Seminar:
Računovodstvo povezanih osoba - konsolidacija financijskih izvještaja

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur / 1280.87 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

Radi ispravne klasifikacije pojedinih stavaka i sastavljanja financijskih i poreznih izvještaja, od subjekata se zahtjeva da zasebno prate transakcije s povezanim stranama. Stoga, potrebno je utvrditi koji subjekti se smatraju povezanim stranama s računovodstvenog aspekta i poreznog aspekta.

S računovodstvenog aspekta, ovisno o mogućnosti ostvarivanja značajnog utjecaja ili kontrole nad drugim subjektom, razlikuju se subjekti povezani sudjelujućim interesom te društva unutar grupe poduzetnika. Znate li na koji način utvrditi stupanj povezanosti, utjecaja i kontrole, odnosno koje su osnovne karakteristike za pojedinu vrstu povezanih subjekata? Nadalje, za svaku vrstu povezanih subjekata potrebno je primijeniti odgovarajuća računovodstvena pravila za iskazivanje ulaganja, tj. njihovog početnog i naknadnog mjerenja, uključujući i priznavanje dobitaka/gubitaka od ulaganja u pojedinačnim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima.

Također, transakcije između povezanih osoba posebno su zakonski regulirane poreznim propisima. U određenim okolnostima utječu na uvećanje, odnosno umanjenje porezne osnovice, stoga je efekt takvih transakcija potrebno odgovarajuće iskazati pri sastavljanju prijave poreza na dobit. Dodatno, uz prijavu poreza na dobit potrebno je dostaviti i obrazac PD – IPO, odnosno Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama.

Znate li provesti konsolidaciju i sastaviti konsolidirane financijske izvještaje? Ako niste sigurni znate li ili imate određene dvojbe, pridružite nam se na edukaciji i prođite s nama kroz proces konsolidacije.

Namjena webinara je prikazati zakonski okvir sastavljanja konsolidacijskih financijskih izvještaja, kroz praktične primjere proći primjere izrade financijskih izvještaja i upozoriti na najčešće greške u izradi konsolidiranih financijskih izvještaja.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 18.7.2023
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Računovodstvo povezanih osoba - konsolidacija financijskih izvještaja

Predviđeno trajanje webinara od 9 do 13 sati.

Iz rasporeda izdvajamo:

Zakonski okvir za izradu i javnu objavu konsolidiranih financijskih izvještaja

 • MSFI (MRS 27); HSFI (HSFI 2)
 • Obveza konsolidacije financijskih izvještaja
 • Koncepti poslovnih spajanja
 • Računovodstvo poslovnih spajanja
 • Metode početnog i naknadnog mjerenja troška ulaganja
 • Utvrđivanje goodwilla i negativnog goodwilla
 • Naknadno mjerenje goodwilla
 • Praktični primjeri

Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja

 • Eliminacijski postupci u izradi izvještaja
 • Načela izrade konsolidiranih financijhskih izvještaja
 • Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje
 • Javna objava i rokovi predaje konsolidiranih financijskih izvještaj

Praktični primjeri i vježbe

 • Praktičan primjer izrade konsolidiranih financijskih izvještaja
 • Pitanja polaznika

Završna diskusija i rasprava

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Radi ispravne klasifikacije pojedinih stavaka i sastavljanja financijskih i poreznih izvještaja, od subjekata se zahtjeva da zasebno prate transakcije s povezanim stranama. Stoga, potrebno je utvrditi koji subjekti se smatraju povezanim stranama s računovodstvenog aspekta i poreznog aspekta.

S računovodstvenog aspekta, ovisno o mogućnosti ostvarivanja značajnog utjecaja ili kontrole nad drugim subjektom, razlikuju se subjekti povezani sudjelujućim interesom te društva unutar grupe poduzetnika. Znate li na koji način utvrditi stupanj povezanosti, utjecaja i kontrole, odnosno koje su osnovne karakteristike za pojedinu vrstu povezanih subjekata? Nadalje, za svaku vrstu povezanih subjekata potrebno je primijeniti odgovarajuća računovodstvena pravila za iskazivanje ulaganja, tj. njihovog početnog i naknadnog mjerenja, uključujući i priznavanje dobitaka/gubitaka od ulaganja u pojedinačnim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima.

Također, transakcije između povezanih osoba posebno su zakonski regulirane poreznim propisima. U određenim okolnostima utječu na uvećanje, odnosno umanjenje porezne osnovice, stoga je efekt takvih transakcija potrebno odgovarajuće iskazati pri sastavljanju prijave poreza na dobit. Dodatno, uz prijavu poreza na dobit potrebno je dostaviti i obrazac PD – IPO, odnosno Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama.

Znate li provesti konsolidaciju i sastaviti konsolidirane financijske izvještaje? Ako niste sigurni znate li ili imate određene dvojbe, pridružite nam se na edukaciji i prođite s nama kroz proces konsolidacije.

Namjena webinara je prikazati zakonski okvir sastavljanja konsolidacijskih financijskih izvještaja, kroz praktične primjere proći primjere izrade financijskih izvještaja i upozoriti na najčešće greške u izradi konsolidiranih financijskih izvještaja.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Računovodstvo povezanih osoba - konsolidacija financijskih izvještaja

Webinar je namijenjen menadžerima računovodstva i financija, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te plana i analize, kontrolinga, interne i eksterne revizije. Radionica se temelji na praktičnim primjerima i vježbama putem kojih ćete se upoznati s konceptima poslovnih spajanja, definicijom povezanih osoba, računovodstvom poslovnih spajanja, metodama mjerenja troška ulaganja i sastavljanjem konsolidiranih financijskih izvještaja.

Ključne riječi - Računovodstvo povezanih osoba - konsolidacija financijskih izvještaja

seminar, konsolidacija, izvještaj, računovodstvo, prihod, rashod

Predavač/Predavačica - Računovodstvo povezanih osoba - konsolidacija financijskih izvještaja

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.

Uvjeti i prijava - Računovodstvo povezanih osoba - konsolidacija financijskih izvještaja

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 18.7.2023
 • mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor
 • 170 Eur / 1280.87 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.