Seminar:
Temeljne ovlasti radničkog vijeća

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur / 1280.87 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

Najsnažniji pravni institut kojim radnici sudjeluju u odlučivanju je radničko vijeće. Participaciju kroz radničko vijeće imaju radnici zaposleni kod poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, osim radnika zaposlenih u tijelima državne uprave. Na taj način putem radničkog vijeća radnici imaju pravo sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u vezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima na način i pod uvjetima propisanim ZOR-om.

Namjena webinara:

Namjena webinara je prikazati zakonodavni okvir koji regulira rad radničkih vijeća, postupak njihovog osnivanja i rada, te odnos radničkih vijeća s drugim subjektima radnog prava, poglavito poslodavcima, radnicima, sindikatima i sindikalnim predstavnicima, njihovo međudjelovanje, te pravne posljedice izbjegavanja ili jednostavnog propuštanja suradnje navedenih tijela.

Na stvarnim primjerima iz prakse, poslovne i sudske, prikazat će se neka pitanja i nedoumice koje se pojavljuju u radu radničkih vijeća, te stav sudske prakse o tim pitanjima. Odgovarat će se na pitanja polaznika o njihovim konkretnim problemima iz rada radničkih vijeća i pojasniti njegova uloga u procesu donošenja odluka kod poslodavca

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 19.10.2023
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Temeljne ovlasti radničkog vijeća

Predviđeno trajanje webinara od 9 do 13 sati.

Uvod u radnička vijeća

 • Način osnivanja radničkih vijeća
 • Broj članova radničkih vijeća
 • Glavno radničko vijeće
 • Temeljne ovlasti radničkog vijeća
 • Oblici suradnje s poslodavcem
 • Sporazumi radničkog vijeća s poslodavcem

Skupovi radnika i radničko vijeće

 • Predstavnik radnika u nadzornom tijelu poslodavca
 • Sindikati i sindikalni predstavnici
 • Stranačka i parnička sposobnost radničkih vijeća
 • Odgovornost članova radničkog vijeća za rad radničkog vijeća

Radnička vijeća kroz sudsku praksu i primjere

 • Nastupanje pred sudom
 • Raspuštanje vijeća
 • Isključenje članova
 • Sudska nadležnost i rokovi za raspuštanje radničkog vijeća

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Najsnažniji pravni institut kojim radnici sudjeluju u odlučivanju je radničko vijeće. Participaciju kroz radničko vijeće imaju radnici zaposleni kod poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, osim radnika zaposlenih u tijelima državne uprave. Na taj način putem radničkog vijeća radnici imaju pravo sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u vezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima na način i pod uvjetima propisanim ZOR-om.

Namjena webinara:

Namjena webinara je prikazati zakonodavni okvir koji regulira rad radničkih vijeća, postupak njihovog osnivanja i rada, te odnos radničkih vijeća s drugim subjektima radnog prava, poglavito poslodavcima, radnicima, sindikatima i sindikalnim predstavnicima, njihovo međudjelovanje, te pravne posljedice izbjegavanja ili jednostavnog propuštanja suradnje navedenih tijela.

Na stvarnim primjerima iz prakse, poslovne i sudske, prikazat će se neka pitanja i nedoumice koje se pojavljuju u radu radničkih vijeća, te stav sudske prakse o tim pitanjima. Odgovarat će se na pitanja polaznika o njihovim konkretnim problemima iz rada radničkih vijeća i pojasniti njegova uloga u procesu donošenja odluka kod poslodavca

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - Temeljne ovlasti radničkog vijeća

Kristian Plazonić dipl.iur.

Kristian Plazonić dipl.iur.

Autor je mnogobrojnih stručnih radova iz područja radnog, socijalnog, građanskog postupovnog, trgovačkog i ovršnog prava u pravnim i ekonomskim časopisima. Stručne radove objavio je u časopisima: „Pravo u gospodarstvu“, „Radno pravo“, „Hrvatska pravna revija“, „Pravo i porezi“, „Financije, pravo i porezi“, „Tim4pin magazin“ i dr. Osim stručnih radova, 2007. objavljena mu je knjiga „Radno vrijeme, odmori i dopusti s oglednim primjercima i sudskom praksom.“ U 2014. godini autor je priručnika „Novi Zakon o radu - Praktična pojašnjenja Zakona i stručne upute u priručniku te primjeri dokumenata na CD-u: za trgovačka društva, samostalne poduzetnike i ustanove“, Zagreb. Krajem 2015. godine urednik i koautor je priručnika „Zaštita osobnih podataka - Zakonita uporaba tehnologije u svrhu obrade osobnih podataka tijekom radnog odnosa s primjerima na CD-u, Zagreb.

Uvjeti i prijava - Temeljne ovlasti radničkog vijeća

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 19.10.2023
 • Kristian Plazonić dipl.iur.
 • 170 Eur / 1280.87 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.