Računovodstveni vodič


Računovodstveni vodič – praktični vodič za vođenje računovodstva, knjiženja i vrednovanje bilance poduzeća. Sadržava kratke teorijske upute i iscrpne primjere iz prakse potkrijepljene primjerima knjiženja. Svi primjeri pomažu vam da bolje razumijete kako se pravila primjenjuju u stvarnim situacijama i kako ih primijeniti u vašem kontekstu. Svi tekstovi su usklađeni s trenutnim zakonodavnim odredbama i bit će aktualizirani sukladno budućim promjenama.

Input:

Računovodstveni vodič:

276 Eur bez PDV-a

Sadržaj

 Glavni dijelovi knjige su:

  • Dugotrajna imovina : Razumijevanje klasifikacije i amortizacije dugotrajne imovine te ispravak njenih vrijednosti kako biste bolje upravljali svojim resursima.
  • Obveze i kapital: Saznajte više o rezerviranju i knjiženju obveza te kako pravilno voditi kapital u vašem poslovanju.
  • Zalihe: Naučite kako obračunati zalihe po različitim metodama i kako pravilno voditi evidenciju o zalihama.
  • Obračun zaliha po metodi stvarne cijene
  • Rashodi: Upoznajte kriterije klasifikacije troškova, različite vrste rashoda i kako pravilno knjižiti poslovne rasho
  • Prihodi: Istražite transakcije koje generiraju prihode, razumijevanje vremenskih razgraničenja i kako obračunati prihode.                                                        
  • Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja                                                                                                                   

Autori

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Seminar

newsletter