Seminar:
Certificirani online tečaj: Stručnjak za ljudske potencijale i radne odnose

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 850 Eur bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 11-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

Jeste li menadžer ljudskih resursa, direktor, knjigovođa ili zaposlenik u kadrovskom odjelu koji se u tvrtci brine za radnike i za područje radnog prava - ukratko, osoba za koju se pretpostavlja da ima sve odgovore u vezi radnih odnosa, zapošljavanja i komunikacije? Tada je ovaj online tečaj  od čak osam modula idealna prilika za vas jer će se temeljiti na praktičnim primjerima, iskustvu i pronalaženju optimalnih rješenja za najčešće probleme.

Morate li provesti strukturne ili kadrovske promjene? Želite li održati pozitivnu sliku vaše tvrtke? Strateški razvoj, ekonomska previranja, restrukturiranje, smanjivanje broja radnika - ništa od ovog nije lak posao kako za odgovorne osobe tako za cjelokupno poslovanje tvrtke. Kao poslodavcu, menadžeru i voditelju, zadatak je aktivno oblikovati i uspješno provoditi promjene u svom području, jasno komunicirati i zaposliti pravu osobu. Ugovor o radu najvažniji je i istodobno "najopasniji" dokument radnog prava, jer sadržaj njegovih članaka ovisi o obvezama zaposlenika prema poslodavcu i njegovim pravima. Na tečaju će se obraditi i radno-pravna pitanja povezana s cijepljenjem u smislu Zakona o radu, sigurnosti na radu i zaštite osobnih podataka.

Poslodavcima često ponestane vremena za postavljanje pitanja i pronalazak kreativnih rješenja u radnom pravu. Razloga i izgovora je mnogo, ali oni nam neće pomoći kada zaposlenik podnese tužbu na sudu i zatraži od poslodavca da prizna prava zapisana u ugovoru o radu, koja poslodavac nije znao jer nije znao sadržaj njegovih članaka. Preventivno ponašanje ključno je u radnim odnosima - regulacija svih relevantnih osnova i osmišljavanje rješenja koja su prilagođena procesu rada poslodavca, omogućuju mu fleksibilnu organizaciju i uvažavanje njegovih želja, uz poštivanje zakona o radu. Svi su postupci i odluke lakši (uključujući otkaz ugovora o radu), kad postoji unaprijed dogovoreni sustav i jasna te kvalitetna komunikacija.

Polaznici online tečaja koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit dobit će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao vlasnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za ljudske potencijale i radne odnose" na hrvatskom i engleskom jeziku,
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • video zapise predavanja,
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja u elektroničkom obliku, 
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 15.4.2024 - 29.4.2024
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Certificirani online tečaj: Stručnjak za ljudske potencijale i radne odnose

Svaki modul održava se online:

1. MODUL: Uvod u strateški HR i selekcija zaposlenika, 15.4.2024. 12:00 - 16:00 sati

Predavačica: Mirta Škaljac, mag. oec.

 • Što je HR strategija, što sve uključuje i kako definirati dobru HR strategiju
 • Procesi u HR-u, kako ih definirati i kako njima upravljati
 • Onbording - uvođenje radnika u posao
 • Praćenje radne uspješnosti
 • Sustavi bonusa i nagrada
 • Razvoj zaposlenika
 • Retention - zadržavanje zaposlenika
 • Offbording - proces izlaska zaposlenika iz tvrtke
 • Succession - nasljeđivanje

2. MODUL: Definiranje i upravljanje selekcijskim procesom, 16.4.2024., 12:00 - 16:00 sati

Predavačica: Mirta Škaljac, mag. oec.

