Seminar:
Posebni postupci oporezivanja PDV-om/e-trgovina od 1.7.2021.

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Države članice imaju obvezu uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo na području PDV-a s odredbama Direktive Vijeća (EU) 2017/2455 i Direktive Vijeća (EU) 2019/1995 koje se primjenjuju od 1. srpnja 2021.

Na webinaru saznajte sve o izmjenama odredbi Zakona o PDV-u o oporezivanju usluga koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama te oporezivanju prodaje dobara na daljinu koje su stupile na snagu 1. srpnja 2021. Također, tečaj obuhvaća tehničku provedbu zakonskih odredbi, vođenje evidencije, odabir tečaja i povezanu materiju. 

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Posebni postupci oporezivanja PDV-om/e-trgovina od 1.7.2021.

Predviđeno trajanje webinara od 9 do 13 sati.

Posebni postupci oporezivanja PDV-om/e-trgovina 1.7.2021.

  • Primjena novih odredbi u e-trgovini
  • Nova pravila kod prodaje dobara na daljinu unutar EU-a
  • Ukidanje oslobođenja od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti
  • Izmjene i dopune Zakona o PDV-u
  • Novi posebni postupci oporezivanja 
  • Koja je prmjena OSS sustava?
  • Što je IOSS?
  • Novosti kod prijave i plaćanja PDV-a pri uvozu
  • Primjeri iz prakse i primjena

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Države članice imaju obvezu uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo na području PDV-a s odredbama Direktive Vijeća (EU) 2017/2455 i Direktive Vijeća (EU) 2019/1995 koje se primjenjuju od 1. srpnja 2021.

Na webinaru saznajte sve o izmjenama odredbi Zakona o PDV-u o oporezivanju usluga koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama te oporezivanju prodaje dobara na daljinu koje su stupile na snagu 1. srpnja 2021. Također, tečaj obuhvaća tehničku provedbu zakonskih odredbi, vođenje evidencije, odabir tečaja i povezanu materiju. 

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - Posebni postupci oporezivanja PDV-om/e-trgovina od 1.7.2021.

dipl.oec. Ksenija Kramar ovlašteni revizor i porezni savjetnik

dipl.oec. Ksenija Kramar ovlašteni revizor i porezni savjetnik

Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine. Radno iskustvo stjecala je radom u Ljubljanskoj banci d.d. Zagreb u kojoj je radila od 1981.-1990. godine na poslovima analize razvoja i poslovanja pojedinih poduzeća za pripremu odluka bančinih tijela o investicijskom i dugoročnom kreditiranju kao voditelj odjela dugoročnog kreditiranja. Od 1990. do 1993. godine kao direktorica sektora za kreditiranje privrede, sudjeluje u utemeljenju kunskog i deviznog poslovanja Zadružno privatne banke, koja mijenja ime u Ilirija banka d.d.Zagreb. Zajedno sa suosnivačima razvila je neovisnu tvrtku za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje Krako – Revizija d.o.o. Zagreb gdje danas radi na radnom a mjestu člana uprave društva zadužena za područje revizije i poreznog savjetovanja. Osnivač je društva Kramar Porezno Savjetovanje j.t.d. Zagreb specijaliziranog za usluge poreznog savjetovanja s Odobrenjem za rad ministra financija Republike Hrvatske Klasa: UP/I-131-01/01-01/18, Ur.broj: 513-07-21/07-04-8 od 7. srpnja 2004. godine. Posjeduje zvanja i certifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora, te ovlaštenog računovođe. Asistent je na Visokoj politehničkoj školi u Zagrebu - kolegij "Računovodstvo i financije". Predavačica je na brojnim edukacijama iz područja poreza, računovodstva i financija namijenjenim računovođama, poreznim savjetnicima te visokom i srednjem menadžmentu.

Uvjeti i prijava - Posebni postupci oporezivanja PDV-om/e-trgovina od 1.7.2021.

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.