. Tako su čl.11. Zakona propisane obveze obveznika koji su taksativno navedeni u čl.9., a jedna od obveza je i omogućavanje redovitoga stručnog osposobljavanja i izobrazbe zaposlenika obveznika. Članak 71. Zakona dalje navodi da je obveznik iz članka 9. dužan , razmjerno vrsti i veličini obveznika te riziku od pranja novca i financiranja terorizma kojem je obveznik izložen, kontinuirano poduzimati mjere da svi zaposlenici obveznika koji obavljaju zadaće u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma budu upoznati s odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih akata te zakona kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Navedene mjere odnose se na sudjelovanje zaposlenika obveznika u posebnim unutarnjim ili vanjskim programima stručnoga osposobljavanja i izobrazbe kako bi im se pomoglo u provedbi ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih akata te prepoznavanju aktivnosti koje bi mogle biti povezane s pranjem novca ili financiranjem terorizma i kako bi bili upoznati s mjerama, radnjama i postupcima propisanima ovim Zakonom. Obveznik je dužan u svrhu provedbe stručnog osposobljavanja, najkasnije do kraja tekuće godine, donijeti program godišnjega stručnog osposobljavanja i izobrazbe za sljedeću kalendarsku godinu te isti program provesti. Neispunjavanje gore navedenih obveza može rezultirati i prekršajnom kaznom u skladu sa čl.151. st. 21.  

Međutim, Zakon propisuje da je obveznik dužan provesti obrazovanje, no prepušta mu način provođenja istog. Tako se stručno osposobljavanje može provesti putem pisanih materijala, stručnih seminara i radionica ili online tečajeva i seminara. U Zakonu, dakle nije niti propisano da je potreban certifikat ili potvrda kao dokaz ispunjenja uvjeta o stvarno provedenom stručnom osposobljavanju.

Obavljajući nadzor provedbe mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, Financijski inspektorat provjerava provedbu obveze obrazovanja i stručnog osposobljavanja zaposlenika. Kod provjere obavlja se uvid u evidencije i dokumentaciju, utvrđuje se koji su programi provedeni, imena zaposlenika obveznika koji su sudjelovali u izobrazbi, koje teme su obrađene itd. Cilj provođenja stručnog osposobljavanja provođenje stručnog osposobljavanja na način koji jamči da su zaposlenici obveznika educirani i svjesni obveza provođenja mjera u skladu sa Zakonom.

 

Input:

Online tečaj: Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
(1800 kn bez PDV-a)

Sadržaj

LEKCIJE: 

  • lekcija 1 Zakonski okvir za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma
  • lekcija 2 Dubinska analiza stranke
  • lekcija 3 Registar stvarnih vlasnika
  • lekcija 4 Poslovanje sa strankama
  • lekcija 5 Čuvanje podataka i nadzor

VIDEOSEMINARI: 

  • Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma - 1.dio
  • Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma - 2.dio
  • Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma - 3.dio
  • Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma - 4.dio
  • Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma - 5.dio

Autori

Marta Ambrinac dip.oecMarta Ambrinac dip.oec

Marta Ambrinac ja započela karijeru u Deloitteu d.o.o kao pomoćnica za reviziju, gdje je bila član tima na revizijama INA, Procter i Gamble, Podravske banke dd, Hypo Alpe Adria Investicijski fondovi, Hrvatska posta, itd Nakon Deloittea radila je  u Odjelu za financije u Crodux plin d.o.o. Trenutno radi kao interni revizora u VB Leasingu d.o.o gdje je odgovorna osoba za izvršenje internih poslova.  U veljači 2013. postala je  ovlašteni unutarnji revizor - stručnjak za banke i financijske institucije.

Tomislava Furčić, dipl.iur.

Seminar

newsletter