Seminar:
Procjena vrijednosti poduzeća

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur / 1280.87 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

Jedno od najkompleksnijih područja financija je procjena poduzeća. Susrećemo se s njome pri prodaji i kupnji poduzeća koja se događaju sve češće u našoj ekonomiji, u sudskim postupcima, pri istiskivanju manjinskih dioničara itd. Seminar daje pregled mogućih metoda te praktične primjere.

Prilikom procjene vrijednosti poduzeća moguće je primijeniti različite metode, a njihova osnovna podjela je na dinamičke i statičke metode. Pri tome, niti jedna metoda se ne smatra optimalnom, tj. svaka metoda ima određene prednosti i nedostatke. Ipak, najčešće korištene metode u praksi su metoda diskontiranih novčanih tokova te metoda multiplikatora. Temeljem primijenjenih metoda procjene, rezultat procjene nije točno definirana brojka već određeni raspon mogućih vrijednosti. S obzirom da je procjena vrijednosti kompleksan postupak, potrebno je izvršiti detaljnu analizu povijesnih podataka i financijskih izvještaja, kao i budućih utjecaja okruženja na poslovanje društva,  planirani rast i razvoj društva, investicije u dugotrajnu imovinu, prodajne i marketinških aktivnosti, rizike, itd.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 21.2.2023
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Procjena vrijednosti poduzeća

Predviđeno trajanje webinara od 9 do 13 sati.

 • Metode procjene – općenito
 • Procjene metodom diskontiranih novčanih tijekova (DCF metoda)
  • pojašnjenje osnovnih odrednica DCF metode
  • projekcija novčanih tokova
  • planski račun dobiti i gubitka i bilanca,
  • određivanje terminalne vrijednosti
  • ponderirani prosječni trošak kapitala (WACC)
  • izračun sadašnje vrijednosti
  • primjer
 • Procjena metodom multiplikatora
  • pojašnjenje osnovnih odrednica metode
  • primjer

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Jedno od najkompleksnijih područja financija je procjena poduzeća. Susrećemo se s njome pri prodaji i kupnji poduzeća koja se događaju sve češće u našoj ekonomiji, u sudskim postupcima, pri istiskivanju manjinskih dioničara itd. Seminar daje pregled mogućih metoda te praktične primjere.

Prilikom procjene vrijednosti poduzeća moguće je primijeniti različite metode, a njihova osnovna podjela je na dinamičke i statičke metode. Pri tome, niti jedna metoda se ne smatra optimalnom, tj. svaka metoda ima određene prednosti i nedostatke. Ipak, najčešće korištene metode u praksi su metoda diskontiranih novčanih tokova te metoda multiplikatora. Temeljem primijenjenih metoda procjene, rezultat procjene nije točno definirana brojka već određeni raspon mogućih vrijednosti. S obzirom da je procjena vrijednosti kompleksan postupak, potrebno je izvršiti detaljnu analizu povijesnih podataka i financijskih izvještaja, kao i budućih utjecaja okruženja na poslovanje društva,  planirani rast i razvoj društva, investicije u dugotrajnu imovinu, prodajne i marketinških aktivnosti, rizike, itd.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Procjena vrijednosti poduzeća

Ciljna skupina su svi računovodstveni i financijski djelatnici, nefinancijaši, manageri, vlasnici poduzeća, odnosno svatko tko želi steći znanja i vještine u području procjene poduzeća.

Ključne riječi - Procjena vrijednosti poduzeća

procjena, vrijednost, poduzeće, metode, ekonomija, analiza, novčani tijek,plan

Predavač/Predavačica - Procjena vrijednosti poduzeća

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.

Uvjeti i prijava - Procjena vrijednosti poduzeća

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 21.2.2023
 • mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor
 • 170 Eur / 1280.87 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.