 • Uspješan proces selekcije zaposlenika: od kuda krenuti, a kako završiti?
 • Određivanje faza selekcijskog procesa
 • Analiza radnog mjesta, opis poslova, uvjeti zapošljavanja, organizacijska struktura, uvjeti rada
 • Pisanje oglasa i određivanje kanala za oglašavanje, definiranje budžeta za oglašavanje
 • Recruitment marketing, vidljivost tvrtke, Employer Branding
 • Kako raditi CV selekciju
 • Organiziranje intervjua, provođenje, postavljanje pitanja na intervjuu, nedozvoljena pitanja na intervjuu, razvoj upitnika, modeliranje procesa u skladu s etičkim i profesionalnim načelima, polustrukturirani i strukturirani intervjui
 • Definiranje best fit kandidata, tko je on/ona?
 • Odabir finalnih kandidata i top lista
 • Softveri za pomoć pri upravljanju selekcijskim postupkom

3. MODUL: Donošenje odluka u HR-u i komunikacija s upravom VS komunikacija sa zaposlenicima, 18.4.2024.,12:00 - 16:00 sati

Predavačica: Mirta Škaljac, mag. oec.

 • Multidisciplinarnost u HR-u i povezivanje pravnih odredbi, ekonomskih potreba poduzeća te psiholoških efekata
 • Kako donositi odluke u HR-u? Koja odluka je ispravna?
 • Koje su zadaće i funkcije HR-ovaca? Kako balansirati između uprave i zaposlenika?
 • Stvaranje odnosa povjerenja prema upravi, ali i prema zaposlenicima
 • HR „mama/tata“ - postavljanje granica u komunikaciji
 • Uvođenje pravila i procedura VS prilagođavanje pravila i procedura pojedincima
 • Što je kultura kompanije i komunikacijska kultura? Vertikalne i horizontalne organizacije
 • Verbalna komunikacija, pismena komunikacija, jasna komunikacija, semantika
 • Davanje jasnih uputa (tijek komunikacije) 
 • Kako davati konstruktivnu kritiku? Kako komunicirati s „teškim“ zaposlenicima?

4. MODUL: Zasnivanje radnog odnosa, radno vrijeme, evidencija, 22.4.2024.,09:00-13:00 sati

Predavač: Darko Graf, dipl. iur.

 • Kraća uvodna pitanja radi (samo)provjere znanja polaznika o temama seminara i najavu njihove obrade na ovom modulu;
 • Kojim je propisima regulirano zasnivanje radnih odnosa?
 • Provedba postupka odabira, prikupljanje osobnih podataka kandidata
 • Koje osobne podatke možemo prikupiti od kandidata s kojim ćemo sklopiti ugovor o radu?
 • O čemu treba obavijestiti zaposlenika prije zaposlenja? (obvezne izjave zaposlenika, upoznavanje s pravilima, praktično uvođenje u posao - tko i na koji način, obuka zaposlenika i liječnički pregled);
 • Vrste ugovora o radu i njihove međusobne razlike (puno, nepuno, skraćeno radno vrijeme; određeno i neodređeno vrijeme), sadržaj ugovora o radu, što trebamo dogovoriti prije zapošljavanja radnika?
 • Managerski ugovori, njihove specifičnosti i razlike u odnosu na ugovor o radu i druge ugovore građanskog prava;
 • Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, definicije i primjeri;
 • Ugovori o radu na određeno vrijeme, pravila sklapanja, ograničenja, najčešće pogreške u sklapanju ugovora na određeno vrijeme, trajanje ugovora na određeno vrijeme, produljenje ugovora na određeno vrijeme, raskid ugovora na određeno vrijeme i otpremnina);
 • Rad na izdvojenom mjestu rada;
 • Agencije za privremeno zapošljavanje, posredovanje pri zapošljavanju;
 • Obveze poslodavca u vezi sa zaštitom zdravlja, dostojanstva i privatnosti radnika;
 • Probni rad, specifičnosti;
 • Radno vrijeme, rad uz mirovinu, prekovremeni rad, dodatni rad;
 • Raspored radnog vremena (jednak i nejednak raspored, specifičnosti i uvjeti), evidencija o radnicima i radnom vremenu;
 • U čemu poslodavci čine najviše grešaka u praksi s gore navedenim pitanjima i kako možemo izbjeći ove pogreške?
 • Usporedni pregled novina od 1.1.2023. i 1.1.2024. u odnosu na prethodni režim za svaku od gore navedenih tema.

5. MODUL: Probni rad, evidencija radnog vremena, plaće i godišnji odmori, 24.4.2024., 09:00-13:00 sati

Predavač: Darko Graf, dipl. iur.

