Seminar:
Trening vođenja za srednji menadžment

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 520 Eur bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 5-dnevni | vrijeme 10:00-13:00

Tema

Važnost uloge srednjeg menadžmenta

Srednji menadžment djeluje kao temeljna poveznica između zaposlenika i višeg menadžmenta, odnosno vlasnika organizacije. Srednji menadžment ključan je za provedbu strateških odluka i razvoj sljedeće generacije vodstva u organizaciji.

Istodobno, često je opterećen teškim izazovima. Mora voditi računa o:

 • suradnji vrha i dna hijerarhije organizacije,
 • koordinaciji raznih odjela,
 • balansiranju između pritiska sa svih strana.

Funkcija predstavlja stalno manevriranje između zahtjeva i očekivanja višeg menadžmenta i vlasnika s jedne strane, te odgovarajuće komunikacije sa zaposlenicima s druge strane.

Glavni izazovi srednjeg menadžmenta

 • Upravljanje konfliktima
 • Upward, downward i sideways menadžment
 • Prodaja i ostvarenje vizije
 • Stručnost, ali nedostatak menadžerskog iskustva
 • Nedostatak posebno prilagođenih edukacija

Top menadžment određuje strategiju. Srednji to shvaća. Menadžeri srednjeg menadžmenta često su imenovani stručnjaci iz pojedinih područja - s visoko razvijenim stručnim kompetencijama, ali bez većeg prethodnog menadžerskog iskustva:

 • voditelji općih službi,
 • voditelji razvojnih odjela,
 • voditelji proizvodnje,
 • šefovi financija,
 • voditelji računovodstva,
 • voditelji marketinga,
 • voditelji odjela...

Stoga je ključno da menadžeri srednjeg menadžmenta dobiju obuku za razvoj menadžerskih kompetencija koje su apsolutno neophodne za upravljanje složenim izazovima njihove uloge.

Ciljevi učenja: Ključne vještine potrebne za uspjeh

Program je usmjeren na razvoj menadžerskih kompetencija za srednji menadžment, kako bi polaznici cjelovito ovladali metodama i tehnikama za:

 • učinkovitu uspostavu jasne komunikacije u svim smjerovima,
 • učvršćivanje liderske pozicije gore-dolje,
 • uspostavljanje vlasti,
 • suveren i samouvjeren nastup,
 • motiviranje zaposlenika,
 • upravljanje konfliktima…

Sadržaj obrazovanja

 • Trendovi u području organizacije razvoja edukacije u poduzećima
 • Razumijevanje i funkcioniranje organizacije
 • Sustavi upravljanja
 • Vještina vođenja
 • Alati za upravljanje
 • Osobni i profesionalni razvoj
 • Standardi

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 26.2.2024 - 1.3.2024
Mjesto: Zagreb

Sadržaj - Trening vođenja za srednji menadžment

Trening se održava u trajanju od tri dana, 26.2., 28.2. i 1.3.2024., od 10:00 do 13:00 sati, a iz sadržaja izdvajamo:

Upravljanje u "sendvič" poziciji

Srednji menadžment stalno je rastrgan između svojih podređenih i najvišeg menadžmenta, koji često imaju sukobljene interese. O vještinama i razumijevanju voditelja ovisi koliko će uspješno navigirati svoj tim između ovih interesa. 

Na radionici ćemo učiti o razlici u razgovoru s top menadžmentom (upward management) i s timom kolega (downward management):

 • kako se obratiti menadžmentu i kolegama, kako biste kao lider inspirirali kolege i zadovoljili nadređene,
 • kako prepoznati polje napetosti različitih hijerarhijskih razina: koji su interesi menadžmenta, a koji kolega i kako „navigirati“ između sukobljenih interesa,
 • što trebate učiniti kako biste učvrstili svoju poziciju lidera,
 • kako s povjerenjem razgovarati sa svojim šefom i zaposlenicima: NLP tehnike za samopouzdani govor i neverbalnu komunikaciju koja je iznimno važna,
 • što trebate učiniti kako biste dobili podršku nadređenih,
 • kako zastupati interese uprave: kako kolegama prezentirati zahtjeve uprave (čak i kada se s njima možda ne slažete),
 • motivacija vs kontrola: od kontrole do inspiracije - kako ne samo motivirati, već inspirirati kolege,
 • kako se nositi s pritiskom i visokim zahtjevima.

Vođenje razgovora o razvoju

Kako se pripremiti za razgovor

 • Zašto uopće obavljati godišnje razgovore
 • Utvrđivanje sadržaja godišnjeg razgovora
 • Usklađivanje očekivanja voditelja i kolega
 • Priprema: praćenje kritičnih i izvanrednih događaja
 • Pregled realizacije cilja

Provedba razgovora i aktivnosti nakon razgovora

 • Stvaranje dobre atmosfere: kako započeti
 • Prilagodite vođenje razgovora kolegi: vrste sugovornika i način vođenja razgovora ovisno o tipu

Upravljanje vremenom

 • Upravljajte vremenom – ne ono vama
 • Ostvarite svoje ciljeve – počnite sada
 • Priprema fleksibilnog rasporeda
 • Uspostavljanje ravnoteže između profesionalnog, obiteljskog i osobnog života

Komunikacija za menadžere

80% vodstva je u komunikaciji! Istovremeno, ovom aspektu upravljanja često pridajemo najmanje pozornosti... U modernom dinamičnom poslovnom okruženju uspješna i učinkovita komunikacija često je zanemarena, no svjesni smo da je ona ključni element timske inspiracije i motivacije, uspješnosti poslovanja, pozitivne bilance i dobrih međuljudskih odnosa u kojima zaposlenici napreduju i stvaraju rezultate.

 • Tehnike i metode za dobivanje povratne informacije 
  • Povratna informacija kao ključ rasta i napretka, kako je primiti i kako dati 
 • Naučite reći NE:
  • kada bi vođa trebao reći ne i kako to učiniti
 • Strategija argumentacije
 • Upravljanje konfliktima:
  • vođa kao posrednik - kako upravljati sukobom tako da sukob postane zlatna prilika za napredak,
  • kako upravljati sukobima (gore ili dolje)
 • Praktične studije slučaja iz svakodnevnih situacija upravljanja 

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Važnost uloge srednjeg menadžmenta

Srednji menadžment djeluje kao temeljna poveznica između zaposlenika i višeg menadžmenta, odnosno vlasnika organizacije. Srednji menadžment ključan je za provedbu strateških odluka i razvoj sljedeće generacije vodstva u organizaciji.

Istodobno, često je opterećen teškim izazovima. Mora voditi računa o:

 • suradnji vrha i dna hijerarhije organizacije,
 • koordinaciji raznih odjela,
 • balansiranju između pritiska sa svih strana.

Funkcija predstavlja stalno manevriranje između zahtjeva i očekivanja višeg menadžmenta i vlasnika s jedne strane, te odgovarajuće komunikacije sa zaposlenicima s druge strane.

Glavni izazovi srednjeg menadžmenta

 • Upravljanje konfliktima
 • Upward, downward i sideways menadžment
 • Prodaja i ostvarenje vizije
 • Stručnost, ali nedostatak menadžerskog iskustva
 • Nedostatak posebno prilagođenih edukacija

Top menadžment određuje strategiju. Srednji to shvaća. Menadžeri srednjeg menadžmenta često su imenovani stručnjaci iz pojedinih područja - s visoko razvijenim stručnim kompetencijama, ali bez većeg prethodnog menadžerskog iskustva:

 • voditelji općih službi,
 • voditelji razvojnih odjela,
 • voditelji proizvodnje,
 • šefovi financija,
 • voditelji računovodstva,
 • voditelji marketinga,
 • voditelji odjela...

Stoga je ključno da menadžeri srednjeg menadžmenta dobiju obuku za razvoj menadžerskih kompetencija koje su apsolutno neophodne za upravljanje složenim izazovima njihove uloge.

Ciljevi učenja: Ključne vještine potrebne za uspjeh

Program je usmjeren na razvoj menadžerskih kompetencija za srednji menadžment, kako bi polaznici cjelovito ovladali metodama i tehnikama za:

 • učinkovitu uspostavu jasne komunikacije u svim smjerovima,
 • učvršćivanje liderske pozicije gore-dolje,
 • uspostavljanje vlasti,
 • suveren i samouvjeren nastup,
 • motiviranje zaposlenika,
 • upravljanje konfliktima…

Sadržaj obrazovanja

 • Trendovi u području organizacije razvoja edukacije u poduzećima
 • Razumijevanje i funkcioniranje organizacije
 • Sustavi upravljanja
 • Vještina vođenja
 • Alati za upravljanje
 • Osobni i profesionalni razvoj
 • Standardi

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - Trening vođenja za srednji menadžment

Kristijan Sedak, PhD

Kristijan Sedak, PhD

Kristijan Sedak doktorirao je na Poslijediplomskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radi na Odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a predavao je i na Veleučilištu VERN, Visokoj školi za odnose s javnošću i studij medija Kairos, Govorničkoj akademiji Demosten i mnogim visokoškolskim ustanovama.

Uz predavačko iskustvo, znanje i vještine iz odnosa s javnošću i komunikacija stekao je radeći kao savjetnik i stručni suradnik Zaklade hrvatskog državnog zavjeta te glasnogovornik i suradnik u mnogim kampanjama.

Predavač je i međunarodni konzultant Instituta Robert Schuman, europskog obrazovnog središta Europske pučke stranke, vlasnik je tvrtke za komunikacijsko savjetovanje, političke kampanje i obrazovanje - Umjetnost komunikacije. Direktor je komunikacija Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku. Također, suradnik je na istraživačkom projektu Opasnosti i prednosti društvenih mreža: e-profesionalizam zdravstvenih djelatnika, član je Stalne skupine za političku komunikaciju Europskog konzorcija za politička istraživanja te je nedavno bio gostujući predavač na Katoličkom sveučilištu Peter Pazmany u Budimpešti. Stipendist je Američke biskupske konferencije. Polja njegova istraživanja su politička komunikacija, javni nastupi te odnosi s javnošću. Autor je više stručnih i znanstvenih radova iz tog područja.

Uvjeti i prijava - Trening vođenja za srednji menadžment

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • Zagreb
 • 26.2.2024 - 1.3.2024
 • Kristijan Sedak, PhD
 • 520 Eur + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.