Seminar:
Tečajne razlike - izračun i knjiženje

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 499 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-11:00

Tema

Tečajne razlike mogu nastati kao posljedica transakcija u stranoj valuti ili inozemnog poslovanja. Transakcije u stranoj valuti potrebno je iskazati u funkcionalnoj valuti na datum početnog priznavanja te izvršiti naknadno vrednovanje u trenutku namirenja transakcije ili na datum bilance, kako bi se priznale odgovarajuće tečajne razlike (realizirane ili nerealizirane). Kod naknadnog izvještavanja transakcija u stranoj valuti na datum bilance, potrebno je voditi računa o tome radi li se o monetarnoj ili nemonetarnoj stavci, kako bi se na odgovarajući način evidentirala nerealizirana tečajna razlika u okviru financijskih rashoda (u računu dobiti i gubitka) ili kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (u bilanci).

Na webinaru će se pojasniti razlike između monetarnih i nemonetarnih stavaka te računovodstveni i porezni propisi vezani uz priznavanje tečajnih razlika, kao i na primjerima prikazati izračun te knjiženje tečajnih razlika.

Predviđeno trajanje webinara od 9:00 - 11:00 sati.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 30.11.2021
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Tečajne razlike - izračun i knjiženje

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Tečajne razlike mogu nastati kao posljedica transakcija u stranoj valuti ili inozemnog poslovanja. Transakcije u stranoj valuti potrebno je iskazati u funkcionalnoj valuti na datum početnog priznavanja te izvršiti naknadno vrednovanje u trenutku namirenja transakcije ili na datum bilance, kako bi se priznale odgovarajuće tečajne razlike (realizirane ili nerealizirane). Kod naknadnog izvještavanja transakcija u stranoj valuti na datum bilance, potrebno je voditi računa o tome radi li se o monetarnoj ili nemonetarnoj stavci, kako bi se na odgovarajući način evidentirala nerealizirana tečajna razlika u okviru financijskih rashoda (u računu dobiti i gubitka) ili kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (u bilanci).

Na webinaru će se pojasniti razlike između monetarnih i nemonetarnih stavaka te računovodstveni i porezni propisi vezani uz priznavanje tečajnih razlika, kao i na primjerima prikazati izračun te knjiženje tečajnih razlika.

Predviđeno trajanje webinara od 9:00 - 11:00 sati.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - Tečajne razlike - izračun i knjiženje

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.

Uvjeti i prijava - Tečajne razlike - izračun i knjiženje

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
  • ONLINE
  • 30.11.2021
  • mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor
  • 499 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.