Seminar:
Poslovna komunikacija s teškim sugovornicima

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1499 kn / 198.95 EUR bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

U poslovnom životu je veoma važno kako slušamo i govorimo. Važno je kako vodimo službene razgovore, stvaramo odnose sa suradnicima, borimo za realizaciju svojih potreba, ali i kako utječemo na druge. Istraživanja pokazuju da se svega 7% značenja u komunikaciji prenosi verbalnim porukama, dok se ostalih 93% prenosi neverbalnim i paraverbalnim znakovima kojih često nismo ni svjesni.

Stoga, za efikasnu komunikaciju postaje iznimno važno savladati onime što predstavlja slijepu pjegu u komunikaciji. Jedan od većih izazova u poslovnoj komunikaciji je komunikacija s teškim sugovornicima. Pod teškim sugovornicima mogli bi svrstati osobe koje se brže i lakše uzrujaju, razljute ili naprosto izgube kontrolu. Često se zna dogoditi da takve osobe povise glas u komunikaciji ili počnu koristiti neodgovarajuće riječi. Kako komunicirati s takvim poslovnim partnerima i kako uspostaviti dobar odnos s njim saznajte na našem seminaru.

Namjena seminara je ojačati poslovnu komunikaciju s „teškim“ sugovornicima. Upoznati polaznike koji se svakodnevno susreću sa zahtjevnim sugovornicima kako riješiti situaciju kada od sugovornika ne mogu dobiti točnu povratnu informaciju ili kada se poveća razina stresa zbog takve komunikacije te nastane problem u samoj komunikaciji.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 25.11.2022
Mjesto: Zagreb

Sadržaj - Poslovna komunikacija s teškim sugovornicima

Predviđeno trajanje seminara od 9:00 do 13:00 sati.

Utjecaji koji mogu dovesti do „teške“ komunikacije

 • Utjecaj stresne situacije na komunikaciju
 • Utjecaj straha na komunikaciju
 • Uočavanje problema

Pravila komunikacije

 • Stres i utjecaj stresa na daljnji tijek komunikacije
 • Koliko si zahtjevnih sugovornika možemo priuštiti?
 • Rješavanje nezadovoljstva u odnosu s teškim sugovornicima
 • Tips & tricks

Učinkovita komunikacija s teškim sugovornicima

 • Prava „teških“ klijenta
 • Moralna načela komunikacije i usluga
 • Radionica: Kreiranje uspješne poslovne komunikacije

Završna diskusija i rasprava

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

U poslovnom životu je veoma važno kako slušamo i govorimo. Važno je kako vodimo službene razgovore, stvaramo odnose sa suradnicima, borimo za realizaciju svojih potreba, ali i kako utječemo na druge. Istraživanja pokazuju da se svega 7% značenja u komunikaciji prenosi verbalnim porukama, dok se ostalih 93% prenosi neverbalnim i paraverbalnim znakovima kojih često nismo ni svjesni.

Stoga, za efikasnu komunikaciju postaje iznimno važno savladati onime što predstavlja slijepu pjegu u komunikaciji. Jedan od većih izazova u poslovnoj komunikaciji je komunikacija s teškim sugovornicima. Pod teškim sugovornicima mogli bi svrstati osobe koje se brže i lakše uzrujaju, razljute ili naprosto izgube kontrolu. Često se zna dogoditi da takve osobe povise glas u komunikaciji ili počnu koristiti neodgovarajuće riječi. Kako komunicirati s takvim poslovnim partnerima i kako uspostaviti dobar odnos s njim saznajte na našem seminaru.

Namjena seminara je ojačati poslovnu komunikaciju s „teškim“ sugovornicima. Upoznati polaznike koji se svakodnevno susreću sa zahtjevnim sugovornicima kako riješiti situaciju kada od sugovornika ne mogu dobiti točnu povratnu informaciju ili kada se poveća razina stresa zbog takve komunikacije te nastane problem u samoj komunikaciji.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Poslovna komunikacija s teškim sugovornicima

Webinar je namjenjen svima koji žele ojačati svoju poslovnu vještinu komuniciranja s „teškim“ sugovornicima, kao i onima koji žele razviti osjećaj vlastite sigurnosti upravljanja komunikacija sa zahtjevnim sugovornicima. Kako se oblik „teškog“ komuniciranja mijenja s protokom vremena i suradnika koji rješavaju nezadovoljstvo, seminar je namijenjen i „front end“ djelatnicima i nižem i srednjem menadžmentu, kao i vlasnicima mikro i malih poduzeća.

Predavač/Predavačica - Poslovna komunikacija s teškim sugovornicima

Kristijan Sedak Ph.D

Kristijan Sedak Ph.D

Kristijan Sedak doktorirao je na Poslijediplomskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radi na Odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a predavao je i na Veleučilištu VERN', Visokoj školi za odnose s javnošću i studij medija Kairos, Govorničkoj akademiji Demosten i mnogim visokoškolskim ustanovama.

Uz predavačko iskustvo, znanje i vještine iz odnosa s javnošću i komunikacija stekao je radeći kao savjetnik i stručni suradnik Zaklade hrvatskog državnog zavjeta te glasnogovornik i suradnik u mnogim kampanjama.

Predavač je i međunarodni konzultant Instituta Robert Schuman, europskog obrazovnog središta Europske pučke stranke, vlasnik je tvrtke za komunikacijsko savjetovanje, političke kampanje i obrazovanje - Umjetnost komunikacije. Direktor je komunikacija Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku. Također, suradnik je na istraživačkom projektu Opasnosti i prednosti društvenih mreža: e-profesionalizam zdravstvenih djelatnika, član je Stalne skupine za političku komunikaciju Europskog konzorcija za politička istraživanja te je nedavno bio gostujući predavač na Katoličkom sveučilištu Peter Pazmany u Budimpešti. Stipendist je Američke biskupske konferencije. Polja njegova istraživanja su politička komunikacija, javni nastupi te odnosi s javnošću. Autor je više stručnih i znanstvenih radova iz tog područja.

Uvjeti i prijava - Poslovna komunikacija s teškim sugovornicima

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • Zagreb
 • 25.11.2022
 • Kristijan Sedak Ph.D
 • 1499 kn / 198.95 EUR + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.