Seminar:
Excel za poslovne korisnike - osnovne funkcije

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: kn / 0 EUR bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Microsoft alat Excel gotovo se svakodnevno koristi u poslovanju, no većina korisnika rijetko koristi čak 95% funkcija u Excelu ili ukoliko su upoznati s njima ne prepoznaju njihovu praktičnu primjenu na konkretnim primjerima. Sami tvorci Excela nisu niti sanjali koju će primjenu ova aplikacija ostvariti, te se primjerice danas koristi za edukaciju budućih pilota Boeinga za upravljanje avionom.

Microsoft Office alat excel jedan je od poslovnih programa bez kojeg je današnje poslovanje nezamislivo. Iako se koristi gotovo svakodnevno veći broj ljudi ne zna koje sve mogućnosti nudi. Poznavanje Worda, Excela i Power Point danas predstavlja pitanje pismenosti jer onaj koji ga ne koristi ne raspolaže sa svojim vremenom efikasno i efektivno.

Namjena seminara je educirati polaznike za samostalni rad s alatom Microsoft Excel. Polaznicima će se pružiti čvrsta podloga za samostalan rad u Excelu kako bi mogli napredovati bez poteškoća te kao odličan uvod za naprednu razinu seminara.

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Excel za poslovne korisnike - osnovne funkcije

Predviđeno trajanje seminara od 09:00 do 16:00 sati.

Raspored predavanja:

 • otvaranje jedne ili više radnih knjiga
 • prijelaz između radnih listova
 • zamrzavanje ili odmrzavanje redova/stupaca
 • unos brojeva / teksta / datuma
 • označavanje povezanih i nepovezanih ćelija
 • umetanje i brisanje redaka i stupaca
 • promjena širine redaka i stupaca
 • cut/copy unutar radnog lista, unutar radne knjige ili između radnih knjiga
 • Fill
 • Find / Replace
 • Sortiranje (osnovno)
 • Rad sa radnim listom – Umetanje, preimenovanje, brisanje, umnožavanje i premještanje radnog lista
 • osnovne matematičke funkcije nad ćelijama i njihovim vrijednostima - zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje
 • relativne i apsolutne adrese
 • Funkcije – SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT i IF
 • Formatiranje – različiti prikazi datuma, dodavanje simbola valuta, postotci, B U I, borderi
 • Izrada grafikona, ažuriranje podataka u grafikonima, izmjenjivanje postojećih grafikona
 • Priprema za ispis – margine, orijentacija, header / footer, ispisivanje naslovnog retka/stupca na svakoj stranici, biranje podataka koji će se printati

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Microsoft alat Excel gotovo se svakodnevno koristi u poslovanju, no većina korisnika rijetko koristi čak 95% funkcija u Excelu ili ukoliko su upoznati s njima ne prepoznaju njihovu praktičnu primjenu na konkretnim primjerima. Sami tvorci Excela nisu niti sanjali koju će primjenu ova aplikacija ostvariti, te se primjerice danas koristi za edukaciju budućih pilota Boeinga za upravljanje avionom.

Microsoft Office alat excel jedan je od poslovnih programa bez kojeg je današnje poslovanje nezamislivo. Iako se koristi gotovo svakodnevno veći broj ljudi ne zna koje sve mogućnosti nudi. Poznavanje Worda, Excela i Power Point danas predstavlja pitanje pismenosti jer onaj koji ga ne koristi ne raspolaže sa svojim vremenom efikasno i efektivno.

Namjena seminara je educirati polaznike za samostalni rad s alatom Microsoft Excel. Polaznicima će se pružiti čvrsta podloga za samostalan rad u Excelu kako bi mogli napredovati bez poteškoća te kao odličan uvod za naprednu razinu seminara.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - Excel za poslovne korisnike - osnovne funkcije

Ivan Reljić mag. educ. inf. / mag. ahv.

Ivan Reljić mag. educ. inf. / mag. ahv.

Srednju školu završio je sa SSS tehničar za računalstvo. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao je na preddiplomskom studiju informacijskih znanosti i stekao zvanje prvostupnika informacijskih znanosti. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao je na diplomskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti gdje je stekao zvanje magistra informatike nastavničkog smjera i magistra arhivistike. Trenutno je student na Poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti. Na Filozofskom fakultetu sudjeluje u nastavi i organizaciji stručnih jednodnevnih radionica. Radi kao predavač informatičkih tečajeva – Microsoft Excel, Word i PowerPoint te Adobe Photoshop. Njegova područja interesa su edukacija i 3D tehnologije.

Uvjeti i prijava - Excel za poslovne korisnike - osnovne funkcije

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.