Seminar:
Računovodstvo financijske imovine

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: Eur bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Namjena seminara

Znate li što je financijska imovina? Financijska imovina je svaka imovina koja je novac, vlasnički instrument drugog subjekta, ugovorno pravo da se primi novac ili druga financijska imovina od drugog subjekta ili razmijeni financijska imovina ili financijske obveze s drugim subjektom prema uvjetima koji su potencijalno povoljniji za subjekt, ugovor koji će se namiriti ili se može namiriti vlastitim vlasničkim instrumentima subjekta i predstavlja nederivativni instrument za kojeg će subjekt biti ili može biti obvezan primiti promjenjiv broj vlastitih vlasničkih instrumenata drugog subjekta ili derivativni instrument koji će se namiriti ili se može namiriti na način drugačiji od razmjene fiksnog iznosa novca ili druge financijske imovine za fiksni broj vlastitih vlasničkih instrumenata.

Ako niste sigurni da znate ili imate određene dvojbe o evidentiranju i iskazivanju financijske imovine  pridružite nam se na edukaciji i prođite s nama kroz računovodstvo financijske imovine. 

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

U cijenu su uključeni:

  • materijali
  • certifikat o prisustvu na seminaru

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Računovodstvo financijske imovine

Predviđeno trajanje 19.6.2023., 15:00-16:45 sati i 20.6.2023., 15:00-16:45 sati

Prijem i registracija sudionika

Polazni okvir za računovodstvo financijske imovine:

  • Zakon o računovodstvu, HSFI /MSFI
  • Što su financijski instrumenti i financijska imovina
  • Početno i naknadno mjerenje financijske imovine

Radionica i odgovori na pitanja:

  • Evidentiranje
  • Razvoj i knjiženje
  • Porezni učinci svođenja na fer vrijednost 

Završna diskusija i rasprava

 

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Namjena seminara

Znate li što je financijska imovina? Financijska imovina je svaka imovina koja je novac, vlasnički instrument drugog subjekta, ugovorno pravo da se primi novac ili druga financijska imovina od drugog subjekta ili razmijeni financijska imovina ili financijske obveze s drugim subjektom prema uvjetima koji su potencijalno povoljniji za subjekt, ugovor koji će se namiriti ili se može namiriti vlastitim vlasničkim instrumentima subjekta i predstavlja nederivativni instrument za kojeg će subjekt biti ili može biti obvezan primiti promjenjiv broj vlastitih vlasničkih instrumenata drugog subjekta ili derivativni instrument koji će se namiriti ili se može namiriti na način drugačiji od razmjene fiksnog iznosa novca ili druge financijske imovine za fiksni broj vlastitih vlasničkih instrumenata.

Ako niste sigurni da znate ili imate određene dvojbe o evidentiranju i iskazivanju financijske imovine  pridružite nam se na edukaciji i prođite s nama kroz računovodstvo financijske imovine. 

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

U cijenu su uključeni:

  • materijali
  • certifikat o prisustvu na seminaru

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Računovodstvo financijske imovine

Edukacija je namijenjena  menadžerima računovodstva i financija, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te plana i analize, kontrolinga, interne i eksterne revizije.

Predavač/Predavačica - Računovodstvo financijske imovine

Ivan Horvatić, univ. spec. oec., ovlašteni računovođa

Ivan Horvatić, univ. spec. oec., ovlašteni računovođa

Stručnjak bogatog iskustva iz područja računovodstva, financija i poreza s preko deset godina iskustva na pozicijama voditelja računovodstva i financija, eksperta iz područja računovodstva, financija i poreza društava čije poslovanje seže od realnog do financijskog sektora.

Uvjeti i prijava - Računovodstvo financijske imovine

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.