Seminar:
Sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 1199 kn / 159.13 EUR bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

Izvještaj o novčanom toku iskazuje novčane tokove, tj. priljeve i odljeve novca i novčanih ekvivalenata u određenom obračunskom razdoblju te ukazuje na čisti novčani tok (razlika novčanih primitaka i izdataka). Novčani ekvivalenti su kratkotrajna visoko likvidna ulaganja koja se mogu brzo, u roku ne dužem od tri mjeseca, konvertirati u poznate iznose novca i podložna su beznačajnom riziku promjene vrijednosti.

Informacije o novčanom toku pružaju korisnicima financijskih izvještaja osnovicu za ocjenjivanje sposobnosti poduzetnika da stvara novac i novčane ekvivalente. Pokazuje potrebu poduzetnika da koristi te novčane tokove što je bitno za razmatranje adekvatne razine likvidnosti društva,  čak i ako društvo iskazuje dobit u računu dobiti i gubitka, istovremeno može biti nelikvidno i nesolventno, tj. nesposobno podmirivati svoje obveze u ugovorenim ili propisanim rokovima.

Namjena webinara je polaznike upoznati sa svrhom i elementima izrade novčanog toka sukladno zakonskoj regulativi i standardima financijskog izvještavanja te pokazateljima poslovanja temeljenih na podacima iz izvještaja o novčanom toku.

Na webinaru polaznici će se upoznati s novostima vezanim uz sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima, kako bi svoje zakonske obveze ispunili što brže i jednostavnije.

Polaznici će također upoznati načine i tehnike manipulacije koji se koriste kako bi se stvorio iskrivljeni dojam o novčanom tijeku, posebice iz poslovnih aktivnosti i sposobnosti tvrtke da nastavi s pozitivnim poslovanjem.

 

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 12.12.2022
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima

Predviđeno trajanje webinara od 9 - 13 sati.

Pojam i struktura izvještaja o novčanim tokovima

 • Svrha sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima,
 • Temeljne odrednice i svrha novčanog toka,
 • Zakonska regulativa sastavljanja izvještaja o novčanom toku,
 • Elementi izvještaja o novčanom toku,
 • Metode sastavljanja izvještaja o novčanom toku - vježbe.

Temeljni postupci sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima

 • Pravila kod sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima,
 • Analiza poslovanja na temelju izvještaja o novčanom toku,
 • Forenzika,
 • Pokazatelji na temelju izvještaja o novčanim tokovima.

Praktična radionica

 • Primjeri izrade izvještaja o novčanim tokovima,
 • Zadatak: Elementi izvještaja o novčanim tokovima,
 • Kako izračunati promjene?

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Izvještaj o novčanom toku iskazuje novčane tokove, tj. priljeve i odljeve novca i novčanih ekvivalenata u određenom obračunskom razdoblju te ukazuje na čisti novčani tok (razlika novčanih primitaka i izdataka). Novčani ekvivalenti su kratkotrajna visoko likvidna ulaganja koja se mogu brzo, u roku ne dužem od tri mjeseca, konvertirati u poznate iznose novca i podložna su beznačajnom riziku promjene vrijednosti.

Informacije o novčanom toku pružaju korisnicima financijskih izvještaja osnovicu za ocjenjivanje sposobnosti poduzetnika da stvara novac i novčane ekvivalente. Pokazuje potrebu poduzetnika da koristi te novčane tokove što je bitno za razmatranje adekvatne razine likvidnosti društva,  čak i ako društvo iskazuje dobit u računu dobiti i gubitka, istovremeno može biti nelikvidno i nesolventno, tj. nesposobno podmirivati svoje obveze u ugovorenim ili propisanim rokovima.

Namjena webinara je polaznike upoznati sa svrhom i elementima izrade novčanog toka sukladno zakonskoj regulativi i standardima financijskog izvještavanja te pokazateljima poslovanja temeljenih na podacima iz izvještaja o novčanom toku.

Na webinaru polaznici će se upoznati s novostima vezanim uz sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima, kako bi svoje zakonske obveze ispunili što brže i jednostavnije.

Polaznici će također upoznati načine i tehnike manipulacije koji se koriste kako bi se stvorio iskrivljeni dojam o novčanom tijeku, posebice iz poslovnih aktivnosti i sposobnosti tvrtke da nastavi s pozitivnim poslovanjem.

 

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima

Webinar je namijenjen voditeljima financija i računovodstva, zatim djelatnicima u odjelu financija, računovodstva i kontrolinga te svim menadžerima koji žele biti u toku s novostima vezanim za sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima.

Ključne riječi - Sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima

pregled novčanih tokova, likvidnost društva, izvještaj o novčanim tokovima

Predavač/Predavačica - Sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.

Uvjeti i prijava - Sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 12.12.2022
 • mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor
 • 1199 kn / 159.13 EUR + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.