 • Kraća uvodna pitanja radi (samo)provjere znanja polaznika o temama seminara i najavu njihove obrade na ovom modulu;
 • Vrste odmora i dopusta, specifičnosti svake od njih;
 • Dnevni, tjedni, godišnji odmor (o čemu ovisi trajanje godišnjeg odmora radnika, najkraće trajanje godišnjeg odmor, dodatni dani, godišnji odmor u punom trajanju i razmjerni dio godišnjeg odmora, način izračuna točnog broja dana, što ako se na radni odnos primjenjuje više izvora radnog prava itd.);
 • Pravo radnika na plaćeni, neplaćeni dopust i odsutnost s rada zbog važnih osobnih potreba;
 • Plaća radnika, od čega se sastoji (osnovna plaća radnika, stimulacije, dodaci, druga primanja iz radnog odnosa);
 • Isprave o plaći (obračunski listići, njihov sadržaj i propisi kojima je reguliran);
 • Ukratko o ovrsi na plaći (pravila izuzimanja od ovrhe, iznos prosječne neto plaće u državi, prednosni red, usporedba s postupkom izravne ovrhe na novčanim sredstvima na računu);
 • Mogući izvori radnog prava, njihova pravna narav, usporedba i međudjelovanje, primjena na radnika najpovoljnijeg prava;
 • Kolektivni ugovori, pravilnici o radu, ugovori o radu, sporazumi radničkog vijeća i poslodavca;
 • U čemu poslodavci čine najviše grešaka u praksi s gore navedenim pitanjima i kako možemo izbjeći ove pogreške?
 • Usporedni pregled novina od 1.1.2023. i 1.1.2024. u odnosu na prethodni režim za svaku od gore navedenih tema.

6. MODUL: Pravne osnove prestanka radnog odnosa, vrste i razlozi otkaza, otkazni rokovi, 29.4.2024., 09:00-13:00 sati

Predavač: Darko Graf, dipl.iur.

 • Kraća uvodna pitanja radi (samo)provjere znanja polaznika o temama seminara i najavu njihove obrade na ovom modulu;
 • Pravne osnove prestanka radnog odnosa i njihove specifičnosti;
 • Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme i pravo radnika na otkazni rok, otpremninu;
 • Navršenje 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža;
 • Sporazum radnika i poslodavca o prestanku ugovora o radu, specifičnosti, oblik, prava i obveze ugovornih strana, prava radnika u slučaju sporazumnog raskida;
 • Vrste otkaza ugovora o radu (poslovno, osobno uvjetovan, skrivljen, izvanredni) – specifičnosti i primjeri iz sudske prakse;
 • Razlozi za izvanredni otkaz i mogućnost njihovog reguliranja internim pravilima poslodavca;
 • Upozorenje na mogućnost otkazivanja;
 • Otkazni rokovi, njihovo računanje, zastoji u njegovom tijeku;
 • Utjecaj bolovanja na tijek otkaznog roka, specifičnosti;
 • Dostava odluke o otkazu i pitanje potvrde radnika o primitku odluke o otkazu;
 • Na što obratiti pozornost u postupku otkazivanja ugovora o radu? 
 • Zahtjev za zaštitu prava radnika iz radnog odnosa;
 • Primjeri iz prakse, odgovori na pitanja polaznika seminara.

  7. MODUL (video seminar): Učinkovitost delegiranja i praćenje produktivnosti rada

  8. MODUL: Ispit 

  Po uspješnom završetku ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za ljudske potencijale i radne odnose" na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

  *NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima. 

   Imate li pitanja o ovom seminaru?

   Željeli bismo pomoći!

   Input:

   Popis

   Jeste li menadžer ljudskih resursa, direktor, knjigovođa ili zaposlenik u kadrovskom odjelu koji se u tvrtci brine za radnike i za područje radnog prava - ukratko, osoba za koju se pretpostavlja da ima sve odgovore u vezi radnih odnosa, zapošljavanja i komunikacije? Tada je ovaj online tečaj  od čak osam modula idealna prilika za vas jer će se temeljiti na praktičnim primjerima, iskustvu i pronalaženju optimalnih rješenja za najčešće probleme.

