Seminar:
Praktikum: Zakon o radu i radni sporovi u praksi

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn / 159.13 EUR bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

O pravima radnika se puno govori u odnosu na  "prava"  poslodavaca kojima je dopušteno korištenje zakonskih alata u slučaju neprihvatljivog ponašanja zaposlenih. Gotovo da nema edukacija koje bi dale odgovor na pitanja kako postupati kad radni učinak i ponašanje radnika odstupaju od ugovorenih prava i obveza te negativno utječu na radnu klimu. Zakon o radu ne definira skrivljeno ponašanje radnika, samo propisuje obveze. Istodobno, pogrešno vođen postupak može rezultirati i otkazom koji nosi niz rizika, neplaniranih troškova i štetnih posljedica za sve strane.

Namjena webinara je dati odgovore na pitanja: kako ispravno reagirati na kršenje radnih obveza, voditi postupak i kreirati dokumentaciju te kako na konstruktivan način postavljati standarde poslovnog ponašanja koje doprinosi radnoj disciplini i povećanju učinkovitosti?

Na webinaru će se omogućiti polaznicima da bez rizika vode postupak, upoznaju se s metodologijom, zakonskim odredbama i kroz praktične primjere nauče kako komunicirati s radnicima kad prekrše radne obveze.

Na webinaru će se pokazati polaznicima kako da u skladu sa najavljenim izmjenama i dopunama Zakona o radu zakonom procesuiraju neprihvatljivo ponašanje zaposlenih, utječu na radnu efikasnost, timski rad i poštivanje svih prava i obveza. Upoznat će se s metodologijom, zakonskim odredbama i praksom u situacijama kad radni učinak i ponašanje radnika odstupaju od ugovorenih prava i obveza te negativno utječu na radnu klimu. Kroz praktične primjere naučit će kako komunicirati s radnicima i kreirati potrebnu dokumentaciju i saznati koji su to novi oblici rada koje možemo očekivati stupanjem na snagu izmjena Zakona.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 1.12.2022
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Praktikum: Zakon o radu i radni sporovi u praksi

Predviđeno trajanje webinara od 9 do 13 sati.

Iz rasporeda izdvajamo:

Zakonodavni okvir i izvori radnog prava

 • Sklapanje ugovora o radu
 • Bitni elementi ugovora
 • Ugovori na određeno i neodređeno vrijeme
 • Različite posebne vrste ugovora
 • Probni rad
 • Upućivanje radnika u inozemstvo
 • Agencije za zapošljavanje
 • Odmori i dopusti radnika
 • Godišnji odmor i kako utvrditi njegovo točno trajanje
 • Odluke o odmorima i dopustima
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • Sporazumi radnika i poslodavca o godišnjem odmoru
 • (nejednak) raspored radnog vremena
 • Prekovremeni rad
 • Dopunski rad i rad kod više poslodavaca
 • Evidencija o radnicima i radnom vremenu
 • GDPR i radni odnosi
 • Način određivanja plaće radnika
 • Odluke poslodavca koje mogu utjecati na visinu plaće

Prestanak ugovora o radu

 • Posebno o otkazu ugovora o radu  (primjeri i sudska praksa)
 • Vrste otkaza
 • Oblik i način dostave odluke o otkazu
 • Odabir točne vrste otkaza
 • Razlozi za izvanredni otkaz kroz pravilnike o radu i sudsku praksu
 • Računanje otkaznih rokova
 • Zastoj u tijeku otkaznih rokova
 • Neopravdani razlozi za otkaz
 • Zabrana otkazivanja
 • Otpremnina i njezino računanje

Dostava odluke o otkazu

 • Prava radnika upućenog na rad u inozemstvo u slučaju otkaza ugovora
 • Obveze poslodavca nakon prestanka ugovora o radu
 • Sudjelovanje radničkog vijeća i sindikata u postupku otkazivanja
 • Zaštita prava iz radnog odnosa
 • Sporazum o prestanku ugovora o radu
 • Stečaj i predstečaj te njihov utjecaj na radne odnose
 • Sudski raskid ugovora
 • Ovrha radi vraćanja na rad
 • Ovrha na plaći radnika
 • Inspektorat rada
 • Utuživanje neisplaćenih plaća

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

O pravima radnika se puno govori u odnosu na  "prava"  poslodavaca kojima je dopušteno korištenje zakonskih alata u slučaju neprihvatljivog ponašanja zaposlenih. Gotovo da nema edukacija koje bi dale odgovor na pitanja kako postupati kad radni učinak i ponašanje radnika odstupaju od ugovorenih prava i obveza te negativno utječu na radnu klimu. Zakon o radu ne definira skrivljeno ponašanje radnika, samo propisuje obveze. Istodobno, pogrešno vođen postupak može rezultirati i otkazom koji nosi niz rizika, neplaniranih troškova i štetnih posljedica za sve strane.

Namjena webinara je dati odgovore na pitanja: kako ispravno reagirati na kršenje radnih obveza, voditi postupak i kreirati dokumentaciju te kako na konstruktivan način postavljati standarde poslovnog ponašanja koje doprinosi radnoj disciplini i povećanju učinkovitosti?

Na webinaru će se omogućiti polaznicima da bez rizika vode postupak, upoznaju se s metodologijom, zakonskim odredbama i kroz praktične primjere nauče kako komunicirati s radnicima kad prekrše radne obveze.

Na webinaru će se pokazati polaznicima kako da u skladu sa najavljenim izmjenama i dopunama Zakona o radu zakonom procesuiraju neprihvatljivo ponašanje zaposlenih, utječu na radnu efikasnost, timski rad i poštivanje svih prava i obveza. Upoznat će se s metodologijom, zakonskim odredbama i praksom u situacijama kad radni učinak i ponašanje radnika odstupaju od ugovorenih prava i obveza te negativno utječu na radnu klimu. Kroz praktične primjere naučit će kako komunicirati s radnicima i kreirati potrebnu dokumentaciju i saznati koji su to novi oblici rada koje možemo očekivati stupanjem na snagu izmjena Zakona.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Praktikum: Zakon o radu i radni sporovi u praksi

Voditelji i članovi pravnih odjela, odjela ljudskih potencijala, financijskih i drugih službi koji u praksi primjenjuju Zakon o radu i podzakonske propise donesene na temelju toga zakona, obrtnici, fizičke osobe koje obavljaju s radnim zakonodavstvom povezane samostalne djelatnosti (npr. knjigovodstva, računovodstva), radnici i drugi.

Zatim, pravni laici koji se u svom poslovanju često susreću s predmetnom problematikom kako bi se bolje upoznali s istom, a sve u svrhu izbjegavanja dvojbenih situacija i/ili nepotrebnih sudskih postupaka. 

Također, radionica je namijenjena radnicima, članovima uprava (direktorima) društava, voditeljima odjela ili drugih organizacijskih oblika poslodavaca koji se u svome svakodnevnom radu bave radnim pravom, odnosno na bilo koji način dolaze u doticaj s problematikom Zakona o radu, radnopravnim odnosima, radnim sporovima i sličnim pitanjima.

Ključne riječi - Praktikum: Zakon o radu i radni sporovi u praksi

zakon, praksa, zaposlenici, neprihvatljivo ponašanje, radna efikasnost, praktikum, rad

Predavač/Predavačica - Praktikum: Zakon o radu i radni sporovi u praksi

Darko Graf dipl. iur.

Darko Graf dipl. iur.

 Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu, položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, osniva i započinje rad u vlastitom odvjetničkom društvu Alija Hrastinski & Graf, j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem i trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se najčešće susreće s pitanjima i problematikom radnog, ovršnog i građanskog prava.

Uvjeti i prijava - Praktikum: Zakon o radu i radni sporovi u praksi

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 1.12.2022
 • Darko Graf dipl. iur.
 • 1199 kn / 159.13 EUR + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.