Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj - Pitanja i odgovori


Uvođenje eura u RH planirano je od 1.siječnja 2023. godine.


Tranzicija s kune na euro bit će poprilično zahtjevna jer će se svi pravni subjekti morati prilagoditi zakonskim i podzakonskim propisima.
Online priručnik Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj sadrži odgovore na  čak 60 najvažnijih pitanja koja se postavljaju kao posljedica prilagodbe poduzeća euru te rješava sve vaše nedoumice.

Kako bi za poduzetnike tranzicija kune u euro protekla bez poteškoća potrebno je napraviti pravovremene pripreme.

 Prvenstveno je potrebno:

- znati informacije o ključnim datumima vezanim uz uvođenje eura,

- prilagoditi informatički, računovodstveni i financijski sustav poduzetnika,

- pripremiti blagajničko poslovanje za prelazak na euro,

- osposobiti djelatnike koji rade s gotovinom ili u računovodstvu te

- informirati  potrošače.

 Sve to možete uz pomoć našeg online priručnika.

Input:

Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj - Pitanja i odgovori:

72 Eur bez PDV-a

Sadržaj

 

 1. UVOD
 2. DONESENA REGULATIVA
 3. Mogu li se u nekoliko rečenica svesti najvažnije informacije koje su vezane uz uvođenje EUR-a?
 4. Kako će izgledati euro novčanice i kovanice?
 5. Jesu li novčanice i kovanice eura jedinstvene za cijelo EU područje?
 6. Hoće li uvođenje eura biti povod za podizanje cijena?
 7. Na koga će sve imati utjecaj uvođenje eura?
 8. Kako će se uvođenje eura odraziti na sektor računovodstva?
 9. Koji tečaj konverzije treba primijeniti i koje pravilo zaokruživanja?
 10. Kako ispravno zaokružiti cijene kod pretvorbe u euro – cijene izražene s više decimala ?
 11. Kako ispravno zaračunati promete malih vrijednosti i pripadajući PDV?
 12. Kako ispravno zaokružiti cijene kod pretvorbe u euro – cijene izražene s više decimala ?
 13. Kako će se spriječiti da trgovci ne iskoriste zamjenu valute za povećanje cijena?
 14. U kojem će razdoblju biti dvojni optjecaj i kune i eura?
 15. Kako ispravno dvojno iskazati cijene u kunama i eurima?
 16. Postoje li neka izuzeća u periodu dvojnog optjecaja?
 17. Tko i kako može pristupiti Etičkom kodeksu vezanom uz uvođenje eura? Što to pristupanje nosi?
 18. Tko je sve obveznik dvojnog iskazivanja cijena?
 19. Gdje je sve potrebno dvojno iskazati cijene?
 20. Tko je izuzet od dvojnog iskazivanja cijena?
 21. Kako ispravno izdati račun R-1 u eurima nakon 5.9.2022. u razdoblju dvojnog iskazivanja cijena?
 22. Kako će se provoditi nadzor dvojnog iskazivanja cijena?
 23. Tko će provoditi nadzor u procesu uvođenja eura?
 24. Postoji li obveza dvojnog iskazivanja  u kunama i eurima prilikom isplate plaće i drugih primitaka djelatnika?
 25. Postoji li obveza dvojnog iskazivanja temeljem Ugovora o djelu i Ugovora o autorskom djelu? 14
 26. Koja će se valuta primijeniti za izradu financijskih planova za 2023.?
 27. Koja će se valuta primijeniti za izradu financijskih izvještaja i obrazaca?
 28. U kojoj će valuti biti iskazani podaci za prethodno razdoblje u početnoj Bilanci za 2023.?
 29. Što je važno znati o otvaranju poslovnih knjiga za 2023. godinu?
 30. Kako postupiti s tečajnim razlikama proizašlih zbog zaokruživanja iznosa u eurima na dvije decimale?
 31. Kako će se knjižiti poslovanje s devizama nakon uvođenja eura?
 32. Hoće li nakon uvođenja eura tečaj eura u odnosu na druge valute poput dolara ili franka određivati Hrvatska narodna banka ili Europska centralna banka?
 33. Koja će pravila vrijediti pri izdavanju računa u stranoj valuti primjerice u američkom dolaru ili švicarskom franku?
 34. Koja će valuta biti naznačena na poreznim rješenjima i aktima drugih javnih tijela?
 35. Kako će se fiskalizirati računi u razdoblju dvojnog optjecaja eura i kune i eura od 1. siječnja do 14. siječnja 2023.?
 36. Hoće li uvođenje eura izazvati velike promjene u informacijskom sustavu poduzetnika?
 37. Koje će prilagodbe biti potrebne u informacijskom sustavu računovodstva u procesu uvođenja eura?
 38. Koje se pripreme preporučaju za poduzetnike koji posluju s gotovinom (trgovine, kafići i sl.)?
 39. Što je posredna predopskrba eurima?
 40. Tko može pribaviti eure u pojednostavljenoj predopskrbi?
 41. Kako iskazati početna stanja na kontima na dan 1.1.2023?
 42. Kako sastaviti početnu bilancu za 2023. ? Što napraviti primjerice s pretvorbom deviznih računa u američkim dolarima ili ino kupcima?
 43. Kako će se obračunavati amortizacija nakon uvođenja eura?
 44. Reperkusije uvođenja eura i prijave poreza na dodanu vrijednost
 45. Kako će se obračunati predujmovi poreza na dobit za 2023. i razlike za povrat/ uplate razlike poreza na dobit za 2022.?
 46. Što propisuju standardi financijskog izvještavanja o naknadnom praćenju učinaka promjena tečaja stranih valuta?
 47. Kako će se u kontekstu uvođenja eura utvrđivati ​​tečajne razlike na računima vezanim uz devize?
 48. Kako ispravno izvršiti usklađenja računa koji se vežu uz strane valute na dan 31.12.2022. i sve to pretvoriti u euro na dan 1.1.2023.?
 49. Koja pravila treba primijeniti prilikom usklađenja i pretvorbe deviznih predujmova?
 50. Možete li pokazati postupak preračuna deviznih predujmova na dan 1.1.2023.?
 51. Kako će računovodstveno popratiti obvezu dvojnog iskazivanja cijena?
 52. Kako će se ispravljati knjigovodstvene pogreške uočene u 2023. a odnose se na 2022. i ranija razdoblja?
 53. Kako će se voditi promet blagajne u razdoblju dvojnog optjecaja eura i kune?
 54. U kojoj valuti iskazati račune te knjižne note (odobrenja i terećenja) u razdoblju tranzicije kune u eure?
 55. Koja će pravila vrijediti pri podnošenju JOPPD obrasca i isplati plaće?
 56. Kako se pretvara u euro temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošću koje ima dva člana, od kojih svaki ima 50% udjela u temeljnom kapitalu?
 57. Što će se dogoditi s tražbinama/obvezama koje budu uslijed pravila zaokruživanja manje od 1 centa?
 58. Što točno podrazumijeva načelo oportuniteta?
 59. Kako će se knjižiti predopskrba eurima?
 60. Kako će se prelazak na euro odvijati na bankovnim računima u različitim valutama, npr. američkom dolaru, euru i kuni?
 61. Kakav će utjecaj uvođenje eura imati na sklopljene ugovore i poslovne ugovore prije uvođenja eura?
 62. Kako će se transakcije vezane uz strane valute poput američkog dolara ili švicarskog franka pretvarati u eure nakon 1.1.2023.?

 

Autori

Mira Ognjan, mag.oec.

Seminar

newsletter