Pravilnici za poslovanje (primjeri)

Web: http://www.pravilnici.hr/


Primjeri (šprance) internih pravilnika koji Vam trebaju za poslovanje, kao što su: pravilnik o radu, radnom vremenu, evidencije o radnicima, primjeri ugovora i obrazaca iz područja računovodstva, poreza, obračuna plaća i zaštite okoliša. 

Input:

Godišnja pretplata na online portal Pravilnici za poslovanje
(360 Eur bez PDV-a)

Sadržaj

Iz sadržaja izdvajamo: 

 • Pravilnik o posredovanju za povremeni rad redovitih učenika
 • Pravilnik o radnom vremenu zdravstvene ustanove
 • Pravilnik o radu Ustanove
 • Poslovnik o radu školskog odbora
 • Poslovnik o radu školskog vijeća
 • Poslovnik o radu školske knjižnice
 • Odluka o otpisu sitnog inventara
 • Odluka o otpisu dugotrajne imovine
 • Odluka o prestanku ugovora o radu - poslodavac
 • Odluka o prestanu ugovora o radu - starosna mirovina
 • Odluka o prestanku ugovora o radu na temelju odluke nedležnog sud
 • Ogledni primjerak odluke o uvođenju video nadzora
 • Odluka o korištenju godišnjeg odmora 
 • Ogledni primjerak - prijava povrede kod oglašavanja
 • Ogledni primjerak evidencije o prijenosu osobnih podataka
 • Ogledni primjerak izjave odgovorne osobe za vođenje osobnih podataka
 • Ogledni primjerak ugovora o zaštiti poslovne tajne
 • Ogledni ugovor o izradi i održavanju internetskih stranica
 • Ogledni primjerak kojim ponuditelj daje privolu naručitelju za korištenje određenih podataka u postupku javne nabave
 • Ogledni primjerak kataloga zbirke osobnih podataka - evidencija o radnom vremenu
 • Evidencije o aktivnostima obrade

Autori

 • Darko Graf, dipl. iur.
 • Kristian Plazonić, dipl. iur.
 • Mateja Maljković, mag. oec., ovlašteni revizor
 • Nives Baškiera, mag. iur.
 • Renata Turčinov, dipl. iur. 
 • dr. sc. Darko Palačić
 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor
 • Stipe Pelivanović, dipl. ing. sig.

Seminar

newsletter