Seminar:
Znate li svoja prava kao trgovac i kao potrošač?

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: Eur bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Cilj seminara je razjasniti  problematiku pritužbi, objasniti uvjete i pogreške u žalbenom postupku te odgovoriti na pitanja sudionika, čije odgovore učinkovito koriste u praksi. Predavač će također skrenuti pozornost na novi Zakon o zaštiti potrošača u 2022. godini. Novi Zakon o zaštiti potrošača ima za cilj, zajedno s ostalim propisima u ovome području, unaprijediti sustav zaštite potrošača do razine kakva postoji u ostalim državama članicama EU. Zaštita potrošača zanimljiva je tema izuzetno širokom krugu ljudi jer smo svi mi potrošači i svakog dana može doći do povrede naših zakonom propisanih prava.

Brojne novosti kojima će se pokušati jače štititi potrošačka prava uglavnom su posljedica naše obveze da u nacionalnu legislativu implementiramo odredbe Direktiva EU. Usklađivanje s pravnim aktima Europske unije donosi se novi Zakon o zaštiti potrošača kojim će se urediti zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda na tržištu i to:

 1. pravo na zaštitu ekonomskih interesa potrošača
 2. pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu
 3. pravo na pravnu zaštitu potrošača
 4. pravo na informiranje i izobrazbu potrošača
 5. pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa
 6. pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača u radu tijela koja rješavaju pitanja od njihova interesa

Poduzetnicima i trgovcima  je ova tema zanimljiva jer obrađuje prava koja oni u odnosu na potrošače svojih proizvoda i/ili usluga moraju poštivati. Nepoštivanje potrošačkih prava može biti skupa poslovna odluka ili propust. Stoga, najbolje je da se poduzetnici i potrošači upoznaju s pravnim okvirom zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj. Nepoštivanje tih pravila može imati teške posljedice na poslovanje. Sadašnji sustav propisa mogao bi postati trajniji okvir cjelokupnog sustava zaštite potrošača jer je usklađen s propisima Europske unije. Time, postoji dodatni poticaj za detaljnije upoznavanje. Upravo o tome sustavu zaštite potrošača bit će riječ na ovome webinaru.

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Znate li svoja prava kao trgovac i kao potrošač?

Predviđeno trajanje webinara od 09:00 - 12:00 sati.

Iz programa izdvajamo:

 • Najvažnije odredbe novog Zakona o zaštiti potrošača
 • Odgovornost za nedostatke proizvoda i usluga 
 • Jamstveni rokovi 
 • Ostvarivanje odgovornosti prema pojedinim subjektima
 • Načini rješavanja prigovora i rokovi - aktualne promjene
 • Opseg potraživanja subjekata koji se žale
 • Obveze prodavača i obveze proizvođača u vezi s nedostacima
 • Žalbeni postupci i njihov sadržaj - savjeti, primjeri, aktualne promjene
 • Inspekcijska prava i obveze nadziranih subjekata, primjeri iz prakse, ublažavanje sankcija za kršenje Zakona o zaštiti potrošača
 • Inspekcijski postupak
 • Kazne 

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Cilj seminara je razjasniti  problematiku pritužbi, objasniti uvjete i pogreške u žalbenom postupku te odgovoriti na pitanja sudionika, čije odgovore učinkovito koriste u praksi. Predavač će također skrenuti pozornost na novi Zakon o zaštiti potrošača u 2022. godini. Novi Zakon o zaštiti potrošača ima za cilj, zajedno s ostalim propisima u ovome području, unaprijediti sustav zaštite potrošača do razine kakva postoji u ostalim državama članicama EU. Zaštita potrošača zanimljiva je tema izuzetno širokom krugu ljudi jer smo svi mi potrošači i svakog dana može doći do povrede naših zakonom propisanih prava.

Brojne novosti kojima će se pokušati jače štititi potrošačka prava uglavnom su posljedica naše obveze da u nacionalnu legislativu implementiramo odredbe Direktiva EU. Usklađivanje s pravnim aktima Europske unije donosi se novi Zakon o zaštiti potrošača kojim će se urediti zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda na tržištu i to:

 1. pravo na zaštitu ekonomskih interesa potrošača
 2. pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu
 3. pravo na pravnu zaštitu potrošača
 4. pravo na informiranje i izobrazbu potrošača
 5. pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa
 6. pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača u radu tijela koja rješavaju pitanja od njihova interesa

Poduzetnicima i trgovcima  je ova tema zanimljiva jer obrađuje prava koja oni u odnosu na potrošače svojih proizvoda i/ili usluga moraju poštivati. Nepoštivanje potrošačkih prava može biti skupa poslovna odluka ili propust. Stoga, najbolje je da se poduzetnici i potrošači upoznaju s pravnim okvirom zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj. Nepoštivanje tih pravila može imati teške posljedice na poslovanje. Sadašnji sustav propisa mogao bi postati trajniji okvir cjelokupnog sustava zaštite potrošača jer je usklađen s propisima Europske unije. Time, postoji dodatni poticaj za detaljnije upoznavanje. Upravo o tome sustavu zaštite potrošača bit će riječ na ovome webinaru.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - Znate li svoja prava kao trgovac i kao potrošač?

Kristian Plazonić, dipl. iur.

Kristian Plazonić, dipl. iur.

Autor je mnogobrojnih stručnih radova iz područja radnog, socijalnog, građanskog postupovnog, trgo­vačkog i ovršnog prava u pravnim i ekonomskim časopisima. Stručne radove objavio je u časopisima: „Pravo u gospodarstvu“, „Radno pravo“, „Hrvatska pravna revija“, „Pravo i porezi“, „Financije, pravo i porezi“, „Tim4pin magazin“ i dr. Osim stručnih radova, 2007. objavljena mu je knjiga „Radno vri­jeme, odmori i dopusti s oglednim primjercima i sudskom praksom.“ U 2014. godini autor je pri­ručnika „Novi Zakon o radu - Praktična pojašnje­nja Zakona i stručne upute u priručniku te primjeri dokumenata na CD-u: za trgovačka društva, samo­stalne poduzetnike i ustanove“, Zagreb. Krajem 2015. godine urednik i koautor je pri­ručnika „Zaštita osobnih podataka  - Zakonita uporaba tehnologije u svrhu obrade osobnih podataka tijekom radnog odnosa s primjerima na CD-u, Zagreb.

Uvjeti i prijava - Znate li svoja prava kao trgovac i kao potrošač?

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.