Seminar:
Uređivanje kadrovskih evidencija i personalnih mapa

Osnovne informacije

Naknada za sudjelovanje: 170 Eur bez PDV,
uključuje radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Trajanje: 1-dnevni | vrijeme 09:00-13:00

Tema

Na radionici će se polaznici upoznati s vrstama i sadržajem evidencija koje su temeljem Zakona o evidencijama u području rada i socijalnog osiguranja poslodavci dužni voditi i čuvati.

Naučit ćete koju dokumentaciju arhivirati u kadrovske mape, kako legalno provoditi postupke zapošljavanja i kako zakonito voditi obveznu kadrovsku evidenciju.

termin

Broj dostupnih seminara: 1
Najraniji termin: 29.4.2024
Mjesto: ONLINE

Sadržaj - Uređivanje kadrovskih evidencija i personalnih mapa

Predviđeno vrijeme trajanja webinara: 09:00 - 13:00

Kada se pridržavamo zakona u vođenju kadrovskih evidencija i personalnih mapa:

 • Kada uspostavljamo osobnu mapu, koliko dugo obrađujemo dokumente u osobnoj mapi i kada smo je dužni arhivirati,
 • Što zakon nameće u vezi s arhiviranjem personalnih mapa,
 • Koji se dokumenti stavljaju u mape osoblja,
 • Koje dokumente poslodavac po zakonu ne smije fotokopirati i arhivirati,
 • Koliko smo dugo dužni čuvati pojedini dokument u osobnoj mapi.

Najčešće pogreške pri zapošljavanju zaposlenika:

 • U kojim je slučajevima javna objava natječaja zakonski obvezna,
 • Najčešće pogreške u javnim oglasima koje inspekcija rada često sankcionira,
 • Koliko dugo mora trajati postupak zapošljavanja da bi se legalno provodio,
 • Na koji je način moguće radniku uručiti prijedlog ugovora o radu,
 • Koji su najveći rizici pri upućivanju radnika na preventivni zdravstveni pregled nakon zaposlenja,
 • Koje informacije možemo tražiti od zaposlenika tijekom procesa zapošljavanja.

Zakonska kadrovska evidencija:

 • Kako uspostaviti četiri pravne kadrovske evidencije,
 • Uobičajeni rizici u evidenciji sankcionirani od strane inspektora rada,
 • Izazovi vođenja evidencije uz informacijsku potporu.

Za koga je to?

Pozivaju se kadrovski djelatnici, tajnici, računovođe, djelatnici kadrovske službe na poslovima arhiviranja kadrovske dokumentacije i drugi koji također pokrivaju kadrovski dio organizacije, kao i svi koje zanima tema predavanja u javnom sektoru.

Imate li pitanja o ovom seminaru?

Željeli bismo pomoći!

Input:

Popis

Na radionici će se polaznici upoznati s vrstama i sadržajem evidencija koje su temeljem Zakona o evidencijama u području rada i socijalnog osiguranja poslodavci dužni voditi i čuvati.

Naučit ćete koju dokumentaciju arhivirati u kadrovske mape, kako legalno provoditi postupke zapošljavanja i kako zakonito voditi obveznu kadrovsku evidenciju.

Kontakt osoba

Duga Džaić
duga.dzaic@dashofer.hr
01/4655-107

Predavač/Predavačica - Uređivanje kadrovskih evidencija i personalnih mapa

Mirta Škaljac, mag. oec.

Mirta Škaljac, mag. oec.

Mirta Škaljac, mag. oec.

Nakon završenog magisterija ekonomije, upisuje postdiplomski studij Međunarodnih odnosa te završava Akademiju poslovne izvrsnosti Human Resource Mangement. Konzultantica je u području radnog prava, organizacije rada i pripreme za tržište rada. Sudjelovala je na brojnim predavanjima, konferencijama i projektima te je autorica mnogih publikacija i članaka iz područja ljudskih resursa.

Uvjeti i prijava - Uređivanje kadrovskih evidencija i personalnih mapa

Mjesto
Datum
Predavač/Predavačica
Cijena
Prijavite se
 • ONLINE
 • 29.4.2024
 • Mirta Škaljac, mag. oec.
 • 170 Eur + PDV
Input:

I dalje postoje slobodna mjesta.
Postoji samo ograničen broj mjesta na raspolaganju.
Ovaj je termin nažalost rasprodan.
Garantirani termin.