Pravilnici za poslovanje (primjeri)

Web: http://www.pravilnici.hr/


Primjeri (šprance) internih pravilnika koji vam trebaju za poslovanje kao što su pravilnik o radu, radnom vremenu, evidencije o radnicima, primjeri ugovora i obrazaca iz područja računovodstva, poreza, obračuna plaća, zaštite okoliša. 

Input:

Godišnja pretplata na online portal Pravilnici za poslovanje
(2430 kn bez PDV-a)

Sadržaj

Iz sadržaja izdvajamo: 

 • Pravilnik o posredovanju za povremeni rad redovitih učenika
 • Pravilnik o radnom vremenu zdravstvene ustanove
 • Pravilnik o radu Ustanove
 • Poslovnik o radu školskog odbora
 • Poslovnik o radu školskog vijeća
 • Poslovnik o radu školske knjižnice
 • Odluka o otpisu sitnog inventara
 • Odluka o otpisu dugotrajne imovine
 • Odluka o prestanku ugovora o radu - poslodavac
 • Odluka o prestanu ugovora o radu - starosna mirovina
 • Odluka o prestanku ugovora o radu na temelju odluke nedležnog sud
 • Ogledni primjerak odluke o uvođenju video nadzora
 • Odluka o korištenju godišnjeg odmora 
 • Ogledni primjerak - prijava povrede kod oglašavanja
 • Ogledni primjerak evidencije o prijenosu osobnih podataka
 • Ogledni primjerak izjave odgovorne osobe za vođenje osobnih podataka
 • Ogledni primjerak ugovora o zaštiti poslovne tajne
 • Ogledni ugovor o izradi i održavanju internetskih stranica
 • Ogledni primjerak kojim ponuditelj daje privolu naručitelju za korištenje određenih podataka u postupku javne nabave
 • Ogledni primjerak kataloga zbirke osobnih podataka - evidencija o radnom vremenu
 • Evidencije o aktivnostima obrade

Autori

Darko Graf dipl.iur.

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Miriam Lazić dipl.iur.

Tea Vrbka, mag.oec.

Mateja Maljković, ovlašteni revizor

Nives Baškiera, mag.iur.

dipl. iur. Renata Turčinov

dr. sc. Darko Palačić

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovl.revizor

Stipe Pelivanović, dipl.ing.sig.

Seminar

termin

Broj dostupnih seminara : 1
Najraniji termin: 8.2.2022
Mjesto: ONLINE

newsletter