Konferencija:
Ugovor o radu 2023.

Trajanje konferencije: 1 -dnevna konferencija

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 85 Eur / 640.43 kn bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 10:00-12:00

Tema

Izmjenama Zakona o radu 2023. stupile su na snagu odredbe koje drugačije definiraju pitanje sklapanja ugovora o radu posebice ugovora o radu na određeno vrijeme. Što je sa radnicima koji imaju više od 3 sklopljena ugovora o radu na određeno vrijeme? Koji ugovor ponuditi radniku? Definirao se rad u nepunom radnom vremenu i dodatni rad pri čemu bi se poticalo sklapanje ugovora za nepuno radno vrijeme posebice roditelja, odnosno pružatelja skrbi mladima, kako bi oni time mogli uravnotežiti obiteljski i privatni s profesionalnim životom. Kada govorimo o prestanku ugovora o radu izmjenjeni su uvijeti prestanka radnog odnosa, novo uređenje tijeka i prekida otkaznog roka a izdvaja se izmjena prestanaka radnog odnosa zbog navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

Kako izmjene Zakona funkcioniraju u praksi i kako riješiti nove, nepredviđene situacije saznajte na online predavanju!

termin

Najraniji termin: 25.1.2023

Program konferencije - Ugovor o radu 2023.

Predviđeno trajanje edukacije od 10:00 do 12:00 sati.

Ugovor o radu

 • Sadržaj ugovora o radu
 • Izmijenjeni uvjeti probnog rada
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme
 • Rad putem agencija za privremeno zapošljavanje
 • Dodatni rad i rad u nepunom radnom vremenu
 • Prestanak ugovora o radu
 • Otkazni rok
 • Odgovori na pitanja polaznika

Imate li pitanja o ovoj konferenciji?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Mjesto održavanja - Ugovor o radu 2023.

Popis

Izmjenama Zakona o radu 2023. stupile su na snagu odredbe koje drugačije definiraju pitanje sklapanja ugovora o radu posebice ugovora o radu na određeno vrijeme. Što je sa radnicima koji imaju više od 3 sklopljena ugovora o radu na određeno vrijeme? Koji ugovor ponuditi radniku? Definirao se rad u nepunom radnom vremenu i dodatni rad pri čemu bi se poticalo sklapanje ugovora za nepuno radno vrijeme posebice roditelja, odnosno pružatelja skrbi mladima, kako bi oni time mogli uravnotežiti obiteljski i privatni s profesionalnim životom. Kada govorimo o prestanku ugovora o radu izmjenjeni su uvijeti prestanka radnog odnosa, novo uređenje tijeka i prekida otkaznog roka a izdvaja se izmjena prestanaka radnog odnosa zbog navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

Kako izmjene Zakona funkcioniraju u praksi i kako riješiti nove, nepredviđene situacije saznajte na online predavanju!

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Ciljana skupina - Ugovor o radu 2023.

Online konferencija namijenjena poslodavcima, pravnim odjelima i pravnicima, odvjetnicima, djelatnicima u kadrovskoj službi i ljudskim potencijalima, korporativnim pravnicima, članovima sindikata i radničkih vijeća, poduzetnicima, radnicima i svima koji u svom radu primjenjuju Zakon o radu.

Lektori - Ugovor o radu 2023.

Darko Graf dipl. iur.

Darko Graf dipl. iur.

 Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu, položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, osniva i započinje rad u vlastitom odvjetničkom društvu Alija Hrastinski & Graf, j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem i trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se najčešće susreće s pitanjima i problematikom radnog, ovršnog i građanskog prava.

Uvjeti i prijava - Ugovor o radu 2023.

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 25.1.2023
 • Darko Graf dipl. iur.
 • 85 Eur / 640.43 kn + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.