Računovodstveno porezni savjetnik

Web: http://onnut.dashofer.hr/


Online časopis za računovođe koji trebaju točne informacije o računovodstvu i porezima, aktualne novosti iz računovodstva i poreza te primjere i rješenja knjiženja konkretnih problema iz poslovanja.

Časopis je namijenjen svim računovođama, voditeljima računovodstava i financija, računovodstvenim servisima i svim poreznim obveznicima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz računovodstvo, financijsko izvješćivanje i porezne prijave te osobama odgovornima za optimalizaciju poreznih rezultata i poduzetnicima koji donose odluke na temelju računovodstvenih podataka. Novim pretplatnicima su dostupni i svi ranije objavljeni tekstovi!

Input:

Godišnja pretplata na Računovodstveno porezni savjetnik
(1050 kn / 139.36 EUR bez PDV-a)

Sadržaj

 • Isplate na račun i u gotovu novcu
 • Prikaz zastarnih rokova nastalih kod obavljanja registrirane gospodarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj
 • Manjak u godišnjoj inventuri
 • Knjiženje ukradenog novca
 • Isplata dividende povezanom društvu
 • Likvidator isprava
 • Knjiženje upisa dionica
 • Likvidacija obrtnika dobitaša
 • Povećanje stope amortizacije
 • Prodaja nekretnine pravnoj osobi
 • Ugovor o najmu između dvije tvrtke
 • Knjiženje dugotrajne imovine
 • Knjiženje naknade štete
 • Ograničenje pri isplati dobiti
 • Plaćanje poslovnih izdataka kreditnim karticama
 • Porezni tretman troška najma
 • Troškovi automobila
 • Ulaganje u tuđu imovinu
 • Povezana društva
 • Zastara obveza
 • Isplata dobiti vlasniku

Autori

 • Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor
 • Vesna Varšava, bacc. oec.
 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor
 • Vedran Bradara, ovlašteni revizor
 • Lidija Graho, mag. oec., revizor
 • mr. sc. Željko Marinac, porezni savjetnik u mirovini
 • Mira Ognjan, mag. oec.
 • mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec., ovlašteni revizor

Seminar

termin

Broj dostupnih seminara : 1
Najraniji termin: 9.12.2022
Mjesto: ONLINE