Pravilnici za gradove i općine

Web: http://onbsmopc.dashofer.hr/


Online knjiga Pravilnici za gradove i općine, ima svrhu da uštedi Vaše vrijeme potrebno za izradu službenih dokumenata koje svakodnevno koristite u poslovanju. Radi se o bazi dokumenata, odluka, primjera ugovora i slično, koje možete jednim klikom preuzeti na svoje računalo, unijeti podatke svog grada ili općine i biti sigurni da ste zadovoljili formu koju dokumentacija zahtjeva. 

Input:

Pravilnici za gradove i općine
(1260 kn bez PDV-a)

Sadržaj

Iz sadržaja izdvajamo: 

 • Pravilnik o radu Ustanove
 • Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • Odluka o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine
 • Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
 • Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika
 • Odluka o o imenovanju službenika za informiranje
 • Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece
 • Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu
 • Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata
 • Primjer Zapisnika sa sjednice Općinskog vijeća
 • Primjeri ugovora o radu, najmu, prodaji, zajmu, poslovnoj suradnji

Autori

Darko Graf, dipl. iur.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 24. rujna 2003. godine. Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu, položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, osniva i započinje rad u vlastitom odvjetničkom društvu Alija Hrastinski & Graf, j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se najčešće susreće s pitanjima i problematikom radnog, ovršnog i građanskog prava.


Tomislava Furčić, dipl. iur. 

Odvjetnica s 16 godina radnog iskustva u praksi; ovlašteni zastupnik za žigove pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo te pri EUIPO (European Union Intellectual Property Office) kao europski zastupnik za žigove i dizajn. Posjeduje certifikat iz područja javne nabave, ima položen ispit za stručnjaka zaštite na radu te posjeduje certifikat - Internal Quality Auditor. Autorica je članaka iz područja prava društava, prava intelektualnog vlasništva i radnog prava na hrvatskom i engleskom jeziku. Članica je Žalbenih vijeća za područje žigova, industrijskog dizajna i oznaka zemljopisnog podrijetla od 2015. godine. Područja interesa su joj: pravo društava, pravo intelektualnog vlasništva, trgovačko pravo, javna nabava i radno pravo.

Seminar

newsletter