Konferencija:
Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša - novine od 18.01.2022.

Trajanje konferencije: 1 -dnevna konferencija

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 999 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-12:00

Tema

EU propisuje stroge propise o gospodarenju otpadom da bi se u što većoj mjeri zaštitio okoliš i zdravlje građana. Kako poslovni i industrijski sektor spadaju među glavne generatore otpada odnedavno su suočeni s potrebom izmjene svoje poslovne prakse da bi poštivali zakonske odredbe koje se odnose na upravljanje otpadom te povećali svijest o zaštiti okoliša. 

Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša propisuje se obvezni sadržaj i način vođenja registra onečišćavanja okoliša, obveznici dostave podataka u ROO, način, metodologija i rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka o emisijama odnosno ispuštanju, prijenosu i odlaganju onečišćujućih tvari u okoliš i otpadu, podaci o onečišćivaču, operateru, organizacijskoj jedinici u sastavu onečišćivača, rok i način obavještavanja javnosti, način provjere i osiguranja kvalitete podataka koji se dostavljaju i vode u registru, rok čuvanja očevidnika iz kojih su dostavljeni podaci, obavljanje stručnih poslova vođenja ROO te druga pitanja s tim u vezi.

termin

Najraniji termin: 28.1.2022

Program konferencije - Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša - novine od 18.01.2022.

08:45 - 9:00 Pristup online platformi

09:00 - 11:30 Registar onačišćavanja okoliša

  • Sadržaj i način vođenja registra onečišćavanja okoliša,
  • Obveze i način dostave podataka,
  • Obrasci,
  • Obveze nadležnih tijela i osiguranje kontrole kvalitete,
  • Rok i način obavještavanja javnosti,
  • Obavljanje stručnih poslova za potrebe registra onečišćavanja okoliša.

11:30 - 12:00 Pitanja i odgovori

Imate li pitanja o ovoj konferenciji?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Mjesto održavanja - Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša - novine od 18.01.2022.

Popis

EU propisuje stroge propise o gospodarenju otpadom da bi se u što većoj mjeri zaštitio okoliš i zdravlje građana. Kako poslovni i industrijski sektor spadaju među glavne generatore otpada odnedavno su suočeni s potrebom izmjene svoje poslovne prakse da bi poštivali zakonske odredbe koje se odnose na upravljanje otpadom te povećali svijest o zaštiti okoliša. 

Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša propisuje se obvezni sadržaj i način vođenja registra onečišćavanja okoliša, obveznici dostave podataka u ROO, način, metodologija i rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka o emisijama odnosno ispuštanju, prijenosu i odlaganju onečišćujućih tvari u okoliš i otpadu, podaci o onečišćivaču, operateru, organizacijskoj jedinici u sastavu onečišćivača, rok i način obavještavanja javnosti, način provjere i osiguranja kvalitete podataka koji se dostavljaju i vode u registru, rok čuvanja očevidnika iz kojih su dostavljeni podaci, obavljanje stručnih poslova vođenja ROO te druga pitanja s tim u vezi.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Lektori - Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša - novine od 18.01.2022.

Ksenija Papa dipl.ing.

Ksenija Papa dipl.ing.

Po struci diplomirani inženjer kemije, svoje 16-godišnje iskustvo je stekla radom u industriji na poslovima zaštite okoliša i sustavima upravljanja (ISO 9001; ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001) te radom kao lead auditor prema ISO 14001 za akreditiranu certifikacijsku kuću. Kroz svoj posao sudjelovala je u procesu donošenja propisa s područja zaštite okoliša kao predstavnik industrije ali isto tako je uspostavljala primjenu tih propisa u praksi. S obzirom na prirodu djelatnosti tvrtki zaposlenja glavno iskustvo u zaštiti okoliša veže uz gospodarenje otpadom te utjecajima na zrak s naglaskom na emisije stakleničkih plinova. U ovom području ima veliko iskustvo u samoj primjeni propisanog zakonodavstva. Kroz posao se upoznaje sa obvezama različitih proizvodnih i uslužnih grana po pitanju okoliša i sustava upravljanja kao i s različitim pristupima i rješenjima u zaštiti okoliša.

Uvjeti i prijava - Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša - novine od 18.01.2022.

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
  • ONLINE
  • 28.1.2022
  • Ksenija Papa dipl.ing.
  • 999 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.