Seminar:
Transferne cijene - alat za smanjenje obveza poreza na dobit

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

U vrijeme sve veće globalizacije i tendencije povezivanja tvrtki radi koncentracije kapitala i optimizacije troškova na razini grupe, transferne cijene su postale učinkovit alat za smanjenje poreznih obveza poduzeća. Upravo zbog mogućnosti prilagođavanja porezne osnovice iz transfernih cijena, transakcije između povezanih strana izložene su strožoj i preciznijoj poreznoj kontroli u odnosu na poslovanje na tržištu s nepovezanim subjektima. 

Poslovanje između povezanih osoba je zbog svojih specifičnosti podložno strožem i detaljnom poreznom nadzoru u odnosu na poslovanje s nepovezanim osobama. U postupku poreznog nadzora veliku ulogu ima snaga argumenata i činjenica jer je teret dokaza na strani poreznog obveznika, stoga je vrlo važno da porezni obveznici u kontinuitetu pripremaju i dopunjuju dokaznu dokumentaciju.

Sudjelovanjem na webinaru saznat ćete na koji način se definiraju povezane osobe, što je načelo nepristrane transakcije te kako pripremiti dokumentaciju o transfernim cijenama uz primjenu odgovarajuće metode. Nadalje, važno je znati kako Porezna uprava provodi nadzor vezan uz transferne cijene te kako se pripremiti na vrijeme i izbjeći negativne učinke i nepoželjne posljedice na poslovanje.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 29.7.2024
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Transferne cijene - alat za smanjenje obveza poreza na dobit

 1. Općenito – uvod u politiku transfernih cijena (TC)
 • Pojam i definicija transfernih cijena (TC)
 • Prepoznavanje transakcija na koje se primjenjuju transferne cijene
 • Definiranje pojma „povezane osobe“
 • Zakonski okvir
 • Priznata kamatna stopa na kredite
 • Stanjena kapitalizacija
 1. Metode za utvrđivanje transfernih cijena
 • Opis svake od pet metoda za dokazivanje primjerenosti transfernih cijena
 • Odabir odgovarajuće metode
 • Prednosti i nedostaci svake od metoda
 1. Analiza usporedivosti i funkcionalna analiza
 • Koje baze i alate koristiti za analizu usporedivosti transakcija
 • TC i poslovni model
 1. Naknada za usluge na razini „grupe“
 • Troškovi zajedničkih usluga, troškovi nadzora, "naknada za upravljanje/management fee"
 • Ključevi za podjelu troškova između uključenih sudionika
 1. Priprema studije o transfernim cijenama
 • Struktura i sadržaj studije o transfernim cijenama
 • Što treba biti uključeno u dokumentaciju TC-a
 • Kako prezenirati studiju i dokumentaciju poreznom nadzoru
 1. Što je najčešći „predmet“ poreznog nadzora u području transfernih cijena?
 2. Posljedice korištenja netransparentnih cijena prijenosa
 • Osporavanje transakcije
 • Plaćanje dodatnog poreza na dobit
 • Kazne i prekršajna odgovornost
 1. Novosti u transfernim cijenama 

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

U vrijeme sve veće globalizacije i tendencije povezivanja tvrtki radi koncentracije kapitala i optimizacije troškova na razini grupe, transferne cijene su postale učinkovit alat za smanjenje poreznih obveza poduzeća. Upravo zbog mogućnosti prilagođavanja porezne osnovice iz transfernih cijena, transakcije između povezanih strana izložene su strožoj i preciznijoj poreznoj kontroli u odnosu na poslovanje na tržištu s nepovezanim subjektima. 

Poslovanje između povezanih osoba je zbog svojih specifičnosti podložno strožem i detaljnom poreznom nadzoru u odnosu na poslovanje s nepovezanim osobama. U postupku poreznog nadzora veliku ulogu ima snaga argumenata i činjenica jer je teret dokaza na strani poreznog obveznika, stoga je vrlo važno da porezni obveznici u kontinuitetu pripremaju i dopunjuju dokaznu dokumentaciju.

Sudjelovanjem na webinaru saznat ćete na koji način se definiraju povezane osobe, što je načelo nepristrane transakcije te kako pripremiti dokumentaciju o transfernim cijenama uz primjenu odgovarajuće metode. Nadalje, važno je znati kako Porezna uprava provodi nadzor vezan uz transferne cijene te kako se pripremiti na vrijeme i izbjeći negativne učinke i nepoželjne posljedice na poslovanje.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Transferne cijene - alat za smanjenje obveza poreza na dobit

Edukacija je namijenjena menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva, rade na poslovima računovodstva i financija te plana i analize. Također, sudjelovati mogu vlasnici društva i članovi uprave (odgovorne osobe), direktori/voditelji računovodstva i financija, direktori/voditelji poreznih odjela, kontroleri i financijski analitičari.

Ključne riječi - Transferne cijene - alat za smanjenje obveza poreza na dobit

Transferne cijene, financije, računovodstvo, povezane osobe, analiza industrije, distributeri, oporezivanje

Predavač/Predavačica - Transferne cijene - alat za smanjenje obveza poreza na dobit

dipl.oec. Ksenija Kramar ovlašteni revizor i porezni savjetnik

dipl.oec. Ksenija Kramar ovlašteni revizor i porezni savjetnik

Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine. Radno iskustvo stjecala je radom u Ljubljanskoj banci d.d. Zagreb u kojoj je radila od 1981.-1990. godine na poslovima analize razvoja i poslovanja pojedinih poduzeća za pripremu odluka bančinih tijela o investicijskom i dugoročnom kreditiranju kao voditelj odjela dugoročnog kreditiranja. Od 1990. do 1993. godine kao direktorica sektora za kreditiranje privrede, sudjeluje u utemeljenju kunskog i deviznog poslovanja Zadružno privatne banke, koja mijenja ime u Ilirija banka d.d.Zagreb. Zajedno sa suosnivačima razvila je neovisnu tvrtku za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje Krako – Revizija d.o.o. Zagreb gdje danas radi na radnom a mjestu člana uprave društva zadužena za područje revizije i poreznog savjetovanja. Osnivač je društva Kramar Porezno Savjetovanje j.t.d. Zagreb specijaliziranog za usluge poreznog savjetovanja s Odobrenjem za rad ministra financija Republike Hrvatske Klasa: UP/I-131-01/01-01/18, Ur.broj: 513-07-21/07-04-8 od 7. srpnja 2004. godine. Posjeduje zvanja i certifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora, te ovlaštenog računovođe. Asistent je na Visokoj politehničkoj školi u Zagrebu - kolegij "Računovodstvo i financije". Predavačica je na brojnim edukacijama iz područja poreza, računovodstva i financija namijenjenim računovođama, poreznim savjetnicima te visokom i srednjem menadžmentu.

Uvjeti i prijava - Transferne cijene - alat za smanjenje obveza poreza na dobit

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 29.7.2024
 • dipl.oec. Ksenija Kramar ovlašteni revizor i porezni savjetnik
 • 170 Eur + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.