Primjena HSFI, MSFI u praksi


Novi Zakon o računovodstvu čija je primjena započela 01. siječnja 2016. godine, propisuje vođenje knjiga korištenjem Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: MSFI). Pri tome HSFI primjenjuju mikro, mali i srednji poduzetnici te ostali poduzetnici koji se ne mogu razvrstati po propisanim kriterijima, dok MSFI primjenjuju veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa. Uz ovaj priručnik saznajte više o primjenama HSFI-a, razlikama između HSFI i MSFI i MRS te o svakom standardu zasebno. 

Input:

PDF brošura: Primjena HSFI, MSFI u praksi:

189 kn bez PDV-a

Sadržaj

Autori

dipl.oec. Ksenija Kramar ovlašteni revizor i porezni savjetnik

Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine. Radno iskustvo stjecala je radom u Ljubljanskoj banci d.d. Zagreb u kojoj je radila od 1981.-1990. godine na poslovima analize razvoja i poslovanja pojedinih poduzeća za pripremu odluka bančinih tijela o investicijskom i dugoročnom kreditiranju kao voditelj odjela dugoročnog kreditiranja. Od 1990. do 1993. godine kao direktorica sektora za kreditiranje privrede, sudjeluje u utemeljenju kunskog i deviznog poslovanja Zadružno privatne banke, koja mijenja ime u Ilirija banka d.d.Zagreb. Zajedno sa suosnivačima razvila je neovisnu tvrtku za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje Krako – Revizija d.o.o. Zagreb gdje danas radi na radnom a mjestu člana uprave društva zadužena za područje revizije i poreznog savjetovanja. Osnivač je društva Kramar Porezno Savjetovanje j.t.d. Zagreb specijaliziranog za usluge poreznog savjetovanja s Odobrenjem za rad ministra financija Republike Hrvatske Klasa: UP/I-131-01/01-01/18, Ur.broj: 513-07-21/07-04-8 od 7. srpnja 2004. godine. Posjeduje zvanja i certifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora, te ovlaštenog računovođe. Asistent je na Visokoj politehničkoj školi u Zagrebu - kolegij "Računovodstvo i financije".Predavačica je na brojnim edukacijama iz područja poreza, računovodstva i financija namijenjenim računovođama, poreznim savjetnicima te visokom i srednjem menadžmentu.

Seminar

newsletter