   Morate li provesti strukturne ili kadrovske promjene? Želite li održati pozitivnu sliku vaše tvrtke? Strateški razvoj, ekonomska previranja, restrukturiranje, smanjivanje broja radnika - ništa od ovog nije lak posao kako za odgovorne osobe tako za cjelokupno poslovanje tvrtke. Kao poslodavcu, menadžeru i voditelju, zadatak je aktivno oblikovati i uspješno provoditi promjene u svom području, jasno komunicirati i zaposliti pravu osobu. Ugovor o radu najvažniji je i istodobno "najopasniji" dokument radnog prava, jer sadržaj njegovih članaka ovisi o obvezama zaposlenika prema poslodavcu i njegovim pravima. Na tečaju će se obraditi i radno-pravna pitanja povezana s cijepljenjem u smislu Zakona o radu, sigurnosti na radu i zaštite osobnih podataka.

   Poslodavcima često ponestane vremena za postavljanje pitanja i pronalazak kreativnih rješenja u radnom pravu. Razloga i izgovora je mnogo, ali oni nam neće pomoći kada zaposlenik podnese tužbu na sudu i zatraži od poslodavca da prizna prava zapisana u ugovoru o radu, koja poslodavac nije znao jer nije znao sadržaj njegovih članaka. Preventivno ponašanje ključno je u radnim odnosima - regulacija svih relevantnih osnova i osmišljavanje rješenja koja su prilagođena procesu rada poslodavca, omogućuju mu fleksibilnu organizaciju i uvažavanje njegovih želja, uz poštivanje zakona o radu. Svi su postupci i odluke lakši (uključujući otkaz ugovora o radu), kad postoji unaprijed dogovoreni sustav i jasna te kvalitetna komunikacija.

   Polaznici online tečaja koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit dobit će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

   1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
   2. Kao vlasnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
   3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
   4. Po uspješnom završetku ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za ljudske potencijale i radne odnose" na hrvatskom i engleskom jeziku,
   5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

   Kotizacija uključuje: 

   • sudjelovanje na tečaju, 
   • video zapise predavanja,
   • potvrdu o usavršavanju, 
   • materijale s predavanja u elektroničkom obliku, 
   • interaktivan razgovor s predavačem,
   • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
   • razmjenu iskustava s kolegama.

   Kontakt osoba

   Duga Džaić
   duga.dzaic@dashofer.hr
   01/4655-107

   Ciljana skupina - Certificirani online tečaj: Stručnjak za ljudske potencijale i radne odnose

   Obuka je namijenjena svim zaposlenicima u ljudskim resursima, poslovnim tajnicima, računovođama, menadžerima i voditeljima, direktorima i svima ostalima koji provode kadrovske postupke i brinu o radnim odnosima.

   Predavač/Predavačica - Certificirani online tečaj: Stručnjak za ljudske potencijale i radne odnose

   Mirta Škaljac, mag. oec.

   Mirta Škaljac, mag. oec.

   Mirta Škaljac, mag. oec.

   Nakon završenog magisterija ekonomije, upisuje postdiplomski studij Međunarodnih odnosa te završava Akademiju poslovne izvrsnosti Human Resource Mangement. Konzultantica je u području radnog prava, organizacije rada i pripreme za tržište rada. Sudjelovala je na brojnim predavanjima, konferencijama i projektima te je autorica mnogih publikacija i članaka iz područja ljudskih resursa.

   Darko Graf, dipl. iur.

   Darko Graf, dipl. iur.

   Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu, položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, osniva i započinje rad u vlastitom odvjetničkom društvu Alija Hrastinski & Graf, j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem i trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se najčešće susreće s pitanjima i problematikom radnog, ovršnog i građanskog prava.

   Uvjeti i prijava - Certificirani online tečaj: Stručnjak za ljudske potencijale i radne odnose

   Mjesto
   Datum
   Predavač/Predavačica
   Cijena
   Prijavite se
   • ONLINE
   • 15.4.2024 - 29.4.2024
   • Mirta Škaljac, mag. oec., Darko Graf, dipl. iur.
   • 850 Eur + PDV
   Input:

   I dalje postoje slobodna mjesta.
   Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
   Ovaj je termin nažalost rasprodan.
   Garantirani termin.