Seminar:
Poslovni Excel - Uvod i osnove

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Microsoft alat Excel gotovo se svakodnevno koristi u poslovanju, no većina korisnika rijetko koristi čak 95% funkcija u Excelu ili ukoliko su upoznati s njima ne prepoznaju njihovu praktičnu primjenu na konkretnim primjerima. Sami tvorci Excela nisu niti sanjali koju će primjenu ova aplikacija ostvariti, te se primjerice danas koristi za edukaciju budućih pilota Boeinga za upravljanje avionom.

Microsoft Office alat excel jedan je od poslovnih programa bez kojeg je današnje poslovanje nezamislivo. Iako se koristi gotovo svakodnevno veći broj ljudi ne zna koje sve mogućnosti nudi. Poznavanje Worda, Excela i Power Point danas predstavlja pitanje pismenosti jer onaj koji ga ne koristi ne raspolaže sa svojim vremenom efikasno i efektivno.

Namjena webinara je educirati polaznike za samostalni rad s alatom Microsoft Excel. Polaznicima će se pružiti čvrsta podloga za samostalan rad u Excelu kako bi mogli napredovati bez poteškoća te kao odličan uvod za naprednu razinu seminara.

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Poslovni Excel - Uvod i osnove

Predviđeno trajanje webinara od 9 - 13 sati.

Raspored predavanja:

Osnovne operacije

 • Označavanje ćelija
 • Umetanje i brisanje ćelija
 • Promjena visine i širine ćelija
 • Izrada nizova (brojevi, dani u tjednu i nazivi mjeseca)
 • Kopiranje i izrezivanje ćelija
 • Rad s radnim listovima

Osnovne formule i funkcije

 • Razlikovanje relativnih i apsolutnih adresa
 • Izrada formula kombiniranim korištenjem relativnih i apsolutnih adresa
 • Računske operacije i matematičke funkcije (zbrajanje, množenje, funkcija SUM: zbrajanje redova ili stupaca, SUMIF: zbrajanje redova ili stupaca u kojima je zadovoljen uvjet (npr prodaja veća od minimalne i slično: traženje MIN, MAX u redu ili stupcu) 
 • Logičke funkcije (samo IF i END/OR – samo osnovno)
 • Funkcije datuma i vremena (funkcija NOW
 • Statističke funkcije VLOOKUP
 • Funkcije za obradu teksta

Oblikovanje ćelija

 • Oblikovanje prikaza različitih vrsta podataka (brojevi, tekst, datumi i sl.)
 • Sortiranje i filtriranje
 • Izrada grafikona - kako napraviti grafikon iz željenih podataka i kako ga prikladno oblikovati ovisno o vrsti tih podataka
 • Pohrana i sigurnost - kako pohraniti radnu knjigu u različitim formatima, postavljanje lozinke na datoteku
 • Upotreba raznih funkcija za sortiranje i filtriranje podataka

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Microsoft alat Excel gotovo se svakodnevno koristi u poslovanju, no većina korisnika rijetko koristi čak 95% funkcija u Excelu ili ukoliko su upoznati s njima ne prepoznaju njihovu praktičnu primjenu na konkretnim primjerima. Sami tvorci Excela nisu niti sanjali koju će primjenu ova aplikacija ostvariti, te se primjerice danas koristi za edukaciju budućih pilota Boeinga za upravljanje avionom.

Microsoft Office alat excel jedan je od poslovnih programa bez kojeg je današnje poslovanje nezamislivo. Iako se koristi gotovo svakodnevno veći broj ljudi ne zna koje sve mogućnosti nudi. Poznavanje Worda, Excela i Power Point danas predstavlja pitanje pismenosti jer onaj koji ga ne koristi ne raspolaže sa svojim vremenom efikasno i efektivno.

Namjena webinara je educirati polaznike za samostalni rad s alatom Microsoft Excel. Polaznicima će se pružiti čvrsta podloga za samostalan rad u Excelu kako bi mogli napredovati bez poteškoća te kao odličan uvod za naprednu razinu seminara.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - Poslovni Excel - Uvod i osnove

Anja Matijević mag.ing.inf.tehn.

Anja Matijević mag.ing.inf.tehn.

Završila je Master degree IT-a na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu smjera informatika 2016. godine.

Već kao student počinje raditi kao asistent na Visokoj školi za informacijske tehnologije od 2012. godine. Asistent je na kolegijima Korištenje računala i podataka, Projektiranje informacijskih sustava, Vođenje projekata i dokumentacija. 

Od 2010 godine predsjednik je udruge za promicanje informacijskih tehnologija “Daj dizajn”. 

Autorica je mnogobrojnih stručnih članaka iz područja informacijskih tehnologija i koautor knjige “Korištenje računala i programa” iz područja office 365 paketa, Interneta i Windowsa.

Kontinuirano se usavršava iz područja informacijskih tehnologija. 

Od rujna 2018. godine je zaposlena u Verlag Dashöferu. 

Uvjeti i prijava - Poslovni Excel - Uvod i osnove

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.