Online testovi

Web: http://www.racunovodstveni-testovi.hr/


 • suvremeni način učenja i provjere stečenih znanja
 • mogućnost učenja uz pojašnjenja točnih ili pogrešnih odgovora na pitanja 
 • učenje računovodstva i poreza lekciju po lekciju, korak po korak
 • testovi za provjeru znanja nakon svake lekcije te nakon svake obrađene teme
 • svaka tema je obrađena i kroz stručne članke i video seminare
 • sadržaj će se nadopunjavati i aktualizirati sukladno zakonskim promjenama
 • pretplata uključuje i mogućnost postavljanja Vaših pitanja
Input:

Online testovi: računovodstvo i porezi
(2430 kn bez PDV-a)

Online testovi: računovodstvo, porezi i obračun plaća
(3036 kn bez PDV-a)

Sadržaj

 • RAČUNOVODSTVO (osnovni modul)
 • Dugotrajna materijalna imovina
 • Dugotrajna nematerijalna imovina
 • Zalihe
 • Financijska imovina i blagajna
 • Potraživanja
 • Obveze
 • Porezno priznati i nepriznati troškovi
 • Prihodi
 • Financijski izvještaji
 • Knjigovodstvo
 • Računovodstveni standardi
 • POREZI (osnovni modul)
 • PDV
 • Porez na dobit
 • Porez na dohodak
 • Porezni propisi
 • Porez na motorna vozila
 • Porez na nekretnine
 • OBRAČUN PLAĆA (viši modul)
 • Naknada plaće
 • JOPPD obrazac 
 • Dnevnice 
 • Ovrha na plaći 
 • Obračun poreza, prireza i obveznih doprinosa 
 • Bolovanja
 • Propisani obrasci i izvješća 
 • Ostali primitci 
 • Drugi dohodak 

Autori

 • Ksenija Kramar, dipl.oec. ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor
 • Vesna Varšava bacc. oec.
 • mr.sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor
 • Mira Ognjan, mag.oec.
 • Božica Ištvanić, struč. spec. oec.
 • Mateja Maljković, dipl.oec.

Seminar

termin

Broj dostupnih seminara : 1
Najraniji termin: 11.7.2022
Mjesto: ONLINE

newsletter