Seminar:
Temeljne ovlasti radničkog vijeća

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: -dnevni | vrijeme

Tema

Najsnažniji pravni institut kojim radnici sudjeluju u odlučivanju je radničko vijeće. Participaciju kroz radničko vijeće imaju radnici zaposleni kod poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, osim radnika zaposlenih u tijelima državne uprave. Na taj način putem radničkog vijeća radnici imaju pravo sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u vezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima na način i pod uvjetima propisanim ZOR-om.

Pravo na izbor radničkog vijeća radnici ostvaruju na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na kojima mogu izabrati jednog ili više svojih predstavnika u radničkom vijeću, a koji će ih zastupati kod poslodavca u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa. Provedbeni propis kojim se uređuje postupak glede izbora radničkog vijeća je Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća („Narodne novine“, br. 3/16. i 52/17.).

Namjena webinara je prikazati zakonodavni okvir koji regulira rad radničkih vijeća, postupak njihovog osnivanja i rada, te odnos radničkih vijeća s drugim subjektima radnog prava, poglavito poslodavcima, radnicima, sindikatima i sindikalnim predstavnicima, njihovo međudjelovanje, te pravne posljedice izbjegavanja ili jednostavnog propuštanja suradnje navedenih tijela. Na stvarnim primjerima iz prakse, poslovne i sudske, prikazat će se neka pitanja i nedoumice koje se pojavljuju u radu radničkih vijeća, te stav sudske prakse o tim pitanjima. Odgovarat će se na pitanja polaznika o njihovim konkretnim problemima iz rada radničkih vijeća i pojasniti njegova uloga u procesu donošenja odluka kod poslodavca.

termin

Trenutačno nemamo određen termin. Ako ste zainteresirani za seminar o ovoj temi, molimo vas da nam se obratite putem obrasca za kontakt.
Najraniji termin:
Mjesto:

Sadržaj - Temeljne ovlasti radničkog vijeća

Predviđeno trajanje webinara od 9 do 13 sati.

Raspored webinara:

Uvod u radnička vijeća

 • Način osnivanja radničkih vijeća,
 • Broj članova radničkih vijeća,
 • Glavno radničko vijeće,
 • Temeljne ovlasti radničkog vijeća,
 • Oblici suradnje s poslodavcem,
 • Sporazumi radničkog vijeća s poslodavcem.

Skupovi radnika i radničko vijeće

 • Predstavnik radnika u nadzornom tijelu poslodavca,
 • Sindikati i sindikalni predstavnici,
 • Stranačka i parnička sposobnost radničkih vijeća,
 • Odgovornost članova radničkog vijeća za rad radničkog vijeća.

Radnička vijeća kroz sudsku praksu i primjere

 • Nastupanje pred sudom,
 • Raspuštanje vijeća,
 • Isključenje članova,
 • Sudska nadležnost i rokovi za raspuštanje radničkog vijeća.

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Najsnažniji pravni institut kojim radnici sudjeluju u odlučivanju je radničko vijeće. Participaciju kroz radničko vijeće imaju radnici zaposleni kod poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, osim radnika zaposlenih u tijelima državne uprave. Na taj način putem radničkog vijeća radnici imaju pravo sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u vezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima na način i pod uvjetima propisanim ZOR-om.

Pravo na izbor radničkog vijeća radnici ostvaruju na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na kojima mogu izabrati jednog ili više svojih predstavnika u radničkom vijeću, a koji će ih zastupati kod poslodavca u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa. Provedbeni propis kojim se uređuje postupak glede izbora radničkog vijeća je Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća („Narodne novine“, br. 3/16. i 52/17.).

Namjena webinara je prikazati zakonodavni okvir koji regulira rad radničkih vijeća, postupak njihovog osnivanja i rada, te odnos radničkih vijeća s drugim subjektima radnog prava, poglavito poslodavcima, radnicima, sindikatima i sindikalnim predstavnicima, njihovo međudjelovanje, te pravne posljedice izbjegavanja ili jednostavnog propuštanja suradnje navedenih tijela. Na stvarnim primjerima iz prakse, poslovne i sudske, prikazat će se neka pitanja i nedoumice koje se pojavljuju u radu radničkih vijeća, te stav sudske prakse o tim pitanjima. Odgovarat će se na pitanja polaznika o njihovim konkretnim problemima iz rada radničkih vijeća i pojasniti njegova uloga u procesu donošenja odluka kod poslodavca.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Temeljne ovlasti radničkog vijeća

Webinar je namijenjen menadžerima, direktorima društava, ravnateljima ustanova i uprava, pravnim zastupnicima u tvrtkama, voditeljima ljudskih resursa, predsjednicima i članovima radničkih vijeća, predsjednicima i tajnicima sindikata te sindikalnim povjerenicima.

Predavač/Predavačica - Temeljne ovlasti radničkog vijeća

Kristian Plazonić dipl.iur.

Kristian Plazonić dipl.iur.

Autor je mnogobrojnih stručnih radova iz područja radnog, socijalnog, građanskog postupovnog, trgo­vačkog i ovršnog prava u pravnim i ekonomskim časopisima. Stručne radove objavio je u časopisima: „Pravo u gospodarstvu“, „Radno pravo“, „Hrvatska pravna revija“, „Pravo i porezi“, „Financije, pravo i porezi“, „Tim4pin magazin“ i dr. Osim stručnih radova, 2007. objavljena mu je knjiga „Radno vri­jeme, odmori i dopusti s oglednim primjercima i sudskom praksom.“ U 2014. godini autor je pri­ručnika „Novi Zakon o radu - Praktična pojašnje­nja Zakona i stručne upute u priručniku te primjeri dokumenata na CD-u: za trgovačka društva, samo­stalne poduzetnike i ustanove“, Zagreb. Krajem 2015. godine urednik i koautor je pri­ručnika „Zaštita osobnih podataka  - Zakonita uporaba tehnologije u svrhu obrade osobnih podataka tijekom radnog odnosa s primjerima na CD-u, Zagreb.

Uvjeti i prijava - Temeljne ovlasti radničkog vijeća